Top

Potrivit art. 3859 pct. 10 Cod proc. penală, hotărârea este supusă casării când, printre altele, instanţa nu s-a pronunţat asupra unor cereri esenţiale pentru părţi, de natură să garanteze drepturile lor şi să influenţeze soluţia procesului.

Prin sentinţa penală nr. 1900/26.06.2006 a judecătoriei Focşani, inculpatul Tătaru Vasilică-Florinel a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. e, g, i Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 37 lit. b, art. 80 , art. 74 alin. 2 şi art. 76 lit. c Cod penal.

Împotriva sentinţei penale nr. 1900/26.06.2006 a Judecătoriei Focşani, au declarat apel, în termen legal, Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani şi inculpatul Tătaru Vasilică-Florinel.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani a criticat hotărârea pe motive de netemeinicie, susţinând că faţă de modul şi împrejurările concrete în care inculpatul a săvârşit faptele şi că anterior a fost condamnat pentru acelaşi gen de infracţiuni, nu se justifica reţinerea de circumstanţe atenuante.

Inculpatul a criticat hotărârea pe motive de nelegalitate, susţinând că nu a săvârşit faptele pentru care este cercetat şi că a fost trimis în judecată deoarece s-a profitat de starea sa de ebrietate, fiind confundat cu adevăratul autor al infracţiunii.

Prin decizia penală nr. 517/29.112.2006 a Tribunalului Vrancea, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani a fost admis şi s-a desfiinţat în parte sentinţa penală nr. 1900/26.06.2006 a Judecătoriei Focşani.

În rejudecare, au fost înlăturate dispoziţiile art. 74 alin. 2 şi art. 76 lit. c Cod penal şi s-a majorat pedeapsa la 3 ani şi 4 luni închisoare.

A fost obligat intimatul inculpat Tătaru Vasilică-Florinel la plata sumei de 140 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare către stat în apel.

Împotriva deciziei penale nr. 571/29.11.2006 a Tribunalului Vrancea a declarat recurs, în termen legal, inculpatul Tătaru Vasilică-Florinel.

Recursul este f o n d a t, deoarece decizia nr.571/29.11.2006 a Tribunalului Vrancea este nelegală din următoarele motive:

– instanţa a omis să analizeze şi a lăsat nesoluţionat apelul declarat de inculpat;

– în condiţiile în care apelul declarat de Parchet a fost admis, nu exista temei legal pentru obligarea inculpatului intimat Tătaru Vasilică -Florinel la plata cheltuielilor judiciare către stat în apel.

Pentru considerentele de mai sus, recursul declarat de inculpat a fost admis , decizia instanţei de apel a fost casată şi, în temeiul art. 38515 pct. 2 lit. c Cod proc. penală, cauza a fost trimisă spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Etichete: