Top

Talharie.Circumstante atenuante.Reducerea pedepsei sub minimul special

Asupra apelului penal.

Prin sentinţa penală nr. 163/15 decembrie 2009 Judecătoria Pătârlagele a dispus condamnarea pe inculpatului B.C.-L., la 5 ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art. .211 alin.2 lit.c C.p. cu aplicarea art.37 lit.a C.p.

În baza art.61 alin.1 teza II-a c.p. s-a dispus revocarea liberării condiţionate a inculpatului pentru restul de 665 zile din pedeapsa de 4 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.307/09.08.2005 a Judecătoriei Pătârlagele, definitivă prin dec. penală nr.75/26.01.2006 a Curţii de Apel Ploieşti.

În baza art.61 alin.1 teza III-a c.p. a contopit restul de pedeapsă neexecutată de 665 zile cu pedeapsa aplicată în prezenta cauză, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 5 ani închisoare.

S-a făcut aplicarea disp. art.71-64 alin.1 lit.a teza II-a şi lit.b c.p.

În baza art.88 alin.1 c.p. a dedus din pedeapsa ce urmează a fi executată, perioada reţinerii şi arestării preventive începută la 23.06.2009, la zi.

În baza art.350 alin.1 C.p.p.a menţinut starea de arest a inculpatului.

În baza art.14 C.p.p. cu referire la art.998 C.civil a admis acţiunea civilă şi a obligat inculpatul să plătească părţii civile I.D. suma de 72 lei.

A fost obligat inculpatul la plata sumei de 700 lei, cheltuieli judiciare către stat, din care 500 lei onorariu avocat din oficiu.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut în fapt următoarele:

În după amiaza zilei de 26.06.2009 , inculpatul a consumat băuturi alcoolice la barul „SC F.T.SRL” din satul Corbu, unde a jucat popice, cu numiţii T. D. A. şi I.V.M.. De faţă se afla şi partea vătămată I. D. , în vârstă de 61 ani, care se uita la cei ce jucau popice şi paria cu aceştia sume cuprinse între 3 şi 5 lei , privitor la numărul de popice doborâte. În timpul jocului inculpatul a pierdut suma de 60 lei , iar partea vătămată a câştigat de la inculpat suma de 40 lei. Deoarece a rămas fără bani, inculpatul a plecat acasă în jurul orei 19, unde a mai consumat bere , iar după aproximativ o oră s-a hotărât să se întoarcă la bar şi să joace popice pentru a-şi recupera banii pierduţi. În drumul său la intersecţia lui DJ 102 L cu drumul sătesc pe care locuieşte inculpatul, acesta s-a întâlnit cu partea vătămată care se întorcea de la bar şi i-a solicitat acesteia să-i restituie banii pierduţi. Partea vătămată a refuzat, iar în timp ce amândoi se deplasau către locuinţa sa, văzând că inculpatul insistă să i se dea banii, partea vătămată a strigat la un vecin să-l ajute, însă acesta nu a auzit.

În aceste condiţii partea vătămată i-a oferit inculpatului suma de 4 lei , în bancnote de 1 leu, sumă pe care a scos-o de la buzunarul de la cămaşă, însă inculpatul a refuzat banii, motivând că el a pierdut o sumă mai mare. În acest moment inculpatul a lovit partea vătămată cu palma în zona ochiului stâng şi i-a sustras din buzunarul drept de la spatele pantalonilor suma de 72 lei.

Partea vătămată a insistat ca inculpatul să-i restituie banii, dar acesta a plecat spre domiciliul său unde şi-a schimbat hainele şi-a mers din nou la bar, unde a făcut cinste mai multor persoane.

În urma loviturii primite , partea vătămată a suferit leziuni traumatice ce s-au putut produce prin lovire cu corpuri dure şi necesită 3-4 zile îngrijiri medicale conform certificatului medico-legal nr. 795/24.06.2009.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul solicitând să se dispună reducerea pedepsei ce i-a fost aplicată întrucât suma pe care şi-a însuşit-o a fost foarte mică, în plus între el şi partea vătămată fiind anterior relaţii de prietenie astfel încât nu se justifică executarea unei pedepse atât de aspre.

Tribunalul, verificând sentinţa apelată pe baza materialului şi lucrărilor din dosar, motivelor de apel invocate, precum şi sub toate aspectele de fapt şi de drept, potrivit art.381 al.2 şi 378 cod proc.penală va reţine că apelul este fondat pentru considerentele ce se vor arăta în continuare.

Instanţa de fond a reţinut în mod corect împrejurările în care s-a săvârşit infracţiunea de tâlhărie, precum şi vinovăţia inculpatului ce rezultă din mijloacele de probă administrate respectiv declaraţiile părţii vătămate, ale martorilor N. N., B.A., I.V.M., T.D.A., R.Gh., F.I., H.C., C.F.G., V.V., A.I., coroborat cu declaraţiile inculpatului prin care a recunoscut comiterea faptei.

Încadrarea juridică dată infracţiunii este legală şi în conformitate cu mijloacele de probă administrate.

Avându-se în vedere împrejurările în care s-a comis in fracţiunea, pe fondul consumului de alcool după ce partea vătămată şi inculpatul au jucat împreună popice la barul din loc. Corbu, com.Cătina, inculpatul fiind cel care a pierdut suma de 60 lei pe care a încercat să o recupereze de la prietenul său, partea vătămată I.D., reţinând şi valoarea prejudiciului produs, de 72 lei, tribunalul urmează să aprecieze toate aceste circumstanţe în favoarea inculpatului, în conformitate cu art. 74 al.2 cod penal în calitate de circumstanţe atenuante.

Ca efect al reţinerii circumstanţelor atenuante şi a stării de recidivă prev. de art. 37 lit.a cod penal se va reduce pedeapsa aplicată inculpatului pentru infracţiunea de tâlhărie de la 5 la 4 ani închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare în conformitate cu art. 61 cod penal.

În baza art. 350 cod proc.penală se va menţine starea de arest preventiv a inculpatului avându-se în vedere că subzistă pericolul concret pentru ordinea publică şi pentru a se asigura executarea pedepsei în conformitate cu art. 136 cod proc.penală.

În baza art. 88 cod penal şi 381 cod proc.penală se va deduce din pedeapsa de executat reţinerea şi arestul preventiv de la 23.06.2009 la zi.

Restul dispoziţiilor sentinţei fiind legale şi temeinice se vor menţine.

Văzând şi disp. art. 379 pct.2 lit.a= şi art. 192 alin.3 cod proc.penală.

Etichete: