Top

Drepturi salariale.Invatamant

Asupra prezentei actiuni civile:

Prin actiunea inregistrata sub nr.5182/114/2009 pe rolul Tribunalului Buzau, reclamantul SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR, cu sediul în Buzău, str. Bistriţei, nr.24, jud. Buzău, a chemat in judecata pârâtul Liceul pentru deficienti de vedere Buzau, solicitand instantei pronuntatea unei hotarari judecatoresti prin care sa fie obligat paratul la aplicarea dispozitiilor Legii 221/2008 precum si calculul si plata diferentelor salariale neacordate, rezultate din neaplicarea Legii 221/2008, reprezentand diferenta dintre drepturile salariale efectiv incasate si cele cuvenite membrilor de sindicat, in conformitate cu prevederile Legii 221/2008, pentru aprobarea OG 15/2008, incepand cu data de 1.10.2008, pana la data efectiva a platii, sume actualizate cu indicele de inflatie.

In motivarea actiunii, reclamantul a relatat instantei faptul ca temeiul de drept il constituie OG nr.15/2008 privind cresterile salariale ale personalului din invatamant, pentru anul 2008, unde se arata , la art.1 lit.b, urmatoarele: coeficientii de multiplicare prevazuti pentru functiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fara pregatire de specialitate si pentru functiile didactice auxiliare sunt majorati cu 10% incepand cu 1 ianuarie 2008, fata de nivelul din 31.12.2007.

Ordonanta Guvernului 15/2008 mai arata, de asemenea, in art.1, ca in cursul anului 2008 salariile de baza ale personalului didactic din invatamant, se majoreaza dupa cum urmeaza.:

c)pentru functiile didactice prevazute in anexele nr.1.2, 2 si 3 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi:

-1 ianuarie – 31 martie 2008 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 259,593 lei;

-1 aprilie – 30 septembrie 2008 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 275,168 lei;

-1 octombrie – 31 decembrie 2008 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 291,678 lei, respectiv o crestere cu inca 6%.Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 pentru aceasta perioada poate deveni 299,933 lei, in conditiile realizarii principalilor indicatori economici pe care este construit bugetul de stat pe anul 2008, respectiv cresterea produsului intern brut, tinta de inflatie, precum si nivelul productivitatii muncii.

Ordonanta respectiva a fost aprobata cu modificari, prin Legea nr. 221/2008, principala modificare constituind-o majorarea coeficientului de multiplicare de 1,000 pentru personalul didactic si didactic auxiliar la 400,00 lei, pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2008 si care reprezinta valoarea de referinta pentru cresterile salariale ulterioare.

Desi Legea nr.221/2008 prevedea aceste cresteri salariale pentru personalul didactic si personalul didactic auxiliar, incepand cu data de 1.10.2008, paratii nu au procedat la calculul si plata drepturilor salariale potrivit prevederilor acestei legi.

Reclamantul a invocat si faptul ca OUG nr.136/2008 privind stabilirea unor masuri pentru salarizarea personalului din invatamant in anul 2008, a fost declarata neconstitutionala de catre Curtea Constitutionala in data de 12.11.2008.

Reclamantul a depus la dosar Tabel nominal cu membrii de sindicat (fila 8 ).

Tribunalul, analizand intregul material probator administrat in cauza, retine urmatoarele:

Prin Decizia nr.842/2.06.2009 pronuntata de Curtea Constitutionala, a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate si s-a constatat ca dispozitiile art.I pct.2 si 3 din OUG nr.151/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant sunt neconstitutionale.

Pe fondul cauzei, instanta va constata actiunea reclamantului intemeiata, motiv pentru care o va admite, din urmatoarele considerente:

Potrivit prev.OG 15/2008, privind cresterile salariale ale personalului din invatamant pe anul 2008, art.1 al.1 lit.b si c, se stabilea o valoare a coeficientului de multiplicare 1,000, astfel incat, in anumite intervale de timp, se asigura o crestere a drepturilor salariale ale personalului didactic si didactic auxiliar pentru anul 2008 cu 16% mai mult fata de nivelul din 31.12.2007.

Acest act normativ a fost aprobat cu modificari de catre Parlamentul Romaniei prin Legea 221/2008, principala modificare constand in majorarea coeficientului de multiplicare 1,000 la 400,00 lei, pentru perioada 1.10.2008 – 31.12.2008, si care reprezenta valoarea de referinta pentru cresterile ulterioare, ceea ce asigura cresteri salariale ale personalului didactic si didactic auxiliar de aproximativ 50% fata de 31.12.2007.

Guvernul Romaniei, prin OUG nr.136/2008, privind stabilirea unor masuri pentru salarizarea personalului din invatamant in anul 2008, modifica unele prev.ale OG 15/2008, asa cum a fost aprobata prin Legea 221/2008, reducand majorarile salariale stabilite de Parlament.

Prin Decizia 1221/12.11.2008, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional actul normativ respectiv si a stabilit ca adoptarea ordonantelor de urgenta numai in scopul contracararii unor masuri de politica legislativa in domeniul salarizarii personalului din invatamant, adoptata de Parlament, incalca art.1 al.4, art.61 al.1 si art.115 al.4 din Constitutie.

Totodata, s-a stabilit ca o asemenea masura este contrara dispozitiilor art.115 al.6 coroborate cu cele ale art.41 si art.47 al.1 din legea fundamentala, astfel incat Curtea a constatat si incalcarea prevederilor constitutionale ale art.1 al.5, potrivit carora in Romania respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.

Ulterior, Guvernul emite OUG 151/2008 din 10.11.2008, prin care, dupa ce in art.1 pct.1 modifica denumirea OG nr.15/2008, prin art.1 pct 2 si 3 reduce in mod substantial majorarile salariale la care ar fi avut dreptul personalul din invatamant in temeiul Legii 221/2008 de aprobare a OG 15/2008.

Curtea Constitutionala, prin Decizia nr.842/2.06.2009, constata neconstitutionalitatea art.1 pct. 2 si 3 din OUG nr.151/2008, invocand aceleasi considerente avute in vedere si la analiza OUG 136/2008.

Curtea, prin Decizia nr.989/30.06.2009, inca nepublicata in MO, a constatat inca o data neconstitutionalitatea dispozitiilor art.1 pct 2 si 3 din OUG nr.151/2008, concomitent cu constatarea neconstitutionalitatii art.2 si 3 din OUG 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii in sectorul bugetar.

De remarcat este faptul ca atat prin dispozitiile art.2 si 3 din OUG nr.1/2009, cat si prin art.2 si 3 din OUG 31/2009si OUG 41/2009 se reglementeaza modificari ale unor prevederi declarate neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala.

Cum modificarile aduse OG 15/2008 prin prev.art.I pct 2 si 3 si din OUG 151/2008 nu-si mai produc efecte, fiind suspendate de drept, potrivit prev.art.31 al.3 fraza a II-a din Legea nr.47/1992, nici modificarile aduse prin acte normative ulterioare unor prevederi legale suspendate de drept nu pot produce efecte.

In atare situatie, ca urmare a constatarii prin decizii succesive de catre Curtea Constitutionala a neconstitutionalitatii modificarilor aduse de Guvern OG 15/2008, privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 si 2009 personalului din invatamant, aceasta functioneaza in conditiile in care a fost aprobata prin Legea 221/2008.

Pe de alta parte, potrivit art.169 din codul muncii, angajatorul este obligat in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale sa-l despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul.Or, neplata salariului stabilit de lege constituie o incalcare a contractului individual de munca intervenit intre angajator si salariat, iar cel vinovat trebuie sa asigure repararea integrala a prejudiciului produs.

Protocolul nr.1 la Conventie arata ca orice persoana fizica sau juridica are dreptul la la respectarea bunurilor sale.In practica CEDO s-a statuat ca notiunea de bunuri, in sensul art.1 din Protocolul nr.1 la conventie, cuprinde atat bunurile actuale, cat si valori patrimoniale inclusiv, in anumite situatii bine stabilite creante al caror titular demonstreaza ca acestea au o baza suficienta in dreptul intern si in virtutea carora reclamantul poate pretinde cel putin o speranta legitima in exercitarea efectiva a dreptului sau.

Ori, reclamantii, fiind beneficiarii prev.OG 15/2008, asa cum a fost aprobata prin Legea 221/2008, pot pretinde cel putin o speranta legitima cu privire la realizarea drepturilor referitoare la cresterile salariale.

De altfel, speranta legitima a reclamantilor isi gaseste justificarea in desele modificari legislative, prin interventia Guvernului, care prin ordonante succesive a cautat sa contracareze masurile legislative dispuse de Parlament cu privire la cresterile salariale ale personalului din invatamant.

Mai mult decat atat, in speta nu s-a dovedit ca ingerinta in dreptul reclamantilor cu privire la respectarea drepturilor lor salariale s-a facut cu respectarea limitarilor reglementate de art.1 din Protocolul aditional la Conventie. Astfel, privarea de un bun, se poate face daca aceasta este prevazuta de lege, adica de normele interne aplicabile si daca este impusa de o cauza de utilitate publica. Pentru ca o ingerinta sa fie legala trebuie pe de o parte sa fie prevazuta de lege, asigurandu-se astfel principiul suprematiei legii, principiu fundamental intr-o societate democratica, iar pe de alta parte sa pastreze un just echilibru intre cerintele interesului general al societatii si imperativele apararii dreptului la respectarea bunurilor reclamantilor.

In cauza, se constata ca insasi Curtea Constitutionala a considerat ca normele emise de Guvern si care se constituie intr-o ingerinta in dreptul la un salariu marit al reclamantilor incalca legea si ca aceste norme nu fac altceva decat sa contracareze unele masuri de politica legislativa in domeniul salarizarii personalului din invatamant, adoptate de Parlament.

Cat priveste prejudiciul suferit de reclamanti si care trebuie sa fie acoperit de parati, in practica CEDO s-a stabilit ca reparatia trebuie sa fie echitabila si sa acopere daunele materiale suferite ca urmare a ingerintei produse, astfel incat reclamantii sunt indreptatiti sa li se restituie diferenta drepturilor salariale de care acestia ar fi trebuit sa beneficieze potrivit OG 15/2008, asa cum a fost aprobata prin Legea 221/2008.

Intrucat in cauza se aplica principiile raspunderii civile contractuale, cel vinovat trebuie sa asigure repararea integrala a prejudiciului produs, astfel incat atunci cand e vorba de plata unei sume de bani, cuantumul prejudiciului se compune atat din aceasta suma, cat si din corectia ei cu indicele de inflatie.

Retinand cele relatate mai sus, tribunalul va constata intemeiata actiunea reclamantului, motiv pentru care o va admite asa cum a fost formulata, si in consecinta,va obliga paratii la calculul drepturilor salariale rezultate din aplicarea Legii 221/2008 si plata diferentelor dintre salariile incasate efectiv si cele cuvenite , incepand cu data de 01.10.2008, actualizate cu indicele de inflatie la data platii efective.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite actiunea formulată de reclamantul SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR, cu sediul în Buzău, str. Bistriţei, nr.24, jud. Buzău, în contradictoriu cu pârâtul LICEUL PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE Buzau, cu sediul in munn. Buzau, Str. Horticolei nr.54, jud. Buzau.

Obligă pârâţii să calculeze şi să plătească către petenţii membrii de sindicat, M.C. si V.N.M. diferenţa dintre drepturile salariale încasate si cele cuvenite acestora în conformitate cu prevederile Legii 221/2008 pentru aprobarea O.G. nr.15/2008, începând cu 01.10.2008, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

Executorie de drept.

Definitivă.

Cu drept de recurs in 10 zile de la comunicare

Pronunţată în şedinţa publică de la 6 ianuarie 2010.

Etichete: