Top

OBIECTUL – CONTOPIRE PEDEPSE

Prin sentinţa penală nr.3315/12.11.2004 a Judecătoriei Focşani s-a admis cererea pentru contopirea pedepselor formulată de condamnatul C.P.

S-a descontopit pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.142/22.03.2004 a Judecătoriei Adjud, rămasă definitivă prin neapelare, în pedepsele componente , de : 3 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani închisoare (aplicată prin sentinţa penală nr.462/24.11.2003 a Judecătoriei Adjud, rămasă definitivă prin neapelare la 14.12.2003).

S-a constatat că infracţiunea pentru care i s-a aplicat inculpatului pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, prin sentinţa de mai sus, este concurentă cu infracţiunile pentru care i s-au aplicat aceluiaşi inculpat pedepsele de: 3 ani închisoare, prin sentinţa penală nr.1430/12.05.2004 a Judecătoriei Focşani, rămasă definitivă prin neapelare şi 1 an şi 6 luni închisoare prin sentinţa penală nr.114/8.03.2004 a Judecătoriei Adjud, rămasă definitivă prin decizia penală nr.325/7.06.2004 a Tribunalului Vrancea la 5.07.2004.

În baza art.36 alin.2 c.p. s-au contopit pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art.39 alin.1 c.p. s-a contopit această pedeapsă cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.462/24.11.2003 a Judecătoriei Adjud, în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 6 luni închisoare, pe care a sporit-o la 4 ani şi 6 luni închisoare.

În temeiul art.36 alin.3 cod penal s-a scăzut din pedeapsa rezultată perioada executată, de la 12.02.2004 la zi.

S-au anulat mandatele de executare şi s-a dispus emiterea unui nou mandat.

S-a apreciat că în raport de datele săvârşirii faptelor (19.08.2003, 5.01.2004 şi 5/6.02.2004) şi datele rămânerii definitive a hotărârilor de mai sus sunt întrunite condiţiile privind concursul de infracţiuni.

S-a mai reţinut faptul că prin sentinţa penală nr.142/22.03.2004 a Judecătoriei Focşani, rămasă definitivă prin neapelare s-a anulat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.462/24.11.2003 a Judecătoriei Adjud şi ulterior prin sentinţa penală nr.114/8.03.2004 a Judecătoriei Adjud, rămasă definitivă prin decizia penală nr.325/7.06.2004 a Tribunalului Vrancea, s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare de mai sus.

Astfel, că la momentul revocării, suspendarea condiţionată fusese anulată, deci pedeapsa de 3 ani închisoare devenise executabilă şi fusese contopită în pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.142/2004 a Judecătoriei Adjud. În aceste condiţii sunt aplicabile disp.art.39 alin.1 cod penal.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani, susţinându-se că instanţa cu ocazia contopirii, a executării pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.462/24.11.2003, întrucât avea autoritate de lucru judecat, conform sentinţei penale nr.114/2004 a Judecătoriei Adjud.

Prin decizia penală nr.91/21.02.2005 a Tribunalului Vrancea s-a respins apelul ca nefondat, considerându-se că la data de 19.04.2004, măsura suspendării pedepsei de 3 ani închisoare nu mai exista, această pedeapsă devenind executabilă şi fusese contopită cu pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.142/2004 a Judecătoriei Adjud.

Şi recursul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea a fost respins ca nefondat, prin decizia penală nr.289/R/4.05.2005 a Curţii de Apel Galaţi.

Etichete:

OBIECTUL – CONTOPIRE PEDEPSE

Prin sentinţa penală nr.1894/10.06.2005 a Judecătoriei Focşani, s-a admis cererea formulată de condamnatul V.A. şi s-a dispus contopirea pedepselor de 1 an şi 7 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1182/2005 a Judecătoriei Focşani şi de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.3411/2004 a Judecătoriei Focşani, precum şi cu măsura educativă a internării într-un centru de reeducare aplicată prin sentinţa penală nr.2014 şi 3316/2004 a Judecătoriei Focşani, faptele fiind concurente.

S-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare.

S-a dedus perioada executată.

S-a reţinut că atât pedepsele cât şi măsurile educative sunt sancţiuni penale private de libertate, iar cea mai gravă este pedeapsa închisorii care s-a dispus a fi executată.

Împotriva sentinţei a declarat apel parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie deoarece instanţa nu a făcut o aplicare corectă a legii cu privire la sancţiunea cea mai grea.

În speţă, inculpatul trebuia să i se aplice sancţiunea cea mai grea acea a măsurii educative care se execută în timp până la vârsta de 18 ani sau să se dispună executarea pedepsei cu închisoarea după contopirea acestora, urmând ca după executarea pedepsei să se execute în continuare măsura educativă.

Prin decizia penală nr.358/3.08.2005 a Tribunalului Vrancea s-a respins apelul ca nefondat.

S-a reţinut că atât pedepsele cât şi măsurile educative sunt sancţiuni penale care se pot aplica minorului care răspunde penal pentru comiterea unei fapte dar conţinutul, consecinţele şi modalitatea de executare sunt diferite potrivit reglementărilor legale.

Contopirea acestora pentru fapte concurente comise de acelaşi inculpat este permisă de legea penală dar ca sancţiune penală pedeapsa aplicată este mai gravă decât măsura educativă cum expres prevăd disp.art.100 al.2 Cod penal.

Fiind sancţiuni penale pentru fapte concurente, potrivit regulilor concursului de infracţiuni nu pot fi lăsate sancţiuni în afara concursului, regula fiind aceea de a se contopi şi a fi aplicată sancţiunea cea mai grea, care în speţă este pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare care expiră la 29 ianuarie 2007.

Este cea mai grea şi ca modalitate şi consecinţe ale executării şi ca dovadă faţă de măsura educativă care durează până la împlinirea vârstei de 18 ani şi expiră la 2 august 2006 când condamnatul minor devine major.

Sentinţa a rămas definitivă prin nerecurare.

Etichete: