Top

CIVIL.Actiune in pretentii

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile având ca obiect pretentii, formulată de reclamantii O.A. si O. C., în contradictor cu parata SC ASIGURARE ….. SA.

Dezbaterile cauzei au avut loc in sedinta publica din data de …., cand s-au pus concluzii in fond, ce au fost consemnate in incheierea din acea zi si care fac parte integranta din prezenta.

In vederea reexaminarii actelor si lucrarile dosarului, s-a amanat pronuntarea astazi ….., cand in urma deliberarii se va pronunta urmatoarea sentinta:

J U D E C A T A

Asupra actiunii civile de fata.

Reclamantii O.A. si O.C., în contradictor cu parata SC ASIGURARE ….. SA, au solicitat ca prin sentinta ce se va pronunta sa fie obligata parta la plata sumei de 60.000 lei (cate 30.000 lei pentru fiecare reclamant) daune morale, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea de fapt actiunii se arata ca la data de …., parintii lor, O.V. si O.S., au fost implicati intr-un accident pe DN 2-E85, in urma caruia au decedat mama lor O.V. si toti ceilalti ocupanti ai celuilalt autoturism implicat in accident.

Prin ordonanta din ….. in dosarul nr. …. al Parchetului de pe langa Tribunalul s-a stabilit ca accidentul s-a produs din culpa numitei C.E. care conducea autoturismul proprietatea SC …. Leasing SA.

Acest autoturism era asigurat la SC Asigurare Reasigurare Omniasig SA prin polita nr. …..

Se arata ca numita C.E. a decedat in accident.

Solicita obligarea paratei la plata sumei de 60000 lei, cate 30000 lei pentru fiecare reclamant, reprezentand daune morale justificate prin suferinta grea provocata de decesul mamei lor urmare accidentului provocat de asiguratul paratei.

Temei juridic art.42 al. 2, 43,44 din Legea 136/1995.

In sprijinul actiunii s-au depus in copie xerox: ordonanta din …. in dosarul nr. ….. al Parchetului de pe langa Tribunal, polita asigurare nr. …, certificate nastere reclamanti, invitatie la conciliere, certificat de deces O.V..

La data de ….. parata a depus intampinare prin care solicita anularea actiunii ca netimbrata si invoca exceptia tardivitatii introducerii cererii.

In motivarea de fapt a intampinarii se arata ca taxa judiciara nu a fost platita in cuantumul legal in momentul inregistrarii cererii.

Solicita a se dispune ca reclamantii sa timbreze in mod corespunzator actiunea, la nivelul pretentiilor solicitate.

Cu privire la exceptia tardivitatii arata ca evenimentul s-a produs la …..2005 iar actiunea este promovata in anul 2009, adica dupa 4 ani de la producerea lui, depasind termenul de prescriptie de trei ani in care ar fi trebuit sa se incadreze.

In cazul in care se va trece peste aceste aspecte, solicita respingerea actiunii ca netemeinica si nefondata.

La termenul de judecata din data de ….. parata a precizat ca renunta la exceptia netimbrarii cererii deoarece din actele dosarului rezulta ca cererea a fost timbrata la valoarea pretentiilor solicitate.

In vederea solutionarii cauzei instanta a administrat proba cu acte si un martor.

Cu privire la exceptia prescriptiei dreptului la actiune instanta constata urmatoarele:

Potrivit art. 8 din Decretul 167/1958 prescriptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapte ilicite incepe sa curga de la data cand pagubitul a cunoscut ori trebuia sa cunoasca atat paguba cat si pe cel care raspunde de ea, acest termen de prescriptie este potrivit art. 3 din acelasi Decret de 3 ani si conform art. 1 dreptul la actiune se stinge prin prescriptie daca nu a fost exercitat in termenul stabilit de lege.

In speta, termenul de prescriptie de 3 ani incepe sa curga de la data pronuntarii ordonantei de scoatere de sub urmarire penala, respectiv ….., de catre Parchetul de pe langa Tribunal, ordonanta pronuntata in dosarul nr. ….. si in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a invinuitului O.S. pentru infractiunea de ucidere din culpa.

Fata de considerentele de mai sus instanta a apreciat ca exceptia tardivitatii nu este intemeiata.

Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

La data de …… pe DN 2 E85 a avut loc un accident de circulatie in care au fost implicate 3 autovehicule, in urma caruia a decedat mama reclamantilor, O.V. si toti cei 3 ocupanti ai celuilalt autoturism implicat in accident.

Prin ordonanta din …. pronuntata in dosarul nr. ….. de Parchetul de pe langa Tribunal s-a stabilit ca tatal reclamantilor, O.S., nu este vinovat de producerea accidentului, ci acesta s-a produs din culpa numitei C.E. care conducea autoturismul , cu nr. de inmatriculare …., proprietatea SC ….. LEASING SA.

Acest autoturism era asigurat la SC ASIGURARE ….. SA prin polita …..

Din actele dosarului rezulta ca numita C.E. a decedat in acest accident.

Din declaratia martorului audiat in cauza rezulta ca reclamantii au fost afectati de moartea mamei lor, intre defuncta si reclamanti exista o legatura foarte apropiata.

Defuncta avea varsta de 50 ani si urmare accidentului reclamantii au fost socati de disparitia mamei lor.

Daunele morale constau in durerile si suferintele psihice determinate de cauzarea mortii unei persoane dragi.

Identificarea unor criterii stiintifice exacte pentru evaluarea cuantumului despagubirilor destinate repararii prejudiciilor morale nu este posibila intrucat exista o incompatibilitate intre caracterul moral (nepatrimonial) al daunelor si caracteul banesc (patrimonial) al despagubirilor.

In practica judiciara judecatorul nu are obligatia sa dea vreo motivare in ceea ce priveste criteriile folosite pentru determinarea despagubirilor.

Aceste despagubiri se stabilesc in baza unei aprecieri a prejudiciului moral in ansamblu care cuprinde, desigur, si o doza apreciabila de arbitrar, dar ceea ce trebuie evaluat in realitate, este despagubirea care vine sa compenseze prejudiciul iar nu prejudiciul ca atare.

Apreciarea prejudiciului moral nu se rezuma la determinarea pretului suferintelor psihice, care sunt inestimabile, ci despagubirea pentru a prezenta o reparatie trebuie raportata la prejudiciul moral suferit, la gravitatea si consecintele acestuia pentru persoana respectiva.

De asemenea, instanta trebuie sa aiba in vedere si criteriul echitatii, in sensul ca despagubirea trebuie sa fie justa, rationala, echitabila, adica in asa fel trebuie stabilit cuantumul ei incat sa asigure efectiv o compensare suficienta, iar nu exagerata a prejudiciului moral cauzat.

In raport de criteriile mentionate, instanta considera ca despagubirea stabilita la suma de 20.000 lei pentru fiecare reclamant este echitabila.

Fata de considerentele de mai sus, vazand si dispozitiile art. 998 Cod civil, se va admite in parte actiunea si va fi obligata parata sa plateasca fiecarui reclamant suma de 20.000 lei cu titlul de daune morale.

In baza art. 274 Cod procedura civila va obliga parata la 2847 lei cheltuieli de judecata catre reclamanti.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

Ia act ca parata a renuntat la exceptia netimbrarii cererii.

Respinge exceptia tardivitatii invocata de parata.

Admite in parte actiunea formulată de reclamantii O.A. si O.C., în contradictor cu parata SC ASIGURARE …… SA, si in consecinta:

Obliga parata sa plateasca fiecarui reclamant suma de 20.000 lei cu titlu de daune morale.

Obliga parata la 2847 lei cheltuieli de judecata catre reclamanti.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi ……….

Etichete: