Top

Contestatie la executare

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI – JUDETUL BACAU

Dosar nr.3946/270/2010 contestatie la executare

Înreg. 10.06.2010

SENTINTA CIVILA NR. 2315

Sedinta publica din data de 24.08.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Liliana Stroe Munteanu

Grefier – Lidia Matei

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile promovata de contestatorul ….. în contradictoriu cu intimata Primaria …… având ca obiect contestatie la executare – suspendare executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit toate partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, care învedereaza ca prin serviciul registratura al instantei contestatorul … depune raspuns la întâmpinarea depusa de catre intimata, aflata la filele 31-32, iar prin serviciul fax intimata Primaria …..depune cerere de amânare, dupa care,

Nemaifiind cereri noi de formulat si exceptii de ridicat instanta considera cauza în stare de judecata si o lasa în pronuntare.

Dupa lasarea cauzei în pronuntare se prezinta contestatorul si solicita reluarea cauzei.

Instanta dispune reluarea cauzei.

La apelul nominal facut în sedinta publica, la reluarea cauzei a raspuns contestatorul ……., lipsa fiind intimata.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, care învedereaza ca prin serviciul registratura al instantei contestatorul ….. depune raspuns la întâmpinarea depusa de catre intimata, aflata la filele 31-32, iar prin serviciul fax intimata Primaria ……. depune cerere de amânare, dupa care;

Contestatorul solicita cuvântul pe exceptie.

Nemaifiind cereri noi de formulat si exceptii de ridicat instanta considera cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe exceptie.

Contestatorul …….. având cuvântul pe exceptie arata ca pe data de 09.06.2010 a primit copia procesului verbal, atunci i-a fost adus la cunostinta procesul verbal, executarea silita a fost începuta la Constanta apoi s-a comunicat la Onesti. La Onesti a primit comunicarea la data de 09.06.2010 si considera ca este în termenul legal de 15 zile de depunere a contestatiei conform Codului de procedura fiscala de la data la care a primit procesul verbal. Solicita respingerea exceptiei invocate.

Dezbaterile fiind încheiate instanta lasa cauza în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca prin actiunea înregistrata sub nr. 3946/270/2010 contestatorul ……. a formulat contestatia la executare împotriva executarii amenzii contraventionale stabilita prin procesul verbal de contraventie seria AU nr. 3188610/09.03.2005.

Actiunea a fost legal timbrata iar în motivarea actiunii contestatorul arata ca nu a avut cunostinta de titlul executoriu iar dreptul de a cere executarea silita este prescris.

Prin întâmpinare intimata invoca exceptia tardivitatii contestatiei, în temeiul art. 173 alin. 1, Cod procedura civila motivat de faptul ca aceasta nu a fost formulata în termenul de 15 zile de la luarea la cunostinta a executarii.

Din actele si lucrarile dosarului se retine:

Prin procesul verbal nr. 3188610 încheiat de Politia Onesti la 09. 03.2005 i s-a aplicat contestatorului amenda contraventionala de 500 RON.

Contestatorul a fost prezent însa a refuzat sa semneze, conform procesului verbal (fila 6 dosar), procesul verbal astfel întocmit nu a fost atacat în instanta.

La 09.02.2005 prin procesul verbal nr. 0712467 contestatorul a fost sanctionat contraventional cu 25 RON amenda iar împotriva acestui proces verbal nu s-a facut plângere la instanta desi contestatorul a semnat de primire ( deci cunostea existenta acestuia).

În baza art. 37 din OG 2/2001 aceste procese verbale constituie titluri executorii în baza carora Primaria Constanta a emis somatia de plata nr. 16762/29.01.2010 pentru suma de 530 RON, care a fost comunicata contestatorului la domiciliul din Constanta.

Adresa de comunicare a fost restituita situatie fata de care, în conformitate cu art. 44 alin. 3 din OG 92/2003 s-a procedat la comunicarea prin publicitate, prin publicitate si pe pagina de internet la data de 20.03.2010 cu nr. de înregistrare nr. 57011.

Dupa epuizarea acestor formalitati dosarul de executare a fost transmis Primariei …..cu adresa nr. 584004/17.05.2010 iar la data de 03.06.2010 Primaria …..a trimis înstiintarea de plata nr. 142343.

Contestatia la executare a fost înregistrata de instanta la 10.06.2010.

Potrivit prevederilor nr. 173 Cod procedura fiscala contestatia la executare se face în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat la cunostinta de executare din comunicarea somatiei sau din alta înstiintare.

Întrucât conform art. 44 alin. 3 din OG 92/2003 si publicitatea prin pagina de internet constituie o modalitate de comunicare si cum aceasta a avut loc la 20.03.2010 instanta retine ca, s-a depasit termenul prevazut de lege de 15 zile de depunere a contestatiei.

Urmeaza a fi admisa exceptia tardivitatii ridicate de intimata si a fi respinsa contestatia. În consecinta este de prisos a fi analizat si celelalte exceptii sau probleme invocate de parti.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

HOTARASTE:

Admite exceptia tardivitatii formularii contestatiei invocate de catre Primaria …….

Respinge ca tardiv formulata contestatia formulata de catre contestatorul …….. domiciliat în ……, jud. Bacau, în contradictoriu cu intimata Primaria … cu sediul în ……., jud. Bacau în dosarul de executare nr. 142343/2010.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 24.08.2010.

Etichete: