Top

Cerere de liberare provizorie sub control judiciar.Netemeinicie.

În dosarul penal nr.1173/282/2009 inculpatul Z.A.,arestat preventiv pentru săvârşirea mai multor infracţiuni,a formulat cerere de liberare provizorie sub control judiciar pentru a i se da o şansă de îndreptare şi pentru a fi împreună cu familia.

Cum cererea nu a fost formulată cu respectarea prevederilor art.160 indice 6 alin.(2) cod procedură penală instanţa a procedat la complinirea lipsurilor conform prevederilor art.160 indice 7, pe fond aceasta îndeplinind condiţiile pentru admisibilitatea în principiu potrivit prevederilor art.160 indice 8.

Analizând cererea dedusă judecăţii instanţa reţine că în dosarul de fond nr.1107/282/2009 inculpatul este dedus judecăţii pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat prevăzută de art.208 alin.1-209 alin.(1) lit.i cod penal şi de distrugere prin incendiere prevăzută de art.217 alin.(1) şi (4) cod penal.

Prin încheierea nr.29 din 17.07.2009 instanţa a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru perioada 17-31-07.2009,măsura fiind menţinută ca temeinică şi legală prin încheierea nr.30 din 29.07.2009, conform prevederilor art.160 raportat la art.300 indice 1 cod procedură penală.

Inculpatul este dedus judecăţii şi în dosarul nr.684/282/2009 al aceleiaşi instanţe pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de furt calificat.

Din fişa de cazier judiciar reiese că inculpatul a mai fost condamnat în anul 2009 la pedeapsa închisorii cu suspendarea condiţionată a executării tot pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat.

Din cele ce preced reiese că inculpatul a săvârşit într-un interval relativ scurt de timp un număr mare de infracţiuni de prejudiciu,existând posibilitatea,ca în situaţia în care va fi pus în libertate,să continue activitatea infracţională.

Aşa fiind,văzând şi prevederile art.160 indice 2 alin.(2) cod procedură penală,cerere de liberare provizorie sub control judiciar a fost respinsă ca neîntemeiată.

Hotărârea a rămas definitivă prin respingerea recursului declarat de inculpat.

Etichete: