Top

Contestatie la executare silita. declinare de competenta

Dosar nr. 144/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 383

Şedinţa publică de la 06 Martie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 144/88/2009, reclamanta PRIMĂRIA COMUNEI „…”a formulat contestaţie la executare silită împotriva M.F.P. – A.N.A.F. – Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Tulcea, solicitând anularea tuturor formelor de executare începute în dosarul fiscal nr. 1 „…”precum şi suspendarea tuturor formelor de executare începute în dosarul fiscal nr. 1 „…”.

Din oficiu, instanţa a invocat excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Tulcea în soluţionarea prezentei cauze, având ca obiect contestaţie împotriva executării silite a unei creanţe fiscale.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Obiectul cauzei îl constituie contestaţie împotriva actelor de executare silită, efectuate de către M.F.P. – A.N.A.F. Tulcea, conform procedurii reglementate de Codul de procedură fiscală.

Atât somaţia cât şi titlul executoriu nr. 730051 din 9 ianuarie 2009 au fost emise în baza deciziei nr. 18879 din 1 octombrie 2008 a Agenţiei de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, decizie ce a fost contestată la Curtea de Apel Constanţa.

In cauză, există titlu executoriu astfel cum este reglementat de dispoziţiile art. 145 Cod proc. fiscală şi competenţa de a soluţiona o astfel de contestaţie la executare revine, potrivit art. 172 alin. 4 Cod proc. fiscală, instanţei judecătoreşti competente.

Potrivit dispoziţiilor art. 400 alin. 1 Cod proc. civilă, contestaţia la executare se introduce la instanţa de executare, iar potrivit art. 373 alin. 2 Cod proc. civilă, instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia căreia se va face executarea.

Intrucât competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare revine judecătoriei iar ceea ce se contestă nu este titlul de creanţă ci tocmai titlul executoriu ca şi act de executare, se va admite excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Tulcea şi se va dispune declinarea competenţei Judecătoriei Tulcea.

Etichete: