Top

Pretentii

SENTINŢA CIVILĂ NR. 240

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 26 ianuarie 2009

Prin cererea înregistrata la Judecătoria Tulcea la 19.08.2008, reclamanţii ………. au cerut instanţei obligarea paratei………. la plata sumei de 50 000 de lei reprezentând preţul contractului rezolutionat.

In motivare, reclamanţii arata, in esenţa, ca prin s.c. 1751/2008 a Judecătoriei Tulcea a fost rezolutionat definitiv contractul autentificat sub nr.1598/2005,astfel ca parata trebuie sa restituie preţul plătit de către reclamanţi.

In dovedire au fost depuse: contractul autentificat sub nr.1598/2005, s.c. 1751/2008 a Judecătoriei Tulcea .

Prin întâmpinarea depusa s-a solicitat respingerea cererii ca nefondata, arătându-se ca preţul stipulat in contract nu a fost plătit niciodată si, deci, nu este supus restituirii .

In susţinerea întâmpinării s-a solicitat audierea de martori care sa probeze ca reclamanţii nu au primit nici un preţ, solicitare care a fost respinsa de către instanţa, având in vedere opoziţia reclamanţilor, pentru ca se tindea la probarea cu martori peste un înscris cu o valoare mai mare de 250 de lei.

Examinând actele si lucrările dosarului, instanţa retine ca părţile din prezenta cauza au fost si parţi ale unui contract de întreţinere (autentificat sub nr.1598/2005), reclamanţii având calitatea de debitori, iar parata pe cea de creditoare a obligaţiei de întreţinere. Pe lângă obligaţia principala de întreţinere, părţile au mai stabilit si un preţ al imobilului înstrăinat, de 50 000 de lei, preţ pe care reclamanţii, conform menţiunii exprese din contract, l-au achitat paratei înainte de autentificare. Aceasta declaraţie a paratei din contract are natura juridica de dovada a plăţii preţului (chitanţa liberatorie, înscris sub semnătura privata, chiar daca este inserata intr-un act autentic, care probează actul juridic al plaţii).

Prin s.c. 1751/2008 a Judecătoriei Tulcea a fost rezolutionat irevocabil contractul dintre parti, fapt ce are drept consecinţa reîntoarcerea dreptului de proprietate in patrimoniul paratei. Corelativ, plecând de la premisa ca caracterului comutativ al contractului in porţiunea referitoare la existenta unui preţ in contractul de întreţinere (adică in aceasta privinţa contractul nu mai are caracter aleatoriu),parata trebuie sa restituie reclamanţilor care au pierdut proprietatea preţul plătit de aceştia, adică suma de 50 000 lei.

Fata de aceste considerente, instanţa va admite cererea si va obliga parata la plata sumei de 50 000 lei către reclamanţi.

Etichete: