Top

Concurs de infracţiuni. Potrivit art. 34 alin. 2 Cod penal, în caz de concurs de infracţiuni, pedeapsa rezultantă nu poate depăşi totalul pedepselor stabilite pentru infracţiunile concuremte.

Prin sentinţa penală nr. 563/20.12.2006 a Tribunalului Galaţi, inculpatul I. A. a fost condamnat la:

– o pedeapsă de 2 ani şi 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor calificat prev. de art. 20 rap la art. 174 alin 1 în ref. la art. 175 alin. 1 lit. i Cod penal, cu aplicarea art. 99, art. 109, art. 74 alin. 1 lit. a şi art. 76 lit. c Cod penal;

– o pedeapsă de 1 (una) lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de port ilegal de cuţit prev. de art. 11 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, cu aplicarea art. 99, art. 109, art. 74 alin. 1 lit. a şi art. 76 lit. e Cod penal.

În temeiul art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal, s-a contopit pedeapsa de 2 ani şi 9 luni închisoare cu pedeapsa de 1 lună închisoare şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 2 ani şi 9 luni închisoare, sporită la 3 ani închisoare.

Împotriva sentinţei penale nr. 563/20.12.2006 a Tribunalului Galaţi a declarat apel Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi, criticând-o pe motive de nelegalitate şi netemeinicie. S-a invocat că pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare depăşeşte totalul pedepselor stabilite pentru infracţiunile concurente şi că în mod greşit în favoarea inculpatului a fost reţinută circumstanţa atenuantă prev. de art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal.

Critica este fondată.

Potrivit art. 34 alin. 2 Cod penal, în caz de concurs de infracţiuni, pedeapsa rezultantă nu poate depăşi totalul pedepselor aplicate pentru infracţiunile concurente.

Conform dispoziţiilor art 74 alin. 1 lit. a Cod penal, poate fi considerată circumstanţă atenuantă conduita bună a infractorului înainte de săvârşirea infracţiunii. Din actele dosarului rezultă că inculpatul I. A. a manifestat dezinteres faţă de actul educaţional, a înregistrat o repetenţie în clasa a V-a şi o repetenţie în clasa a XI-a, lipseşte nejustificat de la cursuri, a fost sancţionat contravenţional de Secţia II Poliţie pentru Tulburarea liniştii publice, nu se înţelege cu mama sa căreia nu-i recunoaşte autoritatea şi face parte dintr-un anturaj cu persoane cu atitudini deviante, astfel că nu se poate reţine că anterior a avut o comportare bună.

Pentru aceste motive, s-a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi. S-a desfiinţat în parte sentinţa penală nr. 563/20.12.2006 a Tribunalului Galaţi şi, în rejudecare, inculpatul Iordache Alexandru a fost condamnat la:

– o pedeapsă de 3 ani şi 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor calificat prev. de art. 20 rap la art. 174 alin. 1 în ref. la art. 175 alin. 1 lit i Cod, cu aplicarea art. 99 şi art. 109 Cod penal;

– o pedeapsă de 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de port ilegal de cuţit prev. de art. 11 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, cu aplicarea art. 99 şi art. 109 Cod penal.

În temeiul art. 34 lit a şi art. 34 lit. b Cod penal, s-a contopit pedeapsa de 3 ani şi 9 luni închisoare cu pedeapsa de 2 luni închisoare şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 3 ani şi 9 luni închisoare, sporită la 3 ani şi 10 luni închisoare.

Tags: