Top

Circumstanţe atenuante-apreciere în reţinere la încadrarea juridică. Recurs declarat de Parchet-admis.

Circumstanţe atenuante – apreciere în reţinere la încadrarea juridică. Recurs declarat de Parchet – admis.

( decizia penală nr. 336/R din 8 iunie 2006 a Curţii de Apel Galaţi)

Prin sentinţa penală nr. 3372 din 3 decembrie 2005, Judecătoria Focşani în baza art. 79 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 cu aplicarea art. 74 lit. a ref. la art. 76 lit. d Cod penal a condamnat pe inculpatul S.I. la 6 luni închisoare, aplicând disp. art. 81 şi 82 Cod penal.

În fapt, inculpatul a fost trimis în judecată întrucât la data de 15 aprilie 2005 a fost surprins de organele de poliţie în timp ce conducea un autoturism Dacia având o alcoolemie de 2,35 gr. %o în sânge.

Instanţa de fond a coborât pedeapsa sub limita prev. de textul incriminator după ce a reţinut circumstanţele atenuante prev. de art. 74 Cod penal reţinând că inculpatul a avut o bună comportare în timpul procesului, a fost sincer şi a recunoscut fapta.

Împotriva sentinţei pronunţată de instanţa de fond a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani, criticând sentinţa ca fiind netemeinică, întrucât nu se impunea reţinerea circumstanţelor atenuante, având în vedere şi faptul că acesta a condus un autovehicul cu o alcoolemie de 2,35 gr. %o.

Prin decizia penală nr. 105/2006, Tribunalul Vrancea a respins ca nefondat apelul declarat de Parchet, considerând ca fiind legală şi temeinică hotărârea primei instanţe.

S-a reţinut în motivare că inculpatul este o persoană cu o bună conduită, în familie şi societate, că a avut o conduită sinceră şi cooperantă pe tot parcursul procesului penal, că nu are antecedente penale.

Împotriva deciziei date, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea a declarat recurs, criticând cele două hotărâri ca fiind netemeinice, întrucât greşit au fost reţinute circumstanţele atenuante în favoarea inculpatului, reducând astfel pedeapsa sub minimul prev. de lege, circumstanţele care nu se impuneau.

Prin decizia penală nr. 336/R din 8 iunie 2006, Curtea de Apel Galaţi a admis recursul, a casat cele două hotărâri, înlăturând în rejudecare circumstanţele atenuante şi a aplicat inculpatului o pedeapsă în limitele prev. de lege.

Instanţele de fond şi apel nu au evaluat corect criteriile de individualizare a pedepsei, ignorând pericolul social al faptei (conducerea unui autovehicul cu alcoolemie în sânge de 2,35 %o).

Împrejurarea că inculpatul a avut o atitudine sinceră, cooperantă, a recunoscut fapta, este lipsită de relevanţă în condiţiile în care, în cauză existau probe evidente – ştiinţifice ale vinovăţiei sale, fără dubii, aşa încât trebuia să recunoască şi să fie cooperant, neputând nega o situaţie certă şi clară. Comportamentul inculpatului, instanţele nu l-au pus faţă în faţă cu pericolul social, major al faptei sale, ca apoi prin analiză să observe dacă se impunea reţinerea sau nu de circumstanţe atenuante.

Faptul că inculpatul s-a bucurat de bune caracterizări, fiind sincer şi cooperant puteau forma criteriile de apreciere în dozarea pedepsei între limitele prev. de lege.

Apreciem că soluţia de admitere a recursului şi de reformare a hotărârilor deduse judecăţii este temeinică şi legală.

Etichete:

Circumstanţe atenuante

Circumstanţele atenuante. În cazul în care se reţin circumstanţe atenuante, potrivit art. 76 Cod penal, pedeapsa închisorii se coboară minimul special prevăzut de lege.

(Decizia penală nr. 137/R/M+FAM/25.11.2005)

*Prin sentinţa penală nr. 1233/12.04.2005 a Judecătoriei Focşani, inculpatul T.A.A. a fost condamnat la o pedeapsă de 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt prev. de art. 208 alin. 1 – 210 Cod penal cu aplicarea art. 99 şi 109 Cod penal şi aplicarea art. 74 lit. b, c şi art. 76 lit. d Cod penal.

Prin decizia penală nr. 406/12.09.2005 a Tribunalului Vrancea, s-a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani şi s-a majorat pedeapsa aplicată inculpatului de la 4 luni închisoare la 1 an închisoare.

Decizia pronunţată în apel este nelegală din următoarele motive:

Pentru infracţiunea prev. de art. 208 alin. 1- 210 Cod penal, pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de la 1 an la 12 ani. Întrucât inculpatul, la data săvârşirii faptei era minor, limitele de pedeapsă se reduc la jumătate, respectiv între 6 luni şi 6 ani închisoare.

Cum în cauză s-a reţinut că inculpatul beneficiază de circumstanţe atenuante, instanţa de apel, conform art. 76 lit. d Cod penal trebuia să aplice inculpatului o pedeapsă sub minimul special de 6 luni închisoare prevăzut de lege.

Pentru aceste motive s-a admis recursul declarat de inculpat, s-a casat decizia pronunţată de instanţa de apel şi s-a menţinut ca legală şi temeinică hotărârea pronunţată de instanţa de fond.

Etichete:

Circumstanţe atenuante. Concurs cu starea de recidivă şi forma continuată a infracţiunii. Stabilirea pedepsei.

Prin sentinţa penală nr. 1380/09.10.2008, pronunţată de Judecătoria Vaslui, inculpatul B.C.-L. a fost condamnat la o pedeapsă de 4 (patru) ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208 alin.1 – art. 209 alin. 1 lit. g), i) Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 37 lit. b) Cod penal, art. 74 alin. 1 lit. c) Cod penal şi art. 80 alin. 2 Cod penal.

S-a reţinut în privinţa inculpatului circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 74 alin. 1 litera c) Cod penal, întrucât a manifestat o comportarea sinceră de recunoaşterea a faptei şi relatare a împrejurărilor comiterii acestora.

Având în vedere circumstanţa atenuantă reţinută în favoarea inculpatului, dar şi starea de recidivă postexecutorie în care a fost comisă fapta şi caracterul continuat al infracţiunii, instanţa nu a coborât pedeapsa sub minimul special prevăzut de lege

Etichete:

CIRCUMSTANTE ATENUANTE Aplicarea art. 76 Cod penal

CIRCUMSTANTE ATENUANTE

Aplicarea art. 76 Cod penal

Prin sentinta penala nr. 74 din 24 februarie 2005 a Tribunalului Botosani, a fost condamnat inculpatul pentru savarsirea infractiunii de omor calificat prev. de art. 174, 175 lit. i Cod penal cu aplicarea art. 74 lit. a Cod penal si art. 76 alin. 1 lit. a, alin. 2 Cod penal, la pedeapsa de 10 ani inchisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a,b Cod penal.

Apelul declarat de inculpat a fost respins de catre Curtea de Apel Suceava, prin decizia penala nr. 119 din 11 aprilie 2005.

Speta a adus in atentie gresita aplicare de catre prima instanta a dispozitiilor legale privitoare la efectele circumstantelor atenuante.

Potrivit art. 76 alin. 1 lit. a Cod penal, cand minimul special al pedepsei inchisorii este de 10 ani sau mai mare, pedeapsa se coboara sub minimul special dar nu mai jos de 3 ani.

In aliniatul 2 al aceluiasi articol, se prevede ca in cazul infractiunilor contra pacii si omenirii, contra sigurantei statului, al infractiunii de omor, al infractiunilor savarsite cu intentie care au avut ca urmare moartea unei persoane, sau al infractiunilor prin care s-au produs consecinte deosebit de grave, daca se constata ca exista circumstante atenuante, pedeapsa inchisorii poate fi redusa cel mult pana la o treime din minimul special.

Or, dupa cum se poate observa, prima instanta a facut in cauza aplicarea a doua texte legale diferite, care prevad reducerea pana la doua limite diferite, ceea ce este nelegal.

Solutia corecta era de aplicare doar a prevederilor art. 76 alin. 2 Cod penal.

Etichete:

Circumstanţe atenuante. Consecinţe

Tip: Decizie
Nr./Dată: 539/P/27.07.2004 (27.07.2004)
Autor: C. A. Constanţa
Domenii asociate: viaţa sexuală (infracţiuni cu privire la)

Lipsa antecedentelor penale, conduita sincera a inculpatului pe tot parcursul urmaririi penale, sunt împrejurari ce pot constitui circumstante atenuante.

Judecatoria Constanta, prin sentinta penala nr.1093 din 24 mai 2004, a respins cererea formulata de inculpatul I.A. prin aparator, privind schimbarea încadrarii juridice a faptei, din infrac.prev.de art.329 alin.1,2,3 Cod penal cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal în infractiunea prev.de art.329 al.1,2 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal.

În baza art.329 alin.1,2,3 Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal l-a condamnat pe inculpatul I.A. la pedeapsa închisorii de 5 ani, cu executare prin privare de libertate.

Apelul declarat de Parchetul de pe lânga Judecatoria Constanta si de inculpat împotriva sentintei penale de mai sus, au fost respinse ca nefondate.

Împotriva acestei hotarârii, a declarat recurs inculpatul, care solicita reducerea pedepsei pronuntate, avându-se în vedere ca a cooperat cu organele de cercetare penala, a recunoscut fapta si a regretat-o, nu are antecedente penale.

Verificând din oficiu, motivele de recurs constata:

Din examinarea probelor administrate rezulta ca inculpatul I.A. în cursul anului 2003, le-a cazat pe minorele I.G. , Z.O., B.C. pe care le-a îndemnat si înlesnit sa practice prostitutia, obtinând la rându-i foloase materiale.

Din declaratiile persoanelor care au practicat prostitutia – rezulta ca nu au fost fortate de inculpat sa savârseasca acest gen de acte, iar banii obtinuti i-au împartit în cote egale.

Suma obtinuta din activitatea infractionala 800.000 lei, a fost confiscata în folosul statului.

Inculpatul nu are antecedente penale.

Din împrejurarile concrete în care inculpatul a savârsit fapta, nu rezulta elemente de constrângere a minorelor de a practica prostitutia, fiind singura lor sursa de a-si asigura existenta, fiind scapate de sub controlul si supravegherea familiilor lor, care la rândul lor prezinta probleme sociale (a se vedea anchetele sociale).

Foloasele obtinute de inculpat din activitatea infractionala, datele ce-l caracterizeaza, fiind sincer pe tot parcursul urmaririi penale, fara antecente penale, instanta apreciaza ca scopul aplicarii unei pedepse de natura a contribui la reeducare, conform cerintelor art.52 Cod penal, inculpatul poate beneficia de circumstante antenuante prevazute de art.74-76 Cod penal cu consecinta reducerii pedepsei sub minimul prevazut de textul încriminator.

Asa fiind, urmeaza a admite recursul, a casa în parte sentinta penala si decizia penala, urmând a retine în favoarea inculpatului circumstante atentuante prevazute de art.74 – 76 Cod penal.

Etichete: , , ,