Top

CIVIL. ACTIUNE IN CONSTATARE. CERERE COMPLETATOARE, DECLINAT COMPETENTA IN FAVOAREA TRIBUNALULUI BUZAU- SECTIA CIVILA

Prin cererea introdusa la aceasta instanta reclamantii MLF si MT au chemat in judecata pe paratii SCL, DF si DM solicitand ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa se constate ca sentinta civila pronuntata de Judecatoria Buzau in dosarul de Judecatoria Buzau nu le este opozabila si nu poate fi aplicata, existand temei juridic de a se bucura pe mai departe de drepturile conferite prin contractul de vanzare-cumparare autentificat de BNP.

In motivare, reclamantii au invederat instantei ca sentinta civila nu le poate fi opozabila deoarece nu s-a pronuntat in contradictoriu cu acestia, fiind data in contradictoriu cu numitul OI care era predecedat fata de data incheierii dezbaterilor si respectiv pronuntarii acesteia.

Prin urmare, reclamantii au aratat ca acestia nu mai aveau nicio calitate procesuala (intervenienti), privind opozabilitatea hotararii, iar pe de alta parte aceasta a fost data exclusiv in contradictoriu cu o alta persoana.

In drept, reclamantii au invocat dispozitiile art.243 alin.1 pct.1 C.pr.civila.

La dosar, reclamantii au depus copie de pe actele de identitate, dovada achitarii taxei de timbru, imputernicire avocatiala.

In termen legal, paratul SCL a formulat intampinare, in conditiile art.114-115 C.pr.civila prin care s-a solicitat respingerea actiunii ca inadmisibila.

Drept dovada, paratul a depus copia certificatului de nastere:, copia sentintei civile pronuntata de Judecatoria Buzau, imputernicire avocatiala.

Instanta a dispus atasarea dosarului al Judecatoriei Buzau.

Fata de obiectul cu care a fost investita si temeiul juridic, instanta a dispus reclamantilor sa-si precizeze actiunea si temeiul său juridic.

La filele 46-47 dosar, reclamantii au formulat o cerere precizatoare prin care au aratat ca obiectul actiunii il constituie o contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art.318 C.pr.civila, impotriva deciziei pronuntata de Tribunalul Buzau in dosarul.

Prin urmare, reclamantii au invocat exceptia de necompetenta materiala a judecatoriei in solutionarea cauzei, solicitand declinarea competentei in favoarea tribunalului Buzau – Sectia Civila.

Totodata, reclamantii au formulat si o cerere completatoare la petitul cererii introductive prin care au solicitat sa se pronunte o hotarare care sa tina loc de act de vanzare-cumparare privind imobilele teren si constructii.

In drept, reclamanta si-a intemeiat cererea completatoare pe dispozitiile art.969, 1073 si urm.Cod civil, art.1294 si urm.Cod civil.

Drept dovada, s-a depus copia chitantei incheiata la data de 03.09.1998, copie plan de amplasare si delimitare imobil, notificare, dovada achitarii taxei de timbru, imputernicire avocatiala.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta va retine urmatoarele:

Reclamantii MLF si MT, asa cum au precizat ulterior, au formulat contestatie in anulare impotriva deciziei civile, pronuntata de Tribunalul Buzau in dosarul, invocand exceptia de necompetenta materiala a judecatoriei in solutionarea cauzei si declinarea competentei in favoarea Tribunalului Buzau – Sectia Civila.

Potrivit art.137 C.pr.civila, instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura, cat si asupra acelora de fond care fac de prisos cercetarea in total sau in parte a fondului cauzei.

Astfel, potrivit art.318 C.pr.civila, hotrarile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie in anulare, cand dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale sau cand instanta, respingand recursul sau admitandu-l numai in parte, a omis din greseala sa cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare, iar potrivit art.319 C.pr.civila, contestatia se introduce la instanta a carei hotarare se ataca.

In speta, se constata ca fata de obiectul cu care a fost investita, respectiv contestatia in anulare impotriva deciziei pronuntata de Tribunalul Buzau, judecatoria nu este competenta sa solutioneze cauza.

Prin urmare, va admite exceptia de necompetenta materiala a judecatoriei in solutionarea cauzei, invocata de reclamanti prin cererea precizatoare si va declina competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Buzau – Sectia Civila.

Etichete: