Top

Exceptia lipsei calitatii procesuale active a debitorilor B.M. si B.C.

Prin sentinta civila nr.949/19.02.2004 Judecatoria Galati a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active a debitorilor B.M. si B.C. A admis exceptia prescrierii dreptului de a cere executarea silita in baza sentintei civile nr.646/1996 a Tribunalului Galati la cererea creditoarei Bankoop B.G.C.P. SA prin lichidatori si a anulat formele de executare.

A retinut instanta ca debitorii contestatori au calitatea de debitori solidari in raport de debitul principal.

Dreptul de a cere executarea silita s-a nascut la data de 7.04.1997 iar incuviintarea executarii a avut loc in anul 2000 peste termenul general de prescriptie, fapt ce atrage nulitatea tuturor formelor de executare.

Recursul declarat de intimata-creditoare a fost admis prin decizia civila nr.15/12.01.2005, care a casat sentinta recurata si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.

Pentru a decide astfel, tribunalul a retinut urmatoarele :

Ttitlul executoriu este reprezentat de sentinta civila nr.646/28.10.1996 a Tribunalului Galati definitiva la data de 07.04.1997.

Dupa declansarea procedurii falimentului creditoarei la data de 01.04.1999; printr-un angajament de plata, debitorul B.C. recunoaste datoria fata de creditoare si pentru recuperarea acesteia este de acord cu vanzarea silita a unui bun mobil (autoturism). Aceasta recunoastere este neindoielnica si e facuta in favoarea creditoarei. Ca urmare cursul prescriptiei a fost interrupt potrivit art.16 al.1 lit.a din Decretul 167/1958 si art.405 ind.1 al.1 lit.a C.proc.civ. si incepe sa curga o prescriptie extinctiva de acelasi fel cu cea inlaturata.

Fata de faptul ca instanta a pronuntat o solutie nelegala pe exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita potrivit art.312 al.5 C.porc.civ. s-a dispus casarea cu trimitere spre rejudecare a cauzei

Etichete: