Top

Infracţiuni concurente. Suspendarea condiţionată a executării pedepselor. Contopirea pedepselor.

Prin sentinţa penală nr. 227/26.01.2006 a Judecătoriei Ploieşti inculpatul D. B – N. a fost condamnat la:

– o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 şi 4 – art .209 lit. a, e, g ,i Cod penal, cu aplicarea art. 99 şi 109 Cod penal faptă săvârşită în noaptea de 11/12.03.2004;

– o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, e, g, i Cod penal, cu aplicarea art. 99 şi art. 109 Cod penal – faptă săvârşită în noaptea de 11/12.03.2004.

În baza art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal, s-au contopit pedepsele de mai sus şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respective pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare prev. de art. 110 Cod penal, respectiv pe o durată de 3 ani.

Sentinţa penală nr. 227/26.01.2006 a Judecătoriei Ploieşti a rămas definitivă prin neapelare la data de 17.04.2006.

Prin sentinţa penală nr. 350/25.07.2006 a Tribunalului Prahova, inculpatul D. B.– N. a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev. de art. 211 alin. 1 şi alin. 2 lit. c Cod penal, cu aplicarea art. 99 şi art. 109 Cod penal faptă săvârşită la data de 09.10.2005.

În baza art. 85 Cod penal, s-a anulat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 2206/13.09.2005 a Judecătoriei Ploieşti, s-a contopit pedeapsa de 2 ani închisoare cu pedeapsa de 3 ani închisoare şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 3 ani închisoare.

A fost condamnat inculpatul D. B – N. la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev. de art. 211 alin. 1 , 2 lit. c şi alin. 21 lit. a Cod penal, cu aplicarea art. 99 şi art. 109 Cod penal –faptă săvârşită la data de 04.03.2006.

În temeiul art. 33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 40 Cod penal, s-a contopit pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare cu pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare şi s-a dispus ca inculpatul D. B – N. să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 88 Cod penal, s-a dedus din pedeapsă durata reţinerii şi arestării preventive cu începere de la data de 04.03.2006.

La data de 10.08.2007, condamnatul D. B – N. a formulat cerere şi a solicitat contopirea pedepselor de mai sus, susţinând că acestea au fost aplicate pentru infracţiuni concurente.

Prin sentinţa penală nr. 64/25.02.2008 a Tribunalului Brăila, cererea de contopire pedepse formulată de condamnatul D. B – N. a fost admisă.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 1 an şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 227/26.01.2006 a Judecătoriei Ploieşti, în pedepsele componente, respective două pedepse a câte 1 an şi 6 luni închisoare fiecare.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 350/25.07.2006 a Tribunalului Prahova în pedepsele componente, respective pedeapsa de 3 ani închisoare, pedeapsa de 2 ani închisoare şi pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare.

S-au contopit cele două pedepse a câte 1 an şi 6 luni închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr. 227/26.01.2006 a Judecătoriei Ploieşti, cu pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 2206/13.09.2005 a Judecătoriei Ploieşti şi cu pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 350/25.07.2006 a Tribunalului Prahova şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respective pedeapsa de 3 ani închisoare, sporită la 3 ani şi 6 luni închisoare.

Pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare a fost contopită cu pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 350/25.07.2006 a Tribunalului Prahova – fapta din 04.03.2006 şi s-a dispus ca inculpatul D. B – N. să execute pedeapsa cea mai grea, respective pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, sporită la 4 ani închisoare.

Potrivit art. 350 Cod proc. penală, s-a menţinut starea de arest a inculpatului şi, potrivit art. 36 alin. 3 Cod penal, s-a dedus din pedeapsă durata executată cu începere de la data de 04.03.2006.

Împotriva sentinţei penale nr. 64/25.02.2008 a Tribunalului Brăila a declarat recurs, în termen legal, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, criticând-o pe motive de nelegalitate.

În motivarea recursului s-a invocat că, în mod greşit pedepsele au fost contopite în două etape şi s-au aplicat două sporuri, deoarece, potrivit art. 36 alin. 2 în ref. la art. 34 lit. b Cod penal, în caz de concurs de infracţiuni, când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, care poate fi sporită până la maximul ei special, iar când acest maxim nu este suficient, se poate aplica un spor de până la 5 ani.

Cu ocazia soluţionării recursului, reprezentantul Ministerului Public a susţinut că cererea de contopire pedepse trebuia să fie respinsă , întrucât pentru pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 227/26.01.2006 a Judecătoriei Ploieşti, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, situaţie în care această pedeapsă, nefiind executabilă, nu putea forma obiectul unei cereri de contopire pedepse.

Critica este fondată, dar pentru motivul invocat suplimentar în recurs.

În condiţiile în care pentru pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 227/26.01.2006 a Judecătoriei Ploieşti s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei conform art. 81 Cod penal, această pedeapsă nefiind executabilă , nu putea fi contopită în cadrul soluţionării unei cereri de contopire ulterioare cu alte pedepse aplicate pentru infracţiuni concurente.

Este uşor de observat că, în cauză, s-a agravat situaţia petentului – condamnat D. B – N. în propria-i cerere, în condiţiile în care, în urma contopirii pedepselor s-a dispus să execute o pedeapsă rezultantă de 4 ani închisoare, deşi acesta avea executabilă doar o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare.

Pentru aceste motive, s-a admis recursul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, s-a casat sentinţa penală nr. 64/25.02.2008 a Tribunalului Brăila şi, în rejudecare cererea de contopire pedepse a fost respinsă ca nefondată.

Etichete: