Top

Exceptie de neconstitutionalitate

Tip document-incheiere

Titlu: exceptie de neconstitutionalitate

Data spetei:10.10.2008

Autor:Tribunalul Vrancea

Domenii asociate:Procedura Civila si Penala

Nr.document 7040

Exceptie de neconstitutionalitate

Prin incheierea din 10.10.2008 Tribunalul Vrancea, in apel, a dispus sesizarea Curţii Constituţionale pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 C.pen. şi art. 2481 C.pen. formulată de apelantul-inculpat.si a suspendat judecata cauzei până la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate.

S-a retinut ca apelantul-inculpat. a invocat prin apărător, la termen, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 C.pen. şi art. 2481 C.pen.

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile art. 248 C.pen. şi implicit art. 2481 C.pen. sunt neconstituţionale în raport de prevederile art. 41 al.2 teza I-a din Constituţia României , conform căruia proprietatea privată este ocrotită în mod egal.

Se arată în motivarea excepţiei că prin trimiterea în textul art. 248 C.pen. la „unităţi din cele la care se referă art. 145 C.pen.” se extinde aria de aplicare a textului incriminator dincolo de limitele valorii sociale a cărei apărare are drept scop incriminarea, infracţiunea fiind de serviciu.

Fiind şi o infracţiune de rezultat, partea finală a art. 248 C.pen. definind cel de-al doilea rezultat alternativ cu o pagubă adusă patrimoniului unei categorii de unităţi nu face nici o distincţie între proprietatea publică şi cea privată, supunând aceleiaşi ocrotiri penale atât partea din patrimoniu care constituie proprietate publică cât şi cea care constituie proprietate privată.

Se consideră că incriminarea diferenţiată, mai gravă a infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice producătoare de pagubă, ţinând seama de calitatea specială a titularului proprietăţii , ca în cazul infracţiunilor contra patrimoniului sau chiar al infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prevăzută de art. 246 C.pen. încalcă dreptul fundamental consacrat de art. 44 al.2 teza a I-a din Constituţia României constând în ocrotirea în mod egal a proprietăţii private indiferent de titular.

Autorul excepţiei susţine în concluzie că sintagma „o pagubă patrimoniului” este neconstituţională.

Dispoziţiile art. 2481 C.pen. sunt şi ele neconstituţionale având în vedere că acest text de lege devine incident când fapta prezintă consecinţe deosebit de grave.

S-a solicitat suspendarea cauzei şi trimiterea dosarului la Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei.

În opinia instanţei excepţia de neconstituţionalitate a celor două dispoziţii legale este nefondată.

Infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice prevăzută de art. 248 C.pen. este o infracţiune de serviciu şi nu o infracţiune contra patrimoniului. Valoarea socială ocrotită prin norma incriminatoare este în principal bunul mers al activităţii unităţilor indicate în art. 145 C.pen.

Tulburarea bunului mers a unei asemenea unităţi sau producerea unei pagube patrimoniului acesteia, are de regulă, consecinţe negative mai mari, fapt care justifică un regim sancţionator mai sever.

Legiuitorul are prerogativele de a stabili o sancţiune diferită pentru faptele prin care se aduc pagube cu caracter patrimonial, fără a face distincţie după cum bunurile în legătură cu care s-au produs pagubele aparţin diferiţilor subiecţi.

Văzând că excepţia invocată nu este contrară dispoziţiilor art. 29 al.1-3 din legea 47/1992, fiind îndeplinită, între altele, şi condiţia că este necesară pentru soluţionarea cauzei, apelantul fiind condamnat pentru infracţiunea prev.de art. 248 C.pen., în temeiul art. 29 al.4 din legea 47/1992, s-a dispus sesizarea Curţii Constituţionale pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 C.pen. şi art. 2481 C.pen.

În baza art. 29 al.5 din Legea 47/1992 şi art. 303 al.6 C.pr.pen. s-a suspendat judecata cauzei până la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate.

Etichete: