Top

Coroborarea prezumtiei prev de art 225 c.p.civ cu marturisirea extrajudiciara

Domeniu:Civil Tip:sentinta NR/Data:336/19.03.2009 Autor:Judecatoria Adjud

Probe,dovezi.

Coroborarea prezumtiei prev de art 225 c.p.civ cu marturisirea extrajudiciara.

Reclamanta I. J. ,a chemat in judecata pe parata P. N. pentru pretentii.

In motivarea cererii sale reclamanta a aratat ca prin contractul de imprumut cu garantie imobiliara aut . a imprumutat pe parata cu suma de 10.000 lei ,urmand ca aceasta sa-i restituie suma pana la data de 31.07.2008 .Pentru suma imprumutata parata a fost de acord cu instituirea unui drept de ipoteca ,in favoarea reclamantei asupra apartamentului proprietate.Reclamanta a aratat ca toate cheltuielile ocazionate de perfectarea contractului au fost suportate de aceasta ,chiar daca cele 3 chitante au fost emise pe numele paratei.Parata nu a restituit suma imprumutata astfel ca reclamanta a fost nevoita sa procedeze la executarea silita a a paratei,insa suma de 1166 lei reprezentand cheltuielile cu perfectarea contractului de imprumut nu pot fi executate in cadrul executarii silite impotriva debitoarei astfel ca solicita admiterea actiunii si obligarea paratei la plata acestei sume.

Cererea a fost motivata in drept potrivit art 998 c.civil ,art 274 c.pr.civ.

In dovedirea actiunii a solicitat proba cu interogatoriu si acte.

Cererea a fost legal timbrata.

Parata legal citata in cauza nu s-a prezentat in fata instantei si nu a formulat intampinare.

Examinand actele si lucrarile cauzei instanta retine urmatoarele:

Prin contractul de imprumut cu garantie imobiliara aut de BNP Asociati „L.”,reclamanta in calitate de imprumutator ,a imprumutat paratei suma de 10 000 lei pe care s-a obligat s-o restituie pana la data de 31 iulie 2008.

In cuprinsul contractului rezulta ca taxele perfectarii actului au fost suportate de partile contractate .

Desi potrivit chitantelor nr 1281839 din 04.03.2008 ,nr.1281838 din 04.03.2008 si nr 424 din 04.03.29008 rezulta ca taxele aferente perfectarii contractului au fost platite de parata ,reclamanta sustine ca acestea au fost platite de catre ea.

Desi parata a fost citata cu mentiunea prezentarii in persoana in fata instantei,pentru a i s e lua interogatoriu ,aceasta nu s-a prezentat ,imprejurare care potrivit art 225 c.pr.civ poate fi apreciata ca o recunoastere a pretentiilor reclamantei sau ca un inceput de dovada in favoarea acestuia.

Aceasta prezumtie se coroboreaza cu declaratia notariala data de parata , aut. de BNP Munteanu Simona Daniela Adjud, parata a recunoscut pretentiile reclamantei , obligandu-se sa-i achite acesteia toate sumele de bani solicitate prin actiunea ce face obiectul judecatii.

Potrivit art 1205 cod civil marturisirea extrajudiciara verbala nu poate servi ca dovada cand obiectul contestatiei nu poate fi dovedit cu martori.Insa marturisirea extrajudiciara verbala facuta in fata altei instante sau a altui organ de stat(notarul,in cauza)daca este consemnata in scris ,mai mult ,fiind si autentificata,poate fi folosita in orice proces chiar si in acela in care proba cu martori nu este admisibila.Astfel instanta retine fata de cele aratate ca desi in chitantele ce fac dovada platii cheltuielilor efectuate cu perfectarea contractului se mentioneaza ca plata a fost efectuata de parata ,conform recunoasterii implicite a acesteia ,instanta va retine ca plata s-a efectuat de reclamanta .

Fata de cele aratate,avand in vedere ca parata imprumutata, si-a manifestat conform declaratiei notariale, acordul pentru a suporta cheltuielile perfectarii contractului de imprumut ,care cad in sarcina imprumutatului, ,instanta urmea za a obliga pe parata sa plateasca catre reclamanta suma de 1166 lei,conform chitantelor de plata depuse, reprezentand cheltuieli suportate de aceasta cu ocazia perfectarii contractului de imprumut (onorariu notar,taxe catre OCPI,)

Etichete: