Top

Anulare titlu creanţă

Materia: civilă.

Dosar nr.13382 /231/2009

Sent. civ. nr. 1329/09.03.2010.

Autor: Judecătoria Focşani – secţia civilă

Contestaţie la executare. Anulare titlu creanţă

Prin sentinţa civilă nr.1329/2010 a Judecătoriei Focşani, s-a admis în parte contestaţia formulată de contestatoare în sensul anulării doar a formelor de executare emise şi s-a respins capătul de cerere privind anularea titlului de creanţă.

În speţă titlu executoriu era o decizie civilă emisă de Tribunalul Vrancea prin carte Comisia locală de pe lângă Primăria X a fost obligată la plata unei sume pentru fiecare zi de întârziere până la executarea obligaţiei reţinute în conţinutul hotărârii.

Emiterea unor forme de executare exclusiv pentru debitorul – Primăria X se apreciază ca fiind eronată, fin moment ce titularul obligaţiei astfel cum a fost reţinută prin decizia civilă a Tribunalului Vrancea era Comisia locală de pe lângă Primăria X.

Executarea silită reprezintă o modalitate de constrângere prin intermediul organelor competente a ,,părţii care a căzut în pretenţii” în urma unui litigiu. Nefiind parte în procesul finalizat prin respectiva hotărâre judecătorească, contestatoarea este în drept să se opună la executarea împotriva sa.

Referitor la anularea titlului executoriu în temeiul art.580/3 al.3, se apreciază că aceste dispoziţii legale nu vizează titlul executoriu ci doar cuantumul amenzii aplicată debitorului motiv pentru care s-a respins acest capăt de cerere ca neîntemeiat.

Tags: