Top

Circumstanţe atenuante

Circumstanţele atenuante. În cazul în care se reţin circumstanţe atenuante, potrivit art. 76 Cod penal, pedeapsa închisorii se coboară minimul special prevăzut de lege.

(Decizia penală nr. 137/R/M+FAM/25.11.2005)

*Prin sentinţa penală nr. 1233/12.04.2005 a Judecătoriei Focşani, inculpatul T.A.A. a fost condamnat la o pedeapsă de 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt prev. de art. 208 alin. 1 – 210 Cod penal cu aplicarea art. 99 şi 109 Cod penal şi aplicarea art. 74 lit. b, c şi art. 76 lit. d Cod penal.

Prin decizia penală nr. 406/12.09.2005 a Tribunalului Vrancea, s-a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani şi s-a majorat pedeapsa aplicată inculpatului de la 4 luni închisoare la 1 an închisoare.

Decizia pronunţată în apel este nelegală din următoarele motive:

Pentru infracţiunea prev. de art. 208 alin. 1- 210 Cod penal, pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de la 1 an la 12 ani. Întrucât inculpatul, la data săvârşirii faptei era minor, limitele de pedeapsă se reduc la jumătate, respectiv între 6 luni şi 6 ani închisoare.

Cum în cauză s-a reţinut că inculpatul beneficiază de circumstanţe atenuante, instanţa de apel, conform art. 76 lit. d Cod penal trebuia să aplice inculpatului o pedeapsă sub minimul special de 6 luni închisoare prevăzut de lege.

Pentru aceste motive s-a admis recursul declarat de inculpat, s-a casat decizia pronunţată de instanţa de apel şi s-a menţinut ca legală şi temeinică hotărârea pronunţată de instanţa de fond.

Etichete: