Top

Constatare nulitate titlu de proprietate. Renuntatori expres la succesiune. Cerere de reconstituire facuta conform Legii 18/1991. Efecte.

Reclamantii M.D., M.I. si M.L. au solicitat in contradictoriu cu paratii M.G., M.C.,M.I., N.F., Comisia locala Hiliseu-Horia pentru Legea 18/1991 si Comisia judeteana Botosani pentru Legea 18/1991, constatarea nulitatii partiale a titlului de proprietate nr.65356/17.02.1997, in sensul inlaturarii paratilor, intrucat acestia nu au calitatea de mostenitori legali acceptanti ai succesiunii dupa M.M., decedata la 20.11.1960, renuntand expres la succesiune.

Prin sentinta civila nr.431 din 15.03.2004 a Judecatoriei Dorohoi, actiunea a fost admisa, asa cum a fostformulata, fata de certificatul de mostenitor nr.125/25.05.1961, din care rezulta ca paratii au renuntat expres la succesiunea antecesoarei lor.

Prin decizia civila nr.195 A/7.09.2004 a Tribunalului Botosani apelul paratilor a fost respins ca nefondat, cu aceeasi motivare.

Recursul declarat de parati este fondat.

Reclamantii si paratii sunt descendentii lui M.M., decedata la 20.11.1960.

Succesiunea a fost acceptata de 2 din descendenti, ceilalti renuntand expres la ea.

Dupa adoptarea Legii 18/1991, toti descendentii au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate eliberandu-se titlul nr.65.356/17.11.1997 pentru suprafata de 2,5 ha teren, in indiviziune.

Nu au fost contestate actele premergatoare, respectiv adeverinta de proprietate si procesul verbal de punere in posesie.

Dispozitiile art.695 – 696 Cod civil – cel ce renunta la succesiune este considerat ca nu a fost niciodata erede – trebuie coroborate cu prevederile art.12 din Legea 18/1991 – repunerea in termenul de acceptare a succesiunii, cat si cu caracterul special, reparatoriu al acestui act normativ.

Ca atare, recursul va fi admis, decizia modificata, sentinta schimbata si actiunea respinsa ca nefondata, titlul fiind legal emis.

(Curtea de Apel Suceava – decizia civila 139/27.01.2005)

Etichete: