Top

Contestatie executare

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI JUDETUL BACAU

Dosar nr. 4166/270/2010 contest. exec.

înreg. 21.06.2010

Sentinta civila nr. 2472

Sedinta publica din data de 09.09.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Ion Anghel

Grefier – Daniela Ghita

Astazi a fost pe rol judecarea cauzei civile formulata de petentul ……, împotriva intimatei ……, având ca obiect contestatie la executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns avocat …….. pentru contestator, lipsa intimata.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, instanta pune în discutia partilor exceptia tardivitatii formularii contestatiei invocata de intimata.

Aparatorul contestatorului precizeaza ca aceasta exceptie este neîntemeiata,comunicarea pretinsa de executor este 01.04.2010,înstiintarea catre Primarie 30.03.2010, somatia fiind pe 08.04.2010. Solicita respingerea exceptiei, termenul este de la prima retinere, din luna iunie.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând

Asupra cauzei civile de fata;

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la data de 21.06.2010 sub nr. 4166/270/2010 contestatorul …….. domiciliat în …….. jud. Bacau a solicitat în contradictoriu cu intimata …… cu sediul în …….. desfiintarea formelor de executare silita prin poprire începute în baza sentintei civile nr. 2208/2006 a Judecatoriei Onesti si a procesului verbal constatator nr. 134/2010 ca fiind lovite de nulitate, anularea încheierii de investire cu formula executorie a Judecatoriei Onesti din 01.04.2010 a Judecatoriei Onesti si suspendarea executarii silite.

Cererea a fost timbrata cu 194 lei taxa judiciara de timbru si 0,30 lei timbru judiciar, iar în motivarea acestea se arata ca executarea silita poate fi pornita în termen de 3 ani de la ramânerea definitiva a hotarârii. Contestatorul invoca exceptia prescriptiei executarii silite.

În drept cererea este întemeiata pe prevederile art. 401 lit. b si urmatoarele din Codul de procedura civila, art. 6 din Decretul nr.167/1958.

În dovedirea cererii contestatorul atasarea dosarului de executare si a dosarului nr. 2106/270/2010 de încuviintare a executarii.

Intimata formuleaza întâmpinare solicitând respingerea contestatie. Intimata invoca exceptia tardivitatii formularii contestatiei.

În drept sunt invocate prevederile art. 115 din Codul de procedura civila.

Intimata solicita atasarea dosarului nr. 5103/2006 al Judecatoriei Onesti.

În conformitate cu dispozitiile art. 137 Cod procedura civila instanta va da mai întâi rezolvare, exceptiilor formulate:

Intimata ……. a invocat exceptia tardivitatii formularii contestatiei.

Potrivit art. 401 din Codul de procedura civila:

„ Contestatia se poate face în termen de 15 zile de la data când:

a) contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care-l contesta sau de refuzul de a îndeplini un act de executare;

b) cel interesat a primit, dupa caz, comunicarea ori înstiintarea privind înfiintarea popririi. Daca poprirea este înfiintata asupra unor venituri periodice, termenul de contestatie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuarii primei retineri din aceste venituri de catre tertul poprit;.”

Contestatorul este salariat la Primaria ……., judetul Bacau. Biroul Executari Silite „Prisecariu Cezar-Sorin” a solicitat instantei validarea popririi. Cererea a fost înregistrata sub nr. 3400/270/2010. Prin adresa nr. 3100 din 18.06.2010 UAT Gura-Vaii înstiinteaza instanta ca începând cu luna iunie 2010 s-a înfiintat poprirea pe drepturile salariale ale contestatorului asa cum s-a retinut în sentinta civila nr. 2039/29.06.2010 pronuntata în cauza de mai sus. Contestatorul arata ca prima retinere din salariu s-a facut la data de 15.06.2010. Contestatia la executare s-a depus la data de 21.06.210, deci în termenul de 15 zile prevazut de textul de lege.

Pentru aceste considerente urmeaza ca instanta sa respinga exceptia invocata de intimata.

Contestatorul a invocat exceptia prescriptiei executarii silite.

Conform art. 6 din Decretul nr. 167/1958: „Dreptul de a cere executarea silita în temeiul oricarui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani”. Titlul executoriu al intimatei îl constituie somatia de plata, respectiv sentinta civila nr. 2208/15.08.2006 a Judecatoriei Onesti. Sentinta a ramas irevocabila la data de 20.09.2006 si a fost învestita cu formula executorie la dat de 02.03.2009.

Încuviintarea executarii s-a facut în data de 01.04.2010. De la data ramânerii definitiva si irevocabila a sentintei civile nr. 2208/15.08.2006, respectiv 20.09.2006 si data încuviintarii executarii silite 01.04.2010 a trecut mai mult de 3 ani.

Urmeaza ca instanta, pe temeiul de drept invocat, sa admita exceptia prescriptiei executarii silite.

Cum executarea silita are la baza un titlu executoriu prescris, în temeiul art. 401 lit. b si urmatoarele din Codul de procedura civila instanta va admite contestatia la executare si în consecinta va desfiinta formele de executare din dosarul de executare nr. 134/2010 al executorului judecatoresc Prisecariu Cezar Sorin.

Pentru aceste motive

În numele Legii

H O T A R A S T E:

Admite exceptia prescriptiei executarii silite formulata de contestatorul ……….

Respinge exceptia tardivitatii invocata de intimata.

Admite contestatia la executare formulata de contestatorul …… domiciliat în ….., jud. Bacau în contradictoriu cu intimata …….. cu sediul în ………

Anuleaza formele de executare din dosarul de executare nr. 134/2010 al executorului judecatoresc Prisecariu Cezar Sorin.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 09.09.2010.

Tags: