Top

Liberare provizorie

JUDECĂTORIA– JUDEŢUL BIHOR

DOSAR NR. 858//2009

Operator date cu caracter personal nr.9935

ÎNCHEIERE NR. 2/2009

Şedinţa publică din 13 mai 2009

Preşedinte :

Grefier :

Pe rol fiind pentru astăzi, cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul arestat preventiv L.C.R..

La apelul nominal făcut în cauză în cameră de consiliu, nu se prezintă părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, prin care se învederează că fondul cauzei a fost dezbătut în şedinţa publică din data de 12.05.2009, când părţile prezente au pus concluzii ce sunt consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, şi când s-a amânat pronunţarea cauzei pentru data de 13.05.2009, dată la care pronunţat hotărârea.

JUDECĂTORIA

DELIBERÂND:

Asupra cererii de liberare provizorie sub control judiciar, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la instanţă în 04.05.2009, inculpatul L.C.R. a solicitat liberarea provizorie sub control judiciar din stare de arest preventiv în care se află, ca urmare a arestării sale preventive, în cursul urmăririi penale, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 208,209 lit. a, 215 al. 3 şi 193 Cod penal.

În motivare inculpatul arată că, cererea sa îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege întrucât faptele comise se încadrează în prevederile art. 160 indice 2 cod procedură penală, în sensul că infracţiunile sub aspectul cărora este cercetat sunt sancţionate cu pedepse de până la 18 ani.

Precizează că nu este recidivist, şi că nu există date din care să rezulte temerea că va săvârşi noi infracţiuni sau că va încerca să zădărnicească aflarea adevărului prin influenţarea unor martori, experţi sau părţi din cauză sau de alterare sau distrugere a mijloacelor de probă sau prin alte fapte.

Precizează de asemenea că se obligă să respecte toate condiţiile pe care le va impune instanţa în conformitate cu dispoziţiile art. 160 indice 2 al. 3 şi (31)1 Cod procedură penală pe perioada liberării lui provizorii sub control judiciar, precum şi faptul că, îi sunt cunoscute dispoziţiile legale privitoare la cazurile revocării liberării provizoriu în conformitate cu dispoziţiile art. 160 indice 10 Cod procedură penală.

Examinând cererea formulată de inculpat precum şi conţinutul dosarului de urmărire penală nr. 527 al Parchetului de pe lângă Judecătoria instanţa reţine că:

Inculpatul a fost reţinut pe 24 de în data de 14.04.2009 şi arestat preventiv pe o durată de 29 de zile pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat, înşelăciune şi ameninţare, fapte prevăzute de art. 208 alin.1-209 alin.1 lit. a, 215 al. 3 şi 193 Cod penal prin încheierea nr. 3 din data de 15.04.2009, fiind emise mandatele de arestare preventivă, deoarece în data de 10.04.2009, împreună cu V.R.C. prin inducerea în eroare a părţii vătămate M.L., cu prilejul încheierii unui contract de vânzare cumpărare a doi cai, i-au sustras acestuia căruţa şi hainele, refuzând să achite contravaloarea celor doi cai, iar la insistenţele părţii vătămate de a i se plăti caii aşa cum se stipula în contract, l-au ameninţat cu bătaia în prezenţa a trei martori.

Inculpatul L.C.R. a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria nr.5272009 pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat, înşelăciune şi ameninţare, fapte prevăzute de art. 208 alin.1-209 alin.1 lit. a, 215 al. 3 şi 193 Cod penal, cu aplicarea art.33 lit. a Cod Penal

Potrivit art. 160 ind. 2 alin. 1 cod procedură penală liberarea provizorie sub control judiciar se poate acorda în cazul infracţiunilor din culpă, precum şi în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depăşeşte 18 ani.

Potrivit aliniatului 2 al aceluiaşi articol se arată că liberarea provizorie sub control judiciar nu se acordă atunci când există date din care rezultă necesitatea de a-l împiedica pe inculpat să săvârşească alte infracţiuni sau că acesta va încerca să zădărnicească aflarea adevărului prin influenţarea unor părţi, martori sau experţi, alterarea ori distrugerea mijloacelor de probă sau prin alte asemenea fapte.

Din punct de vedere formal se constată că sunt îndeplinite condiţiile legale privitoare la admiterea cererii formulată de inculpat.

Există însă şi condiţii pe care legea le prevede cu privire la temeinicia instituţiei liberării provizorii sub control judiciar. În situaţia în care există elemente şi date în sensul că inculpatul ar încerca zădărnicirea aflării adevărului sau justificarea temerii că o dată lăsat în libertate va încerca comiterea unor noi infracţiuni, o astfel de cerere poate fi respinsă ca neîntemeiată.

Este şi cazul în speţa de faţă pe baza probelor din dosar putându-se considera că în acest moment o atare cerere ar fi nejustificată.

Inculpatul nu a fost anterior condamnat, însă la dosar se află date din care rezultă necesitatea de a-l împiedica pe acesta să săvârşească alte infracţiuni, având în vedere comportamentul acestuia anterior arestării.

Pe de altă parte, din modul în care a săvârşit fapta inculpatul prezintă pericol pentru ordinea publică şi se poate conchide că lăsarea sa în libertate ar impieta asupra bunului mers a procesului penal în actuala fază judecăţii.

În dosarul 760/2009 a Judecătoriei, se reţine că, „măsura arestării preventive luată împotriva inculpatului a fost determinată şi în considerarea faptului că acest comportament a stârnit indignarea şi revolta locuitorilor din zonă care se simt ameninţaţi de actele infracţionale ale inculpatului şi familiei acestuia care sunt specializaţi în înşelăciune şi furturi de cai”.

Faţă de cele de mai sus şi având în vedere dispoziţiile prev. de art. 160 indice 2 Cod procedură penală instanţa consideră că, inculpatul nu poate fi liberat sub control judiciar, având în vedere şi prev. de art. 5 din Convenţia Europeană a drepturilor Omului şi art. 23 din Constituţie, conform cărora măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune, sau există motive temeinice de a se crede în posibilitatea săvârşirii unei noi infracţiuni, fiind necesară altfel ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, desfăşurarea în bune condiţii a procesului penal.

În speţă, există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune şi există motive temeinice de a se crede că inculpatul va săvârşi noi infracţiuni.

Faţă de aceste considerente se va respinge ca neîntemeiată cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpat.

Având în vedere aceste considerente, instanţa în baza art. 1602 alin. 2 Cod Procedură penală raportat la art. 160 8a alin. 6 Cod procedură penală va respinge ca neîntemeiată cererea de liberare sub control judiciar formulată de inculpat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E

În baza art. 160 8a alin. 6 Cod de procedură penală, respinge cererea de liberare sub control judiciar formulată de către inculpatul L.C.R., născut la data de 18.02.1981, CNP 1818054763, fiul lui I şi A, domiciliat în B, sat S, nr. 55, jud. B, în prezent deţinut în Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă trimis în judecată prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. a Cod penal, art. 215 al. 3 Cod penal, art. 193 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit. a Cod Penal, arestat preventiv în baza mandatului de arestare preventivă nr. 3.

Cu recurs în 24 de ore de la pronunţare şi comunicare cu inculpatul.

Pronunţată în şedinţa publică din 13 mai 2009.

Preşedinte, Grefier,

Etichete: