Top

CIVIL.Anulare act.

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile având ca obiect anulare act, formulată de reclamanta F.A. in contradictor cu paratii O.I. si O.V.

Dezbaterile cauzei au avut loc in sedinta publica din data de ….., cand s-au pus concluzii in fond, ce au fost consemnate in incheierea din acea zi si care fac parte integranta din prezenta.

In vederea reexaminarii actelor si lucrarile dosarului, s-a amanat pronuntarea astazi ……, cand in urma deliberarii se va pronunta urmatoarea sentinta:

J U D E C A T A

Asupra actiunii civile de fata, dupa casare.

Reclamanta F.A. în contradictoriu cu paratii O.I. si O.V., a solicitat ca prin sentinta ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta a declaratiei autentice de renuntare data de defuncta sa mama O.F. si constatarea nulitatii absolute partiale a certificatului de mostenitor cu partaj .

In motivarea de fapt a actiunii reclamanta arata ca in calitatea de mostenitoare, descendenta de gradul I a mamei sale defuncte O.F., a formulat in contradictor cu paratii cerere de iesire din indiviziune privind averea succesorala ramasa de pe urma defunctilor bunici O.M. si O.V..

Prin intampinare, paratii au solicitat respingerea cererii de partaj succesoral, sustinand ca mama sa si sora lor O.F. este straina de succesiune prin neacceptare, conform art. 700 Cod civil in baza propriei declaratii notariale.

Precizeaza reclamanta ca mama sa suferea de o maladie psihica foarte grava, care a determinat-o sa consume excesiv medicamente, tranchilizante, fiind deseori internata in spitale de boli nervoase, nefiind capabila sa se ingrijeasca de cresterea sa, motiv pentru care reclamanta a fost incredintata spre crestere si educare tatalui sau.

Precizeaza ca in luna octombrie 2004 mama sa cu lacrimi in ochi i-a cerut iertare atat ei cat si tatalui ca a fost in imposibilitate de a se ocupa de reclamanta timp de 10 ani dar si-a exprimat o bucurie imensa vazand evolutia sa de la varsta de 2 ani si jumatate pana la 12 ani.

I-a instiintat de intentiile celor doi frati de a o determina sa renunte la drepturile sale in favoarea lor si in detrimentul reclamantei.

Mentioneaza reclamanta ca mama sa era lipsita de discernamant si fiind convinsa de fratii ei a dat declaratia notariala de neacceptare a succesiunii cu numai o luna inainte de deces.

Mentioneaza reclamanta ca mama sa era la momentul 15 octombrie lipsita de discernamant, datorita afectiunilor psihice si, in plus, fratii sai au indus-o in eroare cu scopul de a o determina sa consimta sa dea o declaratie autentica de renuntare la mostenire.

Arata ca cererea este formulata in termenul de prescriptie de 3 ani, termen care a inceput sa curga de la data eliberarii certificatului de mostenitor.

Apreciaza ca are calitate procesuala activa, intrucat mama sa fiind lipsita de discernamant, declaratia data la data de 15 octombrie 2004 este nula de drept iar certificatul de mostenitor cu partaj este lovit de nulitate absoluta partiala intrucat mostenitorii celor 2 defuncti sunt unchii sai O.V. si O.I si cu reclamanta, fiecare cu o cota egala de 1/3 din averea succesorala.

Precizeaza reclamanta ca defuncta sa mama a fost internata in repetate randuri la Spitalul de psihiatrie si pentru masuri de siguranta in mai multe perioade.

De asemenea, din scrisorile trimise tatalui sau, rezulta ca mama sa se afla in conflict cu parintii si fratii ei, dar ca pentru reclamanta a nutrit permanent sentimente de dragoste si afectiune, dorind ca mostenirea cuvenita de la parintii sai sa i-o lase ei.

Arata reclamanta ca in orasul bunicii si mama sa erau bine cunoscuti asa incat si boala psihica a mamei sale era de notorietate publica.

Precizeaza reclamanta ca unchii sai s-au folosit de neputinta mamei sale si in ultimele ei zile, prin mijloace numai de ei stiute, au determinat-o sa scrie declaratia de renuntare.

Temei juridic art. 948 Cod civil si art. 88 din Legea 36/1995.

In sprijinul actiunii s-au depus: acte stare civile, documente medicale privind boala psihica a defunctei, scrisori, buletin analiza nr. /…., decizia , certificat de deces O.F., acte stare civila reprezentatnt legal.

Paratii au formulat intampinare prin care au solicitat respingerea actiunii.

In motivarea de fapt a intampinarii se arata ca defuncta avea anumite probleme de sanatate insa nu de natura sa duca la concluzia ca aceasta era lipsita de discernamant la momentul incheierii certificatului de mostenitor.

Din actele medicale depuse la dosar rezulta ca dupa efectuarea tratamentelor defuncta avea o stare de sanatate ameliorata.

Urmare materialului probator administrat in cauza instanta prin sentinta civila nr. …/….. a respins actiunea.

Impotriva hotararii a declarat apel reclamanta F.A. criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

In dezvoltarea motivelor de apel s-a aratat ca hotararea este nemotivata, deoarece nu contine considerentele de fapt si drept si gresit s-a retinut ca defuncta la data semnarii declaratiei avea discernamant.

Tribunalul a constatat ca apelul este fondat retinand ca hotararea se da in numele legii si trebuie sa cuprinda motivele de fapt si de drept care au format convingerea instantei cum si cele pentru care s-au inlaturat cererile partilor.

Singura precizare a instantei de fond ca din concluziile raportului de expertiza rezulta ca O.F. avea discernamant la data cand a declarat ca renunta la mostenire, nu se poate considera motivarea hotararii.

Nemotivarea hotararii judecatoresti echivaleaza cu necercetarea fondului cauzei, astfel ca s-a admis apelul si s-a trimis cauza spre rejudecare primei instante, urmand a se analiza daca declaratia de renuntare la mostenire data anterior certificatului de mostenitor a fost sau nu in termenul de acceptare a mostenirii si daca O.F. a acceptat sau nu tacit mostenirea si in raport de acestea sa se analizeze sustinerile apelantei din actiune, potrivit careia fratii mamei sale au determinat-o pe aceasta sa renunte la mostenire pentru a beneficia de bunurile succesorale.

Reluand judecarea cauzei, instanta a administrat proba cu acte.

Examinand actele dosarului, instanta retine urmatoarele:

Reclamanta este fiica defunctei O.F. decedata la data de …..

O.F. este fiica defunctilor O.V. si O.M..

Paratii sunt fii defunctilor O.V. si O.M. si fratii defunctei O.F..

Din actele dosarului rezulta ca O.M. a decedat la data de …. iar O.V. a decedat la data de ……

Defuncta O.F. a locuit pana la decesul parintilor sai impreuna cu acestia, iar pana la decesul sau in imobilul ce a apartinut defunctilor parinti.

Din actele medicale aflate la dosarul cauzei rezulta ca mama reclamantei a fost internata de mai multe ori in spitale neuropsihiatrice, suferea de o boala psihica grava care determina un consum excesiv de medicamente tranchilizante.

Din scrisorile aflate la dosar, scrisori pe care defuncta O.F. le-a trimis sotului sau, rezulta ca aceasta se afla in conflict cu parintii sai, cu care gospodarea.

Lecturarea acestor scrisori, demonstreaza atat starea de instabilitate psihica a defunctei O.F. cat si conflictele care existau intre defuncta si parintii ei.

La data de ….. defuncta O.F. se afla in metastaze provocate de boala grava de care suferea (cancer mamar) si in aceste conditii de sanatate semneaza declaratia de renuntare la succesiunea parintilor sai.

De observat, ca dupa semnarea declarartiei de renuntare, la numai o luna de zile O.F. decedeaza.

Expertiza medico legala evidentiaza deteriorarea starii de sanatate psihica si fizica, manifestarile de labilitate, lesin, amnezie, consum excesiv si necontrolat de medicamente, dedublarea personalitatii.

Expertiza reliefeaza manifestari de epilepsie si capacitate de discernamant foarte diminuata.

Pe de alta parte, paratii sunt fratii defunctei O.F., acestia cunosteau situatia surorii lor, mai ales ca in ultima perioada a vietii defuncta s-a luptat cu o boala nemiloasa si in perioada metastazelor, cu o luna inainte de deces, au convins-o, profitand de starea precara a acesteia de a aprecia si a discerne consecintele actelor sale, sa semneze o declaratie de renuntare la succesiune.

Este de principiu ca pentru formarea valabila a oricarui act juridic, consimtamantul trebuie sa fie liber si dat in deplina cunostinta de cauza, adica sa nu fie viciat.

Aceasta cerinta, rezulta din art. 948 Cod civil, potrivit careia, una din conditiile esentiale pentru valabilitatea unui act este consimtamantul valabil al partilor care se obliga.

Fata de actele medicale existente la dosarul cauzei, coroborate cu starea defunctei O.F., aflata in ultimele momente ale vietii sale, instanta apreciaza ca in momentul semnarii declaratiei de renuntare la succesiune defuncta nu avea capacitatea si puterea de a discerne si aprecia actul juridic incheiat.

Instanta retine ca defuncta O.F. a locuit permanent si a gospodarit impreuna cu parintii sai, dupa decesul acestora defuncta a ramas in imobilul ce a apartinut defunctilor parinti, a folosit bunurile parintilor, astfel ca aceasta a acceptat tacit succesiunea parintilor sai.

Pe de alta parte, paratii nu au facut dovada ca au acceptat in termen sau tacit succesiunea parintilor, defuncta mama O.M. decedand la data de ….. iar defunctul O.V. decedand la ….., pentru ca certificatul de mostenitor sa fie eliberat abia la data de …..

Cu privire la exceptiile invocate, instanta retine ca reclamanta are calitate procesuala activa, in conditiile in care instanta a retinut ca defuncta sa mama O.F. a acceptat tacit mostenirea defunctilor O.V. si O.M..

Retinandu-se ca defuncta O.F. a acceptat tacit succesiunea defunctilor parinti, reclamanta are interes in promovarea cererii, venind la succesiunea bunicilor sai prin reprezentarea mamei sale.

Fata de considerentele de mai sus instanta a apreciat ca exceptiile sunt neintemeiate.

Pe fondul cauzei, fata de actele aflate la dosarul cauzei, instanta a apreciat ca actiunea este intemeiata si urmand a o admite, va constata nulitatea absoluta a declaratiei autentice de renuntare si nulitatea absoluta partiala a certificatului de mostenitor, urmand a fi emis un nou certificat de mostenitor in care sa fie trecuta si O.F. fiica defunctilor O.M. si O.V.

In baza art. 274 Cod procedura civila va obliga paratii la 1017 lei cheltuieli de judecata catre reclamanta.

Dupa ramanerea definitiva a hotaraii se va comunica un exemplar Biroului Notarial.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste:

Respinge exceptiile invocate de aparatorul paratilor.

Admite acţiunea civila având ca obiect anulare act, formulată de reclamanta F.A. in contradictoriu cu paratii O.I. si O.V. si in consecinta:

Constata nulitatea absoluta a declaratiei autentice de renuntare .

Constata nulitatea absoluta partiala a certificatului de mostenitor, urmand a fi emis un nou certificat de mostenitor in care sa fie trecuta si O.F. fiica defunctilor O.M. si O.V. .

Obliga paratii la 1017 lei cheltuieli de judecata catre reclamanta.

Dupa ramanerea definitiva a hotararii se va comunica un exemplar Biroului Notarial. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi ……

Etichete: