Top

CIVIL:Prime de vacanta grefieri 2005-2006

Prin cererea introdusa pe rolul acestei instante si inregistrata sub nr. 3135/04.05.2007 reclamanti D.A., V.E., T.G., C.C., E.A., P.C., A.N., C.L., R.E., T.D., R.L., R.M., R.A., S.M.G., I.D., S.M., S.E., B.A., I.G., L.I., B.A., P.A.I. au chemat in judecata pe paratii MINISTERUL PUBLIC- PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE BUCURESTI si MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratilor la plata drepturilor banesti cuvenite pentru anii 2005-2006 si in continuare cu titlul de prima de vacanta actualizate cu indicele de inflatie.

In motivarea actiunii reclamantii au aratat ca dreptul lor la plata primelor de vacanta este recunoscut prin art.41 1 alin.1 din Legea 50/1996, introdus prin OG 83/2000, iar exercitiul acestuia a fost suspendat succesiv .

S-a aratat ca prin art.50 alin.2 din OUG 177/2002, aprobata cu modificari prin Legea 347/2003, dispozitiile privind drepturile banesti mentionate au fost abrogate in ceea ce-i priveste pe magistrati, drepturile personalului auxiliar de specialitate fiind in continuare reglementate de Legea 50/1996.

S-a invederat instantei ca primele de vacanta corespunzatoare anilor 2005-2006 nu au fost acordate deoarece in mod repetat prin legile bugetului pe anii 2004-2005 a fost suspendat exercitiul dreptului , ultima reglemenatre respectiv art. 5 alin. 5 din Legea 379/2005 prevazand ca aplicarea acestor prevederi se suspenda pana la data de 31.12.2006.

Cum in anul 2007 prima de vacanta nu a mai fost suspendata prin Legea 486/2006 si avand in vedere decizia nr. 940/2006 a Curtii de Apel Ploiesti, reclamantii au considerat ca au deschis exercitiul dreptului si au solicitat acordarea primei de vacanta pe anii 2005-2006 actualizată cu indicele de inflatie.

In drept, au fost invocate dispozitiile art.411 alin.1 din Legea 50/1996, art.269 si art.283 alin.1 lit.c din Codul Muncii.

Au fost atasate, in fotocopie, decizia nr. 940/24.11.2006 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti, extrase din legile mentionate in cuprinsul actiunii, tabele nominale cu personalul auxiliar din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau , Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau , Parchetului de pe langa Judecatoria Rm Sarat, Parchetului de pe langa Judecatoria Patarlagele si Parchetul de pe langa Judecatoria Pogoanele.

In cauza a formulat intampinare paratul Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie solicitand respingerea actiunii ca neintemeiata.

La dosar au fost depuse concluzii scrise de catre personalul auxiliar de specialitate din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau.

Analizand actele si lucrarile dosarului, Tribunalul retine urmatoarele:

Prin dispozitiile art.41 1 alin.1 din Legea 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti s-a prevazut ca magistratii si celelalte categorii de personal salarizate in baza acestei legi au dreptul pe perioada concediului de odihna, pe langa indemnizatia de concediu, la o prima egala cu indemnizatia bruta sau, dupa caz, indemnizatia de incadrare lunara bruta, din luna anterioara plecarii in concediu, care se impoziteaza separat, textul fiind introdus prin art.1 din OG 83/29.08.2000.

Exercitiul dreptului a fost suspendat succesiv prin legile de salarizare iar ulterior, pentru anii 2005-2006, a fost suspendat expres prin legile bugetului de stat nr.511/2004 si 379/2005.

Prin dispozitiile art.50 alin.2 din OUG nr. 177/2002 s-a prevazut ca de la data intrarii in vigoare a acestui act normativ – 01.01.2003 , se abroga art.1 1 si celelalte dispozitii referitoare la salarizarea si alte drepturi ale magistratilor si personalului de specialitate juridica asimilat, potrivit legii, acestora, din Legea nr. 50/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

Din economia textului mentionat rezulta ca la intrarea in vigoare a OUG 177/2002 au fost abrogate doar drepturile de salarizare pentru magistrati si personalul de speciliatate asimilat acestora, insa dispozitiile art.411 alin.2 din Legea 50/1996 au ramas in vigoare in ceea ce priveste personalul auxiliar din cadrul instantelor si parchetelor.

Legea 50/1996 a continuat sa reglementeze salarizarea acestor categorii de personal pana la data de 03.02.2007 la intrarea in vigoare a Ordonantei nr. 8/24.01.2007 privind salariazarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei, act normativ care prin dispozitiile art.30 lit.a a abrogat expres Legea 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Rezulta asadar ca pe perioada anilor 2005-2006 este prevazut de lege dreptul la prima de vacanta pentru personalul auxiliar din cadrul parchetelor de pe langa judecatorii si tribunale din care fac parte reclamantii in cauza, iar sumele de bani nu au fost acordate la plecarea in concediu in anii mentionati deoarece exercitiul dreptului a fost suspendat succesiv de legile bugetului pentru acesti ani, respectiv Legea 511/2004 si Legea nr. 379/2005.

Cum in prezent exercitiul dreptului nu mai este suspendat, asa cum rezulta din Legea bugetului nr.486/2006, este admisibila actiunea de fata.

Drepturile banesti neacordate vor fi actualizate cu indicele de inflatie in temeiul dispozitiilor art.269 din Codul Muncii care consacra principiul repararii integrale a prejudiciului suferit.

Actiunea va fi admisa in parte deoarece sumele banesti cu titlu de prima de vacanta nu pot fi acordate si in continuare, asa cum au solicitat reclamantii prin actiunea introductiva, deoarece pentru anul 2007 si in viitor acordarea dreptului salarial mentionat este reglementat expres prin dispozitiile Ord. nr. 8/2007 iar personalul auxiliar poate solicita inainte de plecarea in concediul de odihna, in temeiul acestui act normativ, si plata primei de vacanta alaturi de indemnizatia de concediu.

Fata de cele retinute mai sus si vazand si dispozitiile art.289 din Codul Muncii, Tribunalul va admite in parte prezenta actiune si va obliga paratii sa achite reclamantilor prima de vacanta aferenta anilor 2005-2006 actualizata cu indicele de inflatie.

Admite in parte actiunea formulata de reclamanţi în contradictoriu cu pârâţii MINISTERUL PUBLIC-PARCHETUL DE PE LÂNGĂ INALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTITIE si MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI,

Obliga paratii sa achite reclamantilor prima de vacanta aferenta anilor 2005-2006 actualizata cu indicele de inflatie.

Executorie de drept.

Definitiva.

Etichete: