Top

Aspecte de nelegalitate ale hotararii instantei de fond referitoare la incadrarea juridica, solutionarea antecedentelor penale si in ce priveste confiscarea.

Drept Penal: Aspecte de nelegalitate ale hotararii instantei de fond

referitoare la incadrarea juridica, solutionarea antecedentelor penale si in ce

priveste confiscarea.

Dosar nr 2073/233/2007

Prin decizia penală nr. 102/ 25.02.2009 a Tr i b u n a l u l ui Galati

S-a hotarat:

Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi împotriva

sentinţei penale nr.1471/10.09.2008 a Judecătoriei Galaţi.

Desfiinţează în totalitate sentinţa penală apelată şi-n rejudecare:

În baza art.334 C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică din infracţiunea prev.

de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.e,g,i C.pen. cu aplic. art.33 lit.a C.pen. în două

infracţiuni prev. de :

-art.208 alin.1-209 alin.1 lit.e C.pen. cu aplic.art.37 lit.b C.pen.,

-art.208 alin.1-209 alin.1 lit.g,i C.pen. cu aplic.art.37 lit.b C.pen., ambele cu

aplic.art.33 lit.a C.pen.

Condamnă pe inculpatul R C la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare

pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.e

C.pen., cu aplic.art.37 lit.b C.pen.

Condamnă pe inculpatul R C la o pedeapsă de 3 ani şi 8 luni închisoare

pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.g,i

C.pen., cu aplic.art.37 lit.b C.pen.

În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b C.pen., contopeşte pedeapsa de 3 ani şi 6 luni

închisoare din prezenta cauză cu pedeapsa de 6 luni închisoare pentru infracţiunea

prev. de art.208 alin.1 rap.la art.209 alin.1 lit.e C.pen., cu aplic.art.37 lit.b, art.74 lit.e

C.pen., aplicată inculpatului R C prin sentinţa penală nr.930/06.04.2006 a

Judecătoriei Galaţi, definitivă prin neapelare la 18.04.2006 şi aplică inculpatului

pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare, sporită la 3 ani şi 7 luni

închisoare.

În baza art.40, art.33 lit.a, art.34 lit.b C.pen. contopeşte pedeapsa rezultantă

de 3 ani şi 7 luni închisoare menţionată anterior cu pedeapsa de 3 ani şi 8 luni

închisoare aplicată inculpatului R C prin prezenta hotărâre pentru infracţiunea prev.

de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.g,i C.pen., cu aplic.art.37 lit.b C.pen. şi dispune ca

inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 8 luni închisoare sporită la 4

ani închisoare.

În baza art.71 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii

drepturilor prev. de art.64 lit.a,b C.pen.

Deduce din pedeapsa rezultantă finală de 4 ani închisoare perioada executată

de inculpat de la 28.09.2006 la 09.02.2007.

Constată că părţile vătămate SC F F SRL Galaţi şi SC M SRL Galaţi nu s-au

constituit părţi civile în cauză.

În baza art.118 lit.e C.pen. confiscă de la inculpat următoarele sume de bani:

-75 lei cu care partea vătămată SC MSRL nu s-a constituit parte civilă în

cauză:

-5 lei cu care martorul G I nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art.191 alin.1 C.pr.pen. obligă pe inculpat să plătească către stat suma

de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare la judecata în fond, din care suma de 100 lei

reprezentând onorariul apărătorului din oficiu la fond, se va vira către Baroul Galaţi

din fondurile Ministerului Justiţiei.

În baza art.189 C.pr.pen., onorariul apărătorului din oficiu al inculpatului în

apel, în sumă de 200 lei, se va vira către Baroul Galaţi din fondurile Ministerului

Justiţiei.

În baza art.192 alin.3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în apel

rămân în sarcina acestuia.

In motivarea deciziei s-au retinut urmatoarele:

Prin sentinţa penală nr.1471/10.09.2008 a Judecătoriei Galaţi s-a admis solicitarea de

schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de furt calificat prevăzută de art.208 al.1 – 209 al.1

lit.e, g şi i C.pen. cu aplicarea dispoziţiilor art.33 lit.a C.pen., în 2 infracţiuni de furt calificat

prevăzute de art.208 al.1 – 209 al.1 lit.e, g şi i C.pen. cu aplicarea dispoziţiilor art.33 lit.a C.pen. şi

a dispoziţiilor art.37 lit.a C.pen. raportat la sentinţa penală nr.1298/2008 a Judecătoriei Galaţi.

A fost condamnat inculpatul R C, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută

de art.208 al.1 – 209 al.1 lit.e, g şi i C.pen., săvârşită pe data de 04.04.2006, la o pedeapsă de 3 ani

şi 6 luni închisoare, cu aplicarea dispoziţiilor art.33 lit.a C.pen.

A fost condamnat inculpatul R C pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută

de art.208 al.1 – 209 al.1 lit.e, g şi i C.pen., săvârşită pe data de 04.04.2006, la o pedeapsă de 3 ani

şi 8 luni închisoare, cu aplicarea dispoziţiilor art.33 lit.a C.pen.

S-au constatat incidente dispoziţiile art.37 lit.a C.pen., şi s-a dispus, în temeiul art.39 al.1

C.pen., contopirea pedepselor aplicate cu restul de pedeapsă rămas neexecutat de 46 zile

închisoare din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr.930/2006 a Judecătoriei Galaţi, definitivă

la data de 18.04.2006, stabilind ca pedeapsă principală pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa

de 3 ani şi 8 luni închisoare, la care se adaugă un spor de pedeapsă de 4 luni, urmând ca pedeapsa

executabilă să fie pedeapsa de 4 ani închisoare, în regim de detenţie, potrivit dispoziţiilor art.57

C.pen.

S-au aplicat inculpatului dispoziţiile art.71 C.pen. şi s-au interzis drepturile prevăzute de

dispoziţiile art.64 lit.b C.pen.

S-au anulat mandatele de executare anterioare şi s-a dispus emiterea unui nou mandat de

executare, potrivit prezentei hotărâri;

În latura civilă, s-a constatat recuperat integral prejudiciul produs părţii vătămate

constituită parte civilă S.C. F F S.R.L. şi recuperat parţial prejudiciul produs părţii vătămate S.C.

MS.R.L. şi s-a dispus, în temeiul dispoziţiilor art.118 lit.e C.pen., confiscarea restului de prejudiciu

nerecuperat, de 75 lei, pentru care partea vătămată nu s-a mai constituit parte civilă.

A fost obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat, în temeiul dispoziţiilor

art.191 C.pr.pen.

S-a reţinut printre altele că, în cauză, instanţa a fost sesizată prin rechizitoriul Parchetului

de pe lângă Judecătoria Galaţi nr. 1860/P/2006 din 13.02.2007 cu privire la săvârşirea infracţiunii

de furt calificat, de către inculpatul R C.

Situaţia de fapt reţinută este următoarea: La data de 4.04.2006, inculpatul a sustras o casă

de marcat din magazinul SC F F SRL Galaţi, profitând de neatenţia vânzătoarei.

În noaptea de 25-26.05.2006, acelaşi inculpat a intrat prin efracţie în barul SC MSRL

Galaţi, sustrăgând bunuri care ulterior au fost predate părţii vătămate.

În drept, faptele descrise au fost încadrate în dispoziţiile art. 208 al. 1- art. 209 al. 1 lit. e, g

şi i Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. şi a dispoziţiilor art. 37 lit. a Cod penal.

Analizând sub aspect probator situaţia dedusă judecăţii, instanţa de fond a constatat

următoarele:

– prin declaraţiile martorilor ascultaţi, A F (fila 60) şi G I (fila 91) s-au

descris circumstanţele săvârşirii faptei de furt din data de 25-26.05.2006 şi s-a făcut dovada

vânzării casei de marcat sustrase de la partea vătămată SC F F SRL Galaţi;

– inculpatul legal citat a fost reprezentat de către apărătorul desemnat din

oficiu;

– solicitarea procurorului de schimbare a încadrării juridice din faptele de

furt calificat cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal în infracţiunea prevăzută de art. 208 al. 1- art. 209

alin. 1 lit. e, g, i, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal, având în vedere că în cauză sunt incidente

dispoziţiile recidivei postexecutorii raportat la sentinţa penală nr. 1298/1998 a Judecătoriei Galaţi.

Instanţa de fond a apreciat că faptele au fost dovedite şi a reţinut în sarcina inculpatului R

C săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

Împotriva sentinţei penale menţionate a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria

Galaţi.

În motivele de apel, Parchetul a arătat printre altele că:

-1) instanţa de judecată ar fi trebuit să dispună schimbarea de încadrare juridică a faptei, însă cu

reţinerea stării de recidivă postexecutorie prevăzută de art.37 lit.b C.pen.;

-2)sentinţa este nelegală şi în ceea ce priveşte modalitatea de soluţionare a antecedentelor penale;

-3)instanţa ar fi trebuit să dispună şi interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a C.pen.;

-4)este nelegală şi omisiunea instanţei de judecată de confiscare de la inculpat a sumei de 5 lei,

sumă de bani dobândită de la martorul-cumpărător de bună credinţă G I.

Apelul este fondat

Astfel, în mod corect prima instanţă a stabilit vinovăţia inculpatului R C pentru comiterea

a două infracţiuni de furt calificat ( din 04.04.2006 şi, respectiv din noaptea de 25/26.05.2006).

S-a ţinut cont de materialul probator administrat în cauză: adresă de prejudiciu emisă de

partea vătămată SC F F SRL Galaţi la 05.04.2006, declaraţiile martorilor M C , G I, A F, dovadă

de ridicare din 26.05.2006, dovadă de predare din 26.05.2006, adresă de prejudiciu emisă de

partea vătămată SC MSRL Galaţi, proces-verbal de prindere în flagrant a inculpatului din

26.05.2006, dovadă de ridicare din 05.04.2006, dovadă de predare din 05.04.2006, declaraţiile

inculpatului prin care recunoaşte faptele reţinute în sarcina lui.

Cu toate acestea, hotărârea apelată este nelegală sub mai multe aspecte.

Prima instanţă trebuia să dispună schimbarea încadrării juridice conform art.334

C.pr.pen., însă cu reţinerea stării de recidivă postexecutporie prev. de art.37 lit.b C.pen. şi nu a

recidivei postcondamnatorii prev. de art.37 lit.a c.pen.

Pedeapsa de 6 luni închisoare din sentinţa penală nr.930/2006 a Judecătoriei Galaţi nu

poate forma primul termen al recidivei postcondamnatorii, însă sunt îndeplinite condiţiile

pluralităţii intermediare de infracţiuni prevăzute de art.40 C.pen.( ţinând cont de datele la care s-

au comis infracţiunile din prezenta cauză şi data rămânerii definitive a sentinţei penale

nr.930/06.04.2006 a Judecătoriei Galaţi, respectiv 18.04.2006).

În consecinţă, modalitatea de soluţionare a antecedentelor penale ale inculpatului R C este

greşită.

Tribunalul apreciază că pedepsele de 3 ani şi 6 luni închisoare, respectiv 3 ani şi 8 luni

închisoare aplicate inculpatului pentru infracţiunile din prezenta cauză sunt individualizate

corespunzător în raport cu criteriile generale prev. de art.72 C.pen. de prima instanţă şi vor fi

menţinute în raport şi cu noua încadrare juridică.

Rezolvarea corectă a antecedentelor penale ale inculpatului R C presupune contopirea

pedepsei de 3 ani şi 6 luni închisoare din prezenta cauză cu pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată

acestuia prin sentinţa penală nr.930/2006 a Judecătoriei Galaţi, stabilirea unei pedepse rezultante(

prin aplicarea unui spor corespunzător) care se va contopi cu pedeapsa de 3 ani şi 8 luni

închisoare din prezenta hotărâre, urmând a fi aplicată o pedeapsă rezultantă finală( care să includă

şi un spor).

Tribunalul apreciază că o pedeapsă rezultantă iniţială de 3 ani şi 7 luni închisoare şi o

pedeapsă rezultantă finală de 4 ani închisoare sunt în măsură să asigure atingerea scopului

educativ-preventiv al sancţiunilor.

Pedeapsa accesorie stabilită de prima instanţă este greşit individualizată, în sensul că faţă

de natura şi conţinutul concret al infracţiuni lor, faţă de persoana inculpatului care e recidivist,

această sancţiune trebuie să constea doar în interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b

C.pen.

Un alt motiv de nelegalitate îl reprezintă şi omisiunea instanţei de fond de a dispune

confiscarea, în baza art.118 lit.e C.pen. a sumei de 5 lei cu care martorul G I nu s-a constituit

parte civilă în cauză( inculpatul a vândut casa de marcat cu suma menţionată, martorului, bunul

fiind ulterior ridicat de organele de poliţie).

Prima instanţă a omis să stabilească şi cuantumul cheltuielilor judiciare avansate de stat şi

pe care trebuie să le plătească inculpatul, precum şi avansarea onorariului apărătorului din oficiu.

Faţă de cele arătate şi de art.371,372,378,379 pct.2 lit.a C.pr.pen., Tribunalul va admite

apelul declarat de Parchet şi va desfiinţa în totalitate sentinţa penală apelată.

În rejudecare,

În baza art.334 C.pr.pen., Tribunalul va schimba încadrarea juridică din infracţiunea prev.

de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.e,g,i C.pen. cu aplic. art.33 lit.a C.pen. în două infracţiuni prev. de :

-art.208 alin.1-209 alin.1 lit.e C.pen. cu aplic.art.37 lit.b C.pen.,

-art.208 alin.1-209 alin.1 lit.g,i C.pen. cu aplic.art.37 lit.b C.pen., ambele cu aplic.art.33 lit.a C.pen.

Va condamna pe inculpatul R C la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru

săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.e C.pen., cu aplic.art.37

lit.b C.pen.

Va condamna pe inculpatul R C la o pedeapsă de 3 ani şi 8 luni închisoare pentru

săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.g,i C.pen., cu aplic.art.37

lit.b C.pen.

În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b C.pen., va dispune contopirea pedepsei de 3 ani şi 6 luni

închisoare din prezenta cauză cu pedeapsa de 6 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de

art.208 alin.1 rap.la art.209 alin.1 lit.e C.pen., cu aplic.art.37 lit.b, art.74 lit.e C.pen., aplicată

inculpatului R C prin sentinţa penală nr.930/06.04.2006 a Judecătoriei Galaţi, definitivă prin

neapelare la 18.04.2006 şi va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni

închisoare, sporită la 3 ani şi 7 luni închisoare.

În baza art.40, art.33 lit.a, art.34 lit.b C.pen. va contopi pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 7

luni închisoare menţionată anterior cu pedeapsa de 3 ani şi 8 luni închisoare aplicată inculpatului

R C prin prezenta hotărâre pentru infracţiunea prev. de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.g,i C.pen., cu

aplic.art.37 lit.b C.pen. şi va dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 8

luni închisoare sporită la 4 ani închisoare.

În baza art.71 C.pen. va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor

prev. de art.64 lit.a,b C.pen.

Va deduce din pedeapsa rezultantă finală de 4 ani închisoare perioada executată de

inculpat de la 28.09.2006 la 09.02.2007.

Va constata că părţile vătămate SC F F SRL Galaţi şi SC MSRL Galaţi nu s-au constituit

părţi civile în cauză.

În baza art.118 lit.e C.pen. va confisca de la inculpat următoarele sume de bani:

-75 lei cu care partea vătămată SC MSRL nu s-a constituit parte civilă în cauză:

-5 lei cu care martorul G I nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art.191 alin.1 C.pr.pen. va obliga pe inculpat să plătească către stat suma de 500 lei

cu titlu de cheltuieli judiciare la judecata în fond, din care suma de 100 lei reprezentând onorariul

apărătorului din oficiu la fond, se va vira către Baroul Galaţi din fondurile Ministerului Justiţiei.

În baza art.189 C.pr.pen., va dispune ca onorariul apărătorului din oficiu al inculpatului în

apel, în sumă de 200 lei, să fie virat către Baroul Galaţi din fondurile Ministerului Justiţiei.

În baza art.192 alin.3 C.pr.pen. va dispune ca cheltuielile judiciare avansate de stat în apel

să rămână în sarcina acestuia.

Văzând şi art.192 alin .3 C.pr.pen.,

Etichete: