Top

Constatarea ca valabilă a vânzării-cumpărării unui teren arabil extravilan. Lipsa condiţiilor esenţiale de validitate ale antecontractului de vânzare-cumpărare. art.948 şi următoarele cod civil art.2 şi 5 titlul X din Legea nr. 247/2005

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 1918/229/9 iulie 2008, reclamantul G.I. a solicitat ca în contradictoriu cu pârâta F.M. sa se constate ca între parti a intervenit vânzarea-cumpararea suprafetei de 4,50 ha., teren arabil, situat în extravilanul comunei S. cu indicarea amplasamentelor acestuia, si pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de contract de vânzare-cumparare autentic. În motivarea cererii, reclamantul a aratat ca pârâta l-a împuternicit, ca în numele si pentru aceasta, sa faca demersurile prealabile si sa vânda cui va crede el de cuviinta si la pretul cel mai convenabil, dreptul de proprietate asupra terenului, mentionat mai sus. Reclamantul a depus în copie la dosar un înscris sub semnatura privata, intitulat „contract de vânzare-cumparare”, potrivit caruia numitul F.M. vinde 4,50 ha, pentru un pret de 10 milioane lei, înscris în care este mentionat avansul, restul de plata si apoi ca s-a primit toata suma. Acest înscris este datat 12 aprilie 2004 fiind semnat de vânzator, iar la rubrica cumparator apare o semnatura indescifrabila pentru S.C. „ER CHARIS” S.R.L. fara alte elemente de identificare a persoanei juridice, începând cu localitatea de sediu, reprezentantul sau legal prin semnatura si stampila, numar de înregistrare la registrul comercial si fiscal. Ca martori, apare, printre alte persoane si reclamantul G.I. cu buletin de identitate seria HC 325327 si semnatura acestuia. La termenul de judecata din 15 decembrie 2008, pârâta a aratat ca este de acord cu cererea întrucât a vândut terenul în cauza si a primit toti banii. Potrivit art. 1073 Cod civil creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exacta a obligatiei si în caz contrar are dreptul la dezdaunare. Conform art. 5 alin. 2 din Titlul X din Legea 247/2005 în situatia în care dupa încheierea unui antecontract cu privire la teren cu sau fara constructii, una din parti refuza ulterior sa încheie contractul, partea care si-a îndeplinit obligatiile poate sesiza instanta competenta care poate pronunta o hotarâre care sa tina loc de contract autentic. În speta, s-a constatat ca între reclamant si pârâta nu exista un antecontract de promisiune bilaterala de vânzare-cumparare, întrucât lipsesc datele de identificare ale promitentului-cumparator si semnatura acestuia, imobilul supus vânzarii nu este determinat cu privire la amplasament si categoria de folosinta. Asadar, asa zisul antecontract nu întruneste toate conditiile esentiale de validitate ale unei conventii prevazuta de art. 948 Cod civil. În pofida faptului ca pârâta a fost de acord cu cererea reclamantului, instanta nu poate pronunta o hotarâre care sa tina loc de act autentic, dat fiind lipsa unei conventii dintre parti, careia sa-i fie aplicabile dispozitiile legale invocate în cerere, motiv pentru care a respins cererea ca neîntemeiata.

Etichete: