Top

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Graţiere. Aplicarea recidivei postcondamnatorii

Domeniu: Infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice (OUG.195/2002)

Tip: sentinţă penală

Nr./data 386/16.02.2007

Autor: Judecătoria Focşani

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Graţiere. Aplicarea recidivei postcondamnatorii.

Prin sentinţa penală nr.386/ 16.02.2007 a Judecătoriei Focşani inculpatul A.N a fost condamnat la un an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.79 alin.1 din OUG.195/2002, prin înlăturarea disp. art.37 lit.a cod penal.

In temeiul art.81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 3 ani şi 6luni.

Inculpatul a fost trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Focşani pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală, prev. de art.79 alin.1 din OUG.195/2002, cu aplic. art.37 lit.a cod penal, constând în aceea că în seara zilei de 16.02.2005 a condus pe drumurile publice un autoturism în timp ce avea o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, respectiv de 1,05 g%0.

Anterior ,prin sentinţa penală nr.760/2001 a Judecătoriei Focşani inculpatul A.N a fost condamnat la 2 pedepse de câte 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.37 alin.3 şi 38 alin.1 din D.328/1966.

Pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.760/23.03.2001 a Judecătoriei Focşani a fost suspendată condiţionat pe durata termenului de încercare de 4 ani şi apoi graţiată conform art.1 din L.543/2002.

Potrivit art.120 alin.2 Cod penal „ graţierea are efecte şi asupra pedepselor a căror executare este suspendată condiţionat. In acest caz, partea din termenul de încercare care reprezintă durata pedepsei pronunţate de instanţă se reduce în mod corespunzător. Dacă suspendarea condiţionată este revocată sau anulată , se execută numai partea de pedeapsă rămasă negraţiată”.

In consecinţă, termenul de încercare de 4 ani a fost redus la 2 ani, astfel că la împlinirea acestuia, a intervenit reabilitatea de drept, fapta din prezenta cauză fiind săvârşită la 17.02.2005.

Astfel, cele două termene- de încercare al suspendării condiţionate redus şi cel prev. de art.7 din L.543/2002( de 3 ani) curg în paralel, iar dacă termenul de încercare al suspendării se împlinise înainte de termenul de definitivare al graţierii-condiţionate, efectele suspendării condiţionate se produc şi graţierea condiţionată rămâne fără obiect.

Săvârşirea unei noi infracţiuni după împlinirea termenului de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei, dar în termenul de definitivare al graţierii condiţionate( cum este cazul în speţă) nu mai determină aplicarea art.37 lit.a Cod penal, privind recidiva postcondamnatorie( întrucât a intervenit reabilitarea de drept) şi nici aplicarea disp. art.83 Cod penal, respectiv art.7 din L.543/2002, privind revocarea.

In consecinţă, instanţa a înlăturat disp. art.37 lit.a Cod penal din încadrarea juridică.

Etichete:

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei . elemente de apreciere, art. 81 alin. 1 lit. c Cod penal.

Prin sentinţa penală nr. 219/26.04.2007 a Tribunalului Galaţi, inculpatul S. G. a fost condamnat la o pedeapsă de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev. de art. 211 alin. 1,2 lit. b, c şi alin. 21 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 99 , art. 109, art. 74 lit. a şi art. 76 lit. Cod penal.

În baza art. 81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare prev. de art. 110 Cod penal, respectiv pe o durată de 2 ani.

În fapt, s-a reţinut că, în seara de 28.08.2005, împreună cu fratele său, inculpatul S. M., prin violenţă şi ameninţare, în loc public, au deposedat-o pe partea vătămată C. N. de suma de 20.000 lei şi, pentru a găsi alţi bani sau bunuri, au dezbrăcat-o.

Prin decizia penală nr. 73/A/26.1.2007 a Curţii de Apel Galaţi s-a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi.

S-a desfiinţat în parte sentinţa penală nr. . 219/26.04.2007 a Tribunalului Galaţi şi, în rejudecare inculpatul S. G a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev. de art. 211 alin. 1,2 lit. b, c şi alin. 21 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 99 şi art. 109 Cod penal.

În baza art. 865 alin. 1 cod penal s-a anulat suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 307/05.07.2007 a Tribunalului Galaţi, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev. de art. 211 alin. 1,2 lit.b, c şi alin. 21 lit. a Cod penal, cu aplicarea art. 99, art. 74 lit. a şi art. 76 lit. c Cod penal.

În temeiul art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal, s-a contopit pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare cu pedeapsa de 3 ani închisoare şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, sporită la 4 ani închisoare.

În baza art. 71 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b Cod penal.

S-a reţinut că inculpatul nu poate beneficia de circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 74 lit. a Cod penal şi că scopul procesului penal nu paote fi atin fără executarea pedepsei, deoarece nu este la primul impact cu legea penală, a absolvit doar patru clase, face parte dintr-un grup de persoane cu atitudini antisociale şi mai mult. deşi citat şi cu mandate de aducere, nu s-a prezentat în instanţă.

Etichete:

În caz de concurs de infracţiuni, dacă pentru unele pedepse s-a dispus suspendarea condiţionată, iar pentru altele graţierea condiţionată, în caz de revocare a suspendării şi graţierii, pedepsele se contopesc şi doar pedeapsa rezultantă se execută separat de pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.

DECIZIA PENALĂ NR. 21/R/07.02.2006

În caz de concurs de infracţiuni, dacă pentru unele pedepse s-a dispus suspendarea condiţionată, iar pentru altele graţierea condiţionată, în caz de revocare a suspendării şi graţierii, pedepsele se contopesc şi doar pedeapsa rezultantă se execută separat de pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.

Prin sentinţa penală nr. 440/18.11.2002 a Judecătoriei Brăila, inculpatul Chivu Stelian a fost condamnat la :

– 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere prev. de art. 217 alin. 3 Cod penal;

– 1 an şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1- 209 alin. 1lit. a, g, i Cod penal.

În baza art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal s-a contopit pedeapsa de 8 luni închisoare cu pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare, sporită la 1 an şi 10 luni închisoare.

În temeiul art. 861 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de încercare prev. de art. 862 Cod penal, respectiv pe o durată de 4 ani.

Ulterior, prin sentinţa penală nr. 149/21.04.2003 a Judecătoriei Brăila, s-a admis contestaţia la executare formulată de biroul executări penale.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 1 an şi 10 luni închisoare în elementele componente şi s-a constatat că pedeapsa de 8 luni închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere prev. de art. 217 Cod penal este graţiată integral şi condiţionat conform art. 1 din Legea 543/2002.

Prin sentinţa penală nr. 359/18.08.2005 a Judecătoriei Brăila, inculpatul Chivu Stelian a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj prev. de art. 321 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal.

Conform art. 864 Cod penal şi art. 7 din Legea 543/2002 s-a revocat suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an şi 8 luni închisoare şi graţierea condiţionată a pedepsei de 8 luni închisoare.

S-a dispus ca pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare şi pedeapsa de 8 luni închisoare să fie executată separat de pedeapsa de 2 ani închisoare, urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 4 ani şi 4 luni închisoare.

Apelul declarat de inculpat a fost respins ca nefondat.

Prin decizia penală nr. 21/R/07.02.2006 a Curţii de Apel Galaţi, recursul declarat de inculpatul Chivu Stelian a fost admis.

S-a recontopit pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare cu pedeapsa de 8 luni închisoare şi s-a dispus ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 1 an şi 10 luni închisoare. S-a dispus ca pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare să fie executată separat de pedeapsa de 2 ani închisoare, urmând ca inculpatul să execute în total o pedeapsă de 3 ani şi 10 luni închisoare

Etichete: