Top

Prin sentinta civila 7290/2003 Judecatoria Galati a respins exceptia tardivitatii contestatiei la executare formulata de contestatorul L.G. in contradictoriu cu intimate C.E. A admis in parte contestatia la executare si a dispus suspendarea executarii pana la indeplinirea obligatiei correlative a intimatei de predare a unei barci sau contravaloarea acesteia. A obligat intimata catre contestator la plata sumei de 5.000.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Pentru a hotari astfel a retinut ca procesul de partaj existent intre parti s-a solutionat prin sent.civ. nr.2859/1999 a Judecatoriei Galati prin care s.-a luat act de tranzactia partilor cu privire la partajul bunurilor mobile.

Intimata a cerut executarea silita a creantei sale constand in dreptul de a primi un autoturism nou, marca „Dacia Break”, sens in care s-a format dosarul de executare nr.455/135/2002. Prin sentinta civila 2508/2002 a Judecatoriei Galati s-a constatat ca valoarea autoturismului ce face obiectul executarii este de 113.676.880 lei. La data de 13.11.2002 prin somatia emisa in dosarul nr.135/2002 contestatorul a fost obligat sa execute obligatiile ce deriva din titlurile mai sus enumerate.

Exceptia tardivitatii este neintemeiata deoarece contestatorul nu a respectat termenul de 15 zile din motive neimputabile fiind Indus in eroare de numarul dosarului de executare inscris gresit pe somatie 135/2002 in loc de 135/2001. Gresita inscriere a numarului dosarului de executare pe actele de executare nu atrage nulitatea acestora, deoarece nu s-a produs o vatamare a contestatorului.

Pe fondul contestatiei, s-au retinut urmatoarele:

Prin tranzactia partilor s-a stabilit predarea de catre contestator a unui autoturism si respectiv predarea de catre intimata a unei barci. Apararea intimatei ca aceasta barca se afla in posesia contestatorului este contrazisa chiar de contin utul tranzactiei partilor. Chiar daca aceasta a fost instrainata de persoana careia ii fusese incredintata, intimata are obligatia de a preda acest bun. Ca urmare obligatia contestatorului de a preda autoturismul sau contravaloarea acestuia subzista dar va trebui indeplinita odata cu indeplinirea de catre intimata a propriei obligatii.

Recursul declarat de intimata C.E. a fost admis prin decizia civila nr.9/5.01.2004 a Tribunalului Galati care a modificat in tot sentinta recurata si in rejudecare, a respins contestatia la executare ca tardiva.

A retinut ca interpretarea data de instanta de fond acestei exceptii nu este corecta deoarece inscrierea pe somatia de executare a unui numar de dosar gresit nu conduce la inlaturarea tardivitatii in conditiile in care somatia mai contine si alte elemente de identificare, astfel cum prevede art.387 al.1 C.proc.civ. In aceste conditii nu se poate sustine ca nu s-a stiut ce vizeaza aceasta executare si ca aceasta eroare a condus la nerespectarea termenului prev. de art.401 C.proc.civ. Raportat la data comunicarii somatiei (14.11.2003) depunerea contestatiei la executare la data de 16.12.2003 incalca prevederile imperative ale art.401 C.proc.civ.

Decizia tribunalului s-a intemeiat pe disp.art.304 pct.9 C.proc.civ.

Etichete: