Top

OBIECTUL – CONTOPIRE PEDEPSE

Prin sentinţa penală nr.3315/12.11.2004 a Judecătoriei Focşani s-a admis cererea pentru contopirea pedepselor formulată de condamnatul C.P.

S-a descontopit pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.142/22.03.2004 a Judecătoriei Adjud, rămasă definitivă prin neapelare, în pedepsele componente , de : 3 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani închisoare (aplicată prin sentinţa penală nr.462/24.11.2003 a Judecătoriei Adjud, rămasă definitivă prin neapelare la 14.12.2003).

S-a constatat că infracţiunea pentru care i s-a aplicat inculpatului pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, prin sentinţa de mai sus, este concurentă cu infracţiunile pentru care i s-au aplicat aceluiaşi inculpat pedepsele de: 3 ani închisoare, prin sentinţa penală nr.1430/12.05.2004 a Judecătoriei Focşani, rămasă definitivă prin neapelare şi 1 an şi 6 luni închisoare prin sentinţa penală nr.114/8.03.2004 a Judecătoriei Adjud, rămasă definitivă prin decizia penală nr.325/7.06.2004 a Tribunalului Vrancea la 5.07.2004.

În baza art.36 alin.2 c.p. s-au contopit pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art.39 alin.1 c.p. s-a contopit această pedeapsă cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.462/24.11.2003 a Judecătoriei Adjud, în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 6 luni închisoare, pe care a sporit-o la 4 ani şi 6 luni închisoare.

În temeiul art.36 alin.3 cod penal s-a scăzut din pedeapsa rezultată perioada executată, de la 12.02.2004 la zi.

S-au anulat mandatele de executare şi s-a dispus emiterea unui nou mandat.

S-a apreciat că în raport de datele săvârşirii faptelor (19.08.2003, 5.01.2004 şi 5/6.02.2004) şi datele rămânerii definitive a hotărârilor de mai sus sunt întrunite condiţiile privind concursul de infracţiuni.

S-a mai reţinut faptul că prin sentinţa penală nr.142/22.03.2004 a Judecătoriei Focşani, rămasă definitivă prin neapelare s-a anulat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.462/24.11.2003 a Judecătoriei Adjud şi ulterior prin sentinţa penală nr.114/8.03.2004 a Judecătoriei Adjud, rămasă definitivă prin decizia penală nr.325/7.06.2004 a Tribunalului Vrancea, s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare de mai sus.

Astfel, că la momentul revocării, suspendarea condiţionată fusese anulată, deci pedeapsa de 3 ani închisoare devenise executabilă şi fusese contopită în pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.142/2004 a Judecătoriei Adjud. În aceste condiţii sunt aplicabile disp.art.39 alin.1 cod penal.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani, susţinându-se că instanţa cu ocazia contopirii, a executării pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.462/24.11.2003, întrucât avea autoritate de lucru judecat, conform sentinţei penale nr.114/2004 a Judecătoriei Adjud.

Prin decizia penală nr.91/21.02.2005 a Tribunalului Vrancea s-a respins apelul ca nefondat, considerându-se că la data de 19.04.2004, măsura suspendării pedepsei de 3 ani închisoare nu mai exista, această pedeapsă devenind executabilă şi fusese contopită cu pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.142/2004 a Judecătoriei Adjud.

Şi recursul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea a fost respins ca nefondat, prin decizia penală nr.289/R/4.05.2005 a Curţii de Apel Galaţi.

Etichete: