Top

Excepţie de neconstituţionalitate a art. 228 al. 31 Cod procedură penală, invocată în plângerea formulată în temeiul art. 2781 Cod procedură penală împotriva actelor prin care s-a dispus începerea urmăririi penale. Inadmisibilitate.

Potrivit art. 278 Cod procedură penală, prin plângerile adresate instanţei pot fi atacate doar rezoluţiile de neîncepere a urmăririi penale, de clasare ori ordonanţele procurorului de netrimitere în judecată, nefiind posibile şi împotriva altor acte ce vizează începerea urmăririi penale. Ca urmare, excepţia cu privire la neconstituţionalitatea art. 228 al. 31 Cod procedură penală este inadmisibilă, neavând legătură cu soluţionarea plângerii.

Prin rezoluţia prim-procurorului adjunct al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava a fost confirmat procesul-verbal prin care s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de A.D., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 215 al. 1 şi 3 şi art. 281 Cod penal.

Împotriva acestei rezoluţii petentul A.D. a formulat plângere întemeiată pe dispoziţiile art. 2781 Cod procedură penală, la Judecătoria Suceava, motivând că agentul şef P.M. nu avea calitatea cerută de lege pentru a dispune începerea urmăririi penale, astfel că potrivit art. 197 al. 2 Cod procedură penală actul respectiv este lovit de nulitate absolută.

Prin sentinţa penală nr. 274 din 14.03.2006, Judecătoria Suceava a respins plângerea formulată de petent, ca inadmisibilă.

Împotriva acestei sentinţe petentul a acţionat cu recurs, invocând în faţa tribunalului excepţia de neconstituţionalitate a disp. art. 228 al. 31 Cod procedură penală.

Tribunalul Suceava – secţia penală, analizând cererea petentului, a reţinut că, întrucât potrivit disp. art. 2781 Cod procedură penală rezoluţia procurorului de confirmare a procesului-verbal de începere a urmăririi penale nu poate face obiectul plângerii persoanei ce s-a considerat vătămată în interesele sale legitime, excepţia ridicată cu privire la neconstituţionalitatea art. 228 al. 3 Cod procedură penală nu are legătură cu soluţionarea cauzei şi, în consecinţă, prin încheierea de şedinţă din 9.06.2006 a respins ca inadmisibilă cererea petentului, în temeiul art. 29 al. 1 din Legea 47/1992.

Recursul declarat de petent împotriva acestei încheieri a fost respins prin decizia penală nr. 637 din 30.11.2006 a Curţii de Apel Suceava, reţinându-se că, potrivit art. 29 al. 1 din Legea 47/1992 republicată, Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti privind neconstituţionalitatea unor dispoziţii din legi sau ordonanţe care au legătură cu soluţionarea cauzei.

Or, câtă vreme potrivit art. 2781 al. 1 Cod procedură penală plângerea adresată instanţei nu poate viza rezoluţia procurorului de confirmare a procesului-verbal de începere a urmăririi penale, în mod corect s-a reţinut că excepţia de neconstituţionalitate ridicată nu are legătură cu soluţionarea recursului declarat împotriva sentinţei penale nr. 276/2006 a Judecătoriei Suceava, fiind astfel inadmisibilă.

Etichete: