Top

Citare. Necitarea inculpatului la toate adresele indicate, art.177 alin. 2 Cod procedură penală.

Dacă la judecarea cauzei în fond inculpatul a indicat o altă adresă la care locuieşte fără forme legale, instanţa de apel este obligată să-l citeze şi la această adresă sub sancţiunea nulităţii hotărârii conform art. 197 alin. 1 Cod procedură penală.

Prin sentinţa penală nr. 587/09.03.2007 a Judecătoriei Focşani, inculpatul B. M. a fost condamnat la o pedeapsă de 4 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1- 209 alin. 1 a, g şi i Cod penal.

Prin decizia penală nr. 206/30.05.2007 a Tribunalului Vrancea, apelul declarat de inculpatul B. M. împotriva sentinţei penale nr. 587/09.03.2007 a Judecătoriei Focşani a fost respins ca nefondat.

Împotriva deciziei penale nr. 206/30.05.2007 a Tribunalului Vrancea a declarat recurs, în termen legal, inculpatul B. M. criticând-o pe motive de nelegalitate. În motivarea recursului a susţinut că nu s-a prezentat la judecarea apelului deoarece nu a fost citat şi nu a avut cunoştinţă de proces.

Critica este întemeiată.

Potrivit art. 177 alin. 2 Cod procedură penală, dacă ,printr-o declaraţie dată în cursul procesului penal inculpatul a indicat un alt loc pentru a fi citat, el este citat la locul indicat.

Instanţa de apel a încălcat aceste legale imperative deoarece nu l-a citat pe inculpat şi la adresa din Focşani, str. Aleea Căminului bl. G2, ap. 5, adresă unde locuieşte fără forme legale şi pe care a indicat-o la judecarea cauzei în fond.

Nefiind legal citat, inculpatul nu s-a prezentat la judecarea cauzei în apel şi nu a avut posibilitatea de a-şi exercita drepturile sale procesuale, astfel că, evident, a suferit o vătămare ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea hotărârii.

Aşa fiind, în baza art. 38515 pct. 2 lit. c Cod procedură penală, recursul declarat de inculpatul B. M. a fost admis, decizia penală nr. 206/30.05.2007 a Tribunalului Vrancea a fost casată şi cauza trimisă spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Etichete: