Top

NEPRONUNŢAREA INSTANŢEI ASUPRA PROBELOR SOLICITATE DE PETENT PRIN PLÂNGERE ECHIVALEAZĂ CU ÎNCĂLCAREA DREPTULUI LA APĂRARE

DREPT CONTRAVENŢIONAL

Dosar civil nr.1403 /32472008

Sentinţa civilă nr. 1043/21.05.2008

NEPRONUNŢAREA INSTANŢEI ASUPRA PROBELOR

SOLICITATE DE PETENT PRIN PLÂNGERE ECHIVALEAZĂ CU

ÎNCĂLCAREA DREPTULUI LA APĂRARE

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Tecuci la nr.1403/324/2008

petentul P D – I a solicitat anularea procesului verbal de constatare şi sancţionarea

contravenţiei seria PCA nr.3000000/2008.

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Tecuci la nr.1405/324/2008

petentul P D – I a solicitat anularea aceluiaşi proces verbal de constatare şi

sancţionarea contravenţiei.

Cauzele au fost conexate, dată fiind tripla identitate de elemente:

obiect, părţi, cauză.

Prin procesul verbal a cărui anulare o cere, petentul a fost sancţionat

contravenţional pentru contravenţia prev. de art.102 din OUG nr.195/2002 R.

S-a reţinut că, la data de 09.04.2008 petentul a condus auto cu

numărul B-153092 cu viteza peste limita legală în localitatea M.

Legal citat petentul nu s-a prezentat pentru a-şi susţine interesele în

instanţă.

Cererea nu este fondată, urmând a fi respinsă pentru cele ce se vor

prezenta:

Deşi prin plângerea formulată petentul a prezentat o situaţie de fapt

diferită de cea reţinută de agentul constatator susţinând că o va proba în instanţă

cu mijloace de probă concludente, petentul, legal citat, nu s-a prezentat pentru a-şi

administra probele în apărare.

Mai mult, a solicitat judecarea cauzei, în conformitate cu

disp.art.242/2 c.p.c.

În aceste condiţii în care însăşi petentul recunoaşte prin plângerea sa

că avea o viteză mai mare decât cea legală dar acest fapt a fost determinat de o

forţă majoră, este greu de presupus că situaţia de fapt prezentată de către acesta,

va prevala în faţa celei reţinută de agentul constatator, în lipsa altor mijloace de

probă.

Prin urmare, procesul verbal atacat va fi menţinut, acesta

neprezentând neregularităţi nici sub aspectul viciilor de formă, fiind întocmit cu

respectarea dispoziţiilor OG 2/2001 R.

Tribunalul Galaţi prin decizia civilă nr.858 din 03.11.2008 a trimis cauza

spre rejudecare constatând că hotărârea pronunţată este nelegală , încălcându-se

disp.art.156 alin.1 cod procedură civilă reţinând că petentul a solicitat proba cu

înscrisuri şi martori în plângere însă la termenul de 21.05.2008 instanţa se pronunţă pe

fondul cauzei fără a se pronunţa pe probele solicitate.

Etichete: