Top

Încuviinţarea executării silite. Condiţii de admisibilitate

Prin decizia civilă nr. 722/R din 18 octombrie 2005 a Curţii de Apel Galaţi a fost admis recursul creditoarei S.C.”I” SRL şi în consecinţă, a fost modificată decizia civilă nr. 1224/A din 23 septembrie 2004 a Curţii de Apel Galaţi în sensul că a fost respins ca nefondat apelul debitoarei S.C.”S 200” SRL împotriva încheierii din 5 iulie 2004 a Judecătoriei Galaţi, încheiere ce a fost menţinută ca temeinică şi legală.

Pentru a decide astfel, instanţa de recurs a reţinut că printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă S.C.”S 200” SRL a fost obligată, în calitate de lichidator judiciar al S.C.”T” S.A. la plata sumei de 300.190.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Prin urmare, calitatea de debitor al obligaţiei de plată a cheltuielilor de judecată a fost stabilită, în mod cert în persoana S.C.”S 2000” SRL în calitate de lichidator al S.C.”T” S.A.

Faţă de această împrejurare soluţia instanţei de apel prin care a fost schimbată în parte încheierea de încuviinţare a executării silite pornite împotriva S.C.”S 2000” SRL în sensul că s-a stabilit că debitoarea este S.C. „T” S.A. reprezentată de S.C.”S 2000” SRL a fost apreciată ca nelegală, prin aceasta, instanţa de apel încălcând autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri irevocabile, modificând, practic, titlul executor prin atribuirea calităţii de debitor al obligaţiei de plată unei alte societăţi, respectiv S.C.”T” S.A.

În situaţia în care instanţa de apel aprecia că nu S.C.”S 2000” SRL este debitoarea obligaţiei de plată, soluţia ce trebuia adoptată în cauză ar fi trebuit să fie alta, respectiv aceea a admiterii apelului şi a schimbării în tot a încheierii atacate în sensul respingerii cererii de încuviinţare a executării silite şi nu aceea a modificării titlului executor prin stabilirea calităţii de debitor în sarcina altei persoane cum în mod nelegal s-a procedat în cauză.

Eventualele nelămuriri cu privire la înţelesul titlului executor puteau face obiectul analizei în cadrul unei contestaţii la executare întemeiate pe art. 399 alin. 1 Cod procedură civilă nu în calea de atac a apelului împotriva încheierii de încuviinţare a executării silite.

Etichete: