Top

Prima instanţă a rezolvat procesul fără a intra în cercetarea fondului.

În cuprinsul art. 13 din O.G. nr. 78/2000 sunt înscrise condiţiile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească un vehicul pentru a i se putea elibera certificat de autenticitate.

Decizia civila nr. 88/R din 23.02.2010 a Curţii de Apel Galaţi

Prin sentinţa civilă nr. 3708 din 15 iunie 2009 pronunţată de Judecătoria Brăila în dosarul nr. 5870/196/2008, a admis acţiunea formulată de reclamantul CG în contradictoriu cu pârâta RA Registrul Auto Roman şi a constatat că motocicleta marca K ZXTOOA conform certificatului de proprietate nr. 07/A102271 este aceeaşi cu motocicleta cu serie saşiu 004519; a obligat pârâta să elibereze reclamantului aviz de constatare pentru a se îndeplini formalităţile de înmatriculare.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut că reclamantul CG a cumpărat de la numitul MC motocicleta marca K ZXTOOA004519, aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la filele 7-9 din dosar.

Potrivit notei de constatare nr. 354014/11.09.2007 privind identificarea motocicletei în speţă, întocmită de RAR Reprezentanţa Brăila, numărul de identificare a fost modificat prin polizarea ultimelor 5 caractere şi repoansonarea altora, iar seria motor este confuză. În urma acestor constatări, a fost sesizat IPJ Brăila.

În urma cercetărilor efectuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila s-a confirmat propunerea de neîncepere a urmăririi penale împotriva cetăţeanului italian vânzător pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 288 alin.1, art. 291, art. 215 alin.1, 2 şi 3 Cod penal, dispunându-se restituirea motocicletei către reclamantul CG.

Potrivit raportului de expertiza tehnica auto întocmită de expert PC, se concluzionează că, nu sunt urme care să indice o modificare a seriei poansonate la seria şasiului ZXTOOA-004519 a motocicletei marca K tipul ZXTOOA serie de omologare OM51934, culoare roşu, cilindre 997 cmc, an de înmatriculare 1998.

Pârâta a formulat obiecţiuni la raportul de expertiză, pe care instanţa le-a respins la termenul din data de 15.06.2009, apreciind ca expertul a răspuns obiectivului expertizei, precizând că motocicleta poate fi identificată prin nr. serie şasiu, care nu are urme de repoansonări, iar singurele urme existente au putut fi cauzate de loviri ale ghidonului datorate unui accident sau a unei căzături.

Instanţa a apreciat că acţiunea în constatare este admisibilă, deoarece reclamantul nu poate uza de calea acţiunii în realizare, atâta timp cât se află în posesia motocicletei, are un titlu de proprietate, iar interesul acestuia rezidă în obţinerea avizului pentru înmatricularea în circulaţie a autovehiculului, asupra căruia nu exista dubii cu privire la identitate aşa cum rezulta din raportul de expertiza tehnica întocmit de expert PC.

Neexistând deci nici un impediment la omologarea în vederea admiterii în circulaţia pe drumurile publice, prevăzut de art. 21 din HG nr. 1391/2006, instanţa, în temeiul art. 111 Cod procedură civilă a admis acţiunea reclamantului şi a constatat ca motocicleta marca K ZXTOOA conform certificatului de proprietate nr. 07/A102271 este aceeaşi cu motocicleta cu serie saşiu 004519.

De asemenea, instanţa a obligat pârâta să elibereze reclamantului aviz de constatare pentru a se îndeplini formalităţile de înmatriculare.

Instanţa a luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Regia Autonomă – Registrul Auto Roman, considerând-o nelegală şi netemeinică.

Apelanta a motivat că sentinţa a fost dată cu încălcarea prevederilor legale din domeniul de activitate al R.A.R. – RA şi nu poate fi adusă la îndeplinire, deoarece din definiţia certificării autenticităţii unui vehicul rutier regăsită în dispoziţiile art. 13 din OG nr. 78/2000, rezultă condiţiile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească un vehicul pentru a i se putea elibera certificat de autenticitate, iar din nota de constatare privind identificarea întocmită la data de 11.09.2007, rezultă că una dintre condiţiile obligatorii nu este îndeplinită în cazul vehiculului proprietatea intimatului reclamant, astfel încât R.A.R. nu poate elibera certificat de autenticitate.

A considerat că în mod greşit instanţa de fond a dispus efectuarea raportului de expertiză de către un expert tehnic, în condiţiile în care trebuia dispusă o expertiză criminalistică, motocicleta trebuia expertizată de serviciile specializate al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru a se putea stabili adevăratul număr de identificare.

Un alt motiv de apel constă în susţinerea că instanţa de fond în mod greşit, în motivarea soluţiei pronunţate, a reţinut că nu există nici un impediment la omologare şi că nu a avut o imagine clară asupra condiţiilor în are se eliberează Cartea de Identitate a Vehiculului şi ce înseamnă procedura de certificare a autenticităţii vehiculelor.

A considerat că instanţa de fond nu a făcut o corectă aplicare a prevederilor legale şi a interpretat greşit prevederile art. 21 din HG nr. 13917/2006.

În urma analizării probelor administrate cât şi a motivelor de apel prin decizia civilă nr. 177/24 noiembrie 2009 Tribunalul Brăila a respins ca nefondat apelul pârâtei reţinându-se în esenţă faptul că refuzul acesteia de a elibera cartea de identitate a vehiculului este nejustificat.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta care a susţinut nelegalitatea deciziei pronunţate de instanţa de apel arătând că din probele administrate rezultă că numărul de identificare al motocicletei a fost modificat astfel că eliberarea cărţii de identitate a vehiculului se poate face.

Prin decizia civilă nr. 88/R din 23.02.2010 Curtea de Apel Galaţi a reţinut că pentru a se stabili dacă numărul de identificare al motocicletei a fost modificat prima instanţă a dispus efectuarea unei expertize tehnice auto iar din concluziile acesteia rezultă că nu s-au putut identifica urme clare de modificare a seriei poansonate.

Întrucât expertul nu poate spune cu certitudine că numărul de identificare al motocicletei nu a fost modificat instanţa ar fi trebuit să pună în discuţia părţilor completarea probatoriilor în sensul de a se stabili dacă anterior vânzării motocicleta a fost implicată într-un accident iar repararea sa a necesitat repoansonarea numărului de identificare.

S-a reţinut că şi efectuarea unei expertize criminalistice este justificată, expertiză care prin analiza cifrelor repoansonate poate stabili autenticitatea acestora.

Etichete: