Top

DREPTURI BĂNEŞTI JUDECĂTORI ŞI PERSONALUL AUXILIAR DE SPECIALITATE . PRIMA DE VACANŢĂ ŞI SPOR VECHIME

Prin acţiunea civilă formulată : judecători şi personal auxiliar de specialitate au solicitat obligarea pârâtului Ministerul Justiţiei la plata primă de vacanţă pentru perioada 2001-2004, cât şi la plata sporului de vechime pentru anii 2001-2004.

Instanţa de fond a admis în parte acţiunea civilă a reclamanţilor şi a obligat pârâtul la plata drepturilor băneşti privind prima de vacanţă pentru anii 2002-2004 şi la plata sporului de vechime pentru perioada anilor 2002-2004.

S-a reţinut în motivarea hotărârii că drepturile băneşti solicitate pentru anul 2001 sunt prescrise întrucât faţă de data introducerii acţiunii civile-22.11.2004- au trecut mai mult de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune.

Referitor la plata primei de vacanţă instanţa de fond a reţinut că suspendarea repetată a drepturilor prin Legile nr.631/2002, 507/2003 şi 511/2004 încalcă disp.art.38 şi 49 din Constituţie.

Cu privire la sporul de vechime s-a reţinut că acesta a fost acordat prin Legea nr.50/1996 –art.33 şi că prin OG nr.83/2000 acest drept nu a fost abrogat .

Recursul formulat de pârât cu privire la faptul că judecătorii şi personalul auxiliar de specialitate nu pot beneficia de prima de vacanţă întrucât acest drept a fost suspendat şi ulterior abrogat prin art.50 din OUG nr.177/2002 cât şi cu privire la faptul că judecătorii nu pot beneficia de spor de vechime întrucât acest drept a fost admis în parte.

S-a modificat hotărârea instanţei de fond şi s-a înlăturat din hotărâre obligarea pârâtului la plata primei de vacanţă pentru judecători pentru anii 2003-2004 cât şi la plata sporului de vechime tot pentru judecători pentru anii 2002-2004.

S-au menţinut celelalte dispoziţii.

Pentru a pronunţa această decizie instanţa de recurs a reţinut că dreptul la prima de vacanţă pentru judecători a fost abrogat conform art.50 al.2 din OUG nr.177/2002.

S-a mai arătat că pentru anii 2001-2002 acordarea primei de vacanţă este legală întrucât suspendarea repetată a acordării dreptului nu înseamnă că a fost afectat însuşi dreptul la acordarea acesteia , suspendarea făcându-se cu încălcarea disp.art.41 şi 53 din Constituţia României revizuită.

In ceea ce priveşte personalul auxiliar s-a mai reţinut de instanţa de recurs că acest drept nu a fost abrogat ci numai suspendat, art.411 introdus prin OG nr.83/2000 referindu-se atât la magistraţi cât şi la personalul auxiliar , dar art.50 al.2 din OUG nr.177/2002 priveşte numai pe magistraţi.

Referitor la sporul de vechime pentru judecători s-a reţinut că potrivit art.33 al.2 din Legea nr.50/1996 republicată astfel cum a fost modificată prin OG nr.83/2000 acesta nu se acordă magistraţilor.

( Decizia civilă nr.32 din 18.01.2006

Etichete: