Top

PENAL.Art.211 cod penal Contopire pedepse

Asupra prezentelor apeluri penale :

Prin sentinţa penală nr.735/6.10.2009, Judecătoria … a dispus următoarele :

În baza art.208 al.1, 4, art.209 al.1 lit.a, e, g, i C.pen. cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. şi art.99 şi următoarele C.pen., condamnă pe inculpatul minor Ş M, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, în perioada 07.06.2007-05.10.2007, în dauna părţilor vătămate SC … SRL-reprez.S T, cu sediul în …., T. I D, domiciliat in … U V, domiciliat în …, A S, domiciliată în …, S M, domiciliată în …, G I, domiciliat în …, J C I, domiciliat în …, M G, domiciliat în … I C, domiciliat în …, C V, domiciliat în …, E D, …, A N, domiciliat în …, S L G, domiciliată în …, E E, domiciliată în …, Z V, domiciliat în …, R C, domiciliat în …, SC … SA – reprez.D. M., cu sediul în …, S.C. … SRL – reprez.D. C., cu sediul în … şi C. A. N., domiciliat în … .

În baza art.211 al.2 lit.b, c, al.21 lit.a C.pen. cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. şi art.99 şi următoarele C.pen., condamnă pe inculpatul minor Ş M la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie în formă continuată, în perioada 13.08.2007-05.10.2007, în dauna părţilor vătămate I F, domiciliat în …, H A, domiciliat în …, S. M A, domiciliat în …, S G M, domiciliat în …, P A, domiciliată în … şi D V, domiciliat în ….

În baza art.86 al.1 din O.U.G. nr.195/2002, republicată, cu aplicarea art.99 şi următoarele C.pen., condamnă pe inculpatul minor Ş M la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, la data de 31.07/01.08.2007.

Constată că aceste infracţiuni sunt concurente cu cele pentru care inculpatul minor a fost condamnat prin sentinţele penale nr.49/21.01.2009, 52/21.01.2009, 113/05.02.2009, 238/10.03.2009, 239/10.03.2009, 333/09.04.2009 şi 353/23.04.2009 ale Judecătoriei ….

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.49/21.01.2009 a Judecătoriei …, definitivă prin decizia penală nr.364/22.05.2009 a Curţii de Apel …, în pedepsele componente: 3 ani închisoare, 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.315/15.04.2008 a Judecătoriei …, definitivă prin decizia penală nr.969/12.12.2008 a Curţii de Apel …, 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1002/22.10.2007 a Judecătoriei …, definitivă prin neapelare la data de 06.11.2007.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani si 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.52/21.01.2009 a Judecătoriei …, definitivă prin decizia penală nr.149/18.06.2009 a Tribunalului … la data de 18.08.2009, în pedepsele componente: 3 ani şi 6 luni închisoare, 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.315/15.04.2008 a Judecătoriei …, definitivă prin decizia penală nr.969/12.12.2008 a Curţii de Apel …, 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1002/22.10.2007 a Judecătoriei …, definitivă prin neapelare la data de 06.11.2007.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.113/05.02.2009 a Judecătoriei …, definitivă prin decizia penală nr.59/12.03.2009 a Tribunalului … la data de 31.03.2009, în pedepsele componente: 3 ani închisoare, 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.315/15.04.2008 a Judecătoriei …, definitivă prin decizia penală nr.969/12.12.2008 a Curţii de Apel …, 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1002/22.10.2007 a Judecătoriei …, definitivă prin neapelare la data de 06.11.2007.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.238/10.03.2009 a Judecătoriei …, definitivă prin decizia penală nr.128/28.05.2009 a Tribunalului … la data de 06.07.2009, în pedepsele componente: 2 ani închisoare, 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.315/15.04.2008 a Judecătoriei …, definitivă prin decizia penală nr.969/12.12.2008 a Curţii de Apel …, 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.748/20.10.2008 a Judecătoriei … definitivă prin decizia penală nr.30/29.01.2009 a Tribunalului ….

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.239/10.03.2009 a Judecătoriei …, definitivă prin decizia penală nr.475/29.06.2009 a Curţii de Apel …, în pedepsele componente: 2 ani închisoare, 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.315/15.04.2008 a Judecătoriei …, definitivă prin decizia penală nr.969/12.12.2008 a Curţii de Apel …, 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 748/20.10.2008 a Judecătoriei … definitivă prin decizia penală nr.30/29.01.2009 a Tribunalului ….

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.333/09.04.2009 a Judecătoriei …, definitivă prin decizia penală nr.148/18.06.2009 a Tribunalului … la data de 07.07.2009, în pedepsele componente: 4 ani închisoare, 3 ani închisoare, 4 ani închisoare, 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.315/15.04.2008 a Judecătoriei …, definitivă prin decizia penală nr.969/12.12.2008 a Curţii de Apel … 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 748/20.10.2008 a Judecătoriei … definitivă prin decizia penală nr.30/29.01.2009 a Tribunalului … şi 1 an închisoare spor.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.353/23.04.2009 a Judecătoriei …, definitivă prin decizia penală nr.156/18.06.2009 a Tribunalului … la data de 04.08.2009, în pedepsele componente: 3 ani închisoare, 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.315/15.04.2008 a Judecătoriei …, definitivă prin decizia penală nr.969/12.12.2008 a Curţii de Apel …, 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 748/20.10.2008 a Judecătoriei … definitivă prin decizia penală nr.30/29.01.2009 a Tribunalului ….

În baza art.36 C.pen. contopeşte pedepsele menţionate mai sus cu pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă, inculpatul minor având de executat pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 4 ani închisoare alături de sporul de 1 an închisoare aplicat prin sentinţa penală nr.333/09.04.2009, rezultând în final pedeapsa de 5 ani închisoare.

În baza art.88 C.pen. compută din pedeapsa de executat duratele reţinerilor din datele de 23.07.2007, 27.10.2008, durata arestării preventive din perioada 29.01.2008-21.05.2008 precum şi perioada executată începând cu data de 28.10.2008, la zi.

În baza art.71 C.pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 al.1 lit.a (teza a II-a) şi b C.pen. începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până la terminarea executării pedepsei.

Constată că inculpatul este arestat în altă cauză.

Retrage mandatele de executare a pedepselor emise în baza sentinţelor penale nr.315/15.04.2008, 748/20.10.2008, 49/21.01.2009, 52/21.01.2009, 113/05.02.2009, 238/10.03.2009, 239/10.03.2009, 333/09.04.2009 şi 353/23.04.2009 ale Judecătoriei … şi dispune emiterea unui nou mandat de executare corespunzător prezentei sentinţe.

În baza art.208 al.1, art.209 al.1 lit.a, e, g, i C.pen. cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. şi art.99 şi următoarele C.pen., condamnă pe inculpatul minor T. C D, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, în perioada 07.06.2007-15.08.2007, în dauna părţilor vătămate S.C. … S.R.L., U V, A S, Si M, G I, J I-C, Z V şi R C.

Constată că această infracţiune este concurentă cu cea pentru care inculpatul minor a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani închisoare prin sentinţa penală nr.416/16.05.2008 a Judecătoriei … definitivă prin neapelare la data de 03.06.2008.

În baza art.36 C.pen. contopeşte pedeapsa menţionată mai sus cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă, inculpatul minor având de executat în final pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 2 ani închisoare.

În baza art.88 C.pen. compută din pedeapsa de executat perioada executată începând cu data de 14.09.2008, la zi.

În baza art.71 C.pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 al.1 lit.a (teza a II-a) şi b C.pen. începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până la terminarea executării pedepsei.

Constată că inculpatul este arestat în altă cauză.

Retrage mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.505/03.06.2008 emis în baza sentinţei penale nr.416/16.05.2008 şi dispune emiterea unui nou mandat de executare corespunzător prezentei sentinţe.

În baza art.14 C.pr.pen. raportat la art.998, 1000 al.2 şi 1003 C.civ. obligă, în solidar, pe inculpatul minor Ş M, în solidar cu partea responsabilă civilmente Ş Z, domiciliată în … şi pe inculpatul minor T C-D, în solidar cu părţile responsabile civilmente T D şi T EA, ambii domiciliaţi în …., să plătească părţilor civile G I suma de 200 lei, J I-C suma de 350 lei, ambele sume cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art.14 C.pr.pen. raportat la art.998 şi 1000 al.2 C.civ. obligă, pe inculpatul minor Ş M, în solidar cu partea responsabilă civilmente Ş Z să plătească părţii civile I F suma de 620 lei.

Ia act că părţile vătămate U V, A S, S M, M G, I C, C V prin moştenitorii C M, domiciliată în … şi C L A, domiciliată în …, E D, A N, S L G, E E, S.C. …o S.A., S.C. … S.R.L., Cu A-N, H A, S G-M şi D V nu s-au constituit părţi civile.

Constată acoperite prejudiciile produse părţilor vătămate S.C. … S.R.L., T ID, Z V, R C, S MA şi P A.

În baza art.118 al.4 C.pen. confiscă de la inculpatul minor Ş M suma de 4.708 lei obţinută prin săvârşirea infracţiunilor.

În baza art.118 al.4 C.pen. confiscă de la inculpatul minor T C-D suma de 935 lei obţinută prin săvârşirea infracţiunii.

În baza art.191 al.2, 3 C.pr.pen. obligă pe inculpatul minor Ş M, în solidar cu partea responsabilă civilmente Ş Z, la plata sumei de 1.550 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în care este inclusă şi suma de 525 lei onorariu apărători din oficiu avansată Baroului de avocaţi … din fondul special al Ministerului Justiţiei, iar pe inculpatul minor T C-D, în solidar cu părţile responsabile civilmente T D şi T E A, la plata sumei de 1.450 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în care este inclusă şi suma de 425 lei onorariu apărători din oficiu avansată Baroului de avocaţi … din fondul special al Ministerului Justiţiei

Pentru a hotărî astfel ,prima instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt :

În seara zilei de 07.06.2007, inculpaţii minori Ş M şi T C-D împreună cu numiţii C C M, P G P şi G V au părăsit incinta Spitalului de neuropsihiatrie … unde erau internaţi, au venit în mun…. iar aici inculpatul Ş M şi G V au intrat în incinta magazinului aparţinând S.C. …. S.R.L. a cărui uşă a fost forţată de numitul P G P de unde au sustras 60-70 pachete de ţigări în timp ce inculpatul T C-D şi C C M au asigurat paza.

La data de 13.07.2007, inculpatul minor Ş M în timp ce se afla pe str…. din mun…. împreună cu martorii D V M, A A B şi D C A, a fost depistat de organele de poliţie imediat după ce sustrăsese suma de 3 lei din buzunarul de la spatele pantalonilor părţii vătămate T I-D.

În perioada 16.07-19.07.2007, pe timp de seară, inculpaţii minori Ş M şi T C-D împreună cu numitul N A, au sărit gardul imobilului de pe str…., aparţinând părţii vătămate U V şi după ce inculpatul Ş M împreună cu numitul N A au pătruns prin efracţie în garaj, au sustras mai multe obiecte metalice, piese auto, un aparat de sudură, un flex, o bormaşină, chei fixe şi inelare, inculpatul T C-D fiind nevoit să părăsească locul săvârşirii infracţiunii întrucât s-a tăiat la piciorul stâng în momentul în care a sărit gardul.

O parte din bunurile sustrase au fost vândute cumpărătorilor de bună credinţă M GC, D N şi N V.

În perioada 19.07-26.07.2007, inculpaţii minori Ş M şi T C-D împreună cu numitul R L au sărit gardul imobilului de pe str…., aparţinând părţii vătămate A S şi după ce inculpatul Ş M a forţat un geam, a sustras din interiorul imobilului împreună cu inculpatul T CD mai multe plase sudate pe care le-a dat peste gard numitului R L.

În noaptea de 25/26.07.2007, inculpaţii minori Ş M si T C-D împreună cu numitul N A au sărit gardul imobilului aparţinând părţii vătămate S M, au fortat usa magaziei şi din interior au sustras mai multe bucăţi de cornier, ţevi, bucăţi de aluminiu şi un sifon din inox, o parte din bunuri fiind vândute cumpărătorilor de bună credinţă L I şi D N.

În noaptea de 31.07/01.08.2007, inculpaţii minori Ş M şi T C-D împreună cu numiţii Ş D şi N A au sustras din interiorul garajului aparţinând părţii vătămate G I, a cărui uşă a fost forţată de inculpatul Ş M, un aparat de sudură şi un calorifer, sârma de cupru de la aparatul de sudură fiind vândută cumpărătorului de bună credinţă D N.

În aceeaşi noapte, inculpaţii minori Ş M şi T C-D împreună cu numitul M Rf s-au urcat în autoturismul cu nr. de înmatriculare BZ-03- aparţinând părţii vătămate J I-C, după ce inculpatul Ş M a deschis portiera cu o cheie potrivită, l-au pornit şi s-au deplasat cu acesta aproximativ 40-50 m., l-a volan fiind inculpatul Ş M care nu poseda permis de conducere, după care l-au abandonat după ce au lovit un bolovan şi autoturismul a rămas suspendat.

În noaptea de 01.08/02.08.2007, inculpatul minor Ş M a descuiat portiera autoturismul cu nr. de înmatriculare BZ-38- aparţinând părţii vătămate M G, în timp ce numiţii C I şi M R i-au asigurat paza şi din interior a sustras suma de 70 lei si un levier.

În aceeaşi noapte, folosind acelaşi mod de operare şi împreună cu aceleaşi persoane, inculpatul minor Ş M a descuiat portierele autoturismelor cu nr. de înmatriculare BZ-03-, BZ-99-, BZ-94-, BZ-03-, BZ-04- aparţinând părţilor vătămate I C, CV, ED, A N şi SL G, pe care a încercat să le pornească dar nu a reuşit.

La data de 07.08.2007 inculpatul Ş M împreună cu numiţii Ş G şi N A au sărit gardul imobilului aparţinând părţii vătămate E E şi din curte au sustras un butoi de zinc prevăzut cu o serpentină din cupru şi robinet, serpentină ce a fost vândută cumpărătorului de bună credinţă D N iar butoiul cumpărătorului de bună credinţă L I.

În noaptea de 09/10.08.2007, inculpaţii minori Ş M şi T C-D împreună cu numiţii Ş D şi N A au sustras din curtea imobilului aparţinând părţii vătămate Z V în care au intrat pe poarta deschisă de N A după ce acesta a sărit gardul, patru bare din fier striat în timp ce inculpatul T C-D le-a asigurat paza, bare ce au fost vândute cumpărătorului de bună credinţă C B.

La data de 13.08.2007, inculpatul Ş M, în timp ce se afla pe str…. din cartierul …, a smuls din mâna părţii vătămate I F un portofel care conţinea suma de 620 lei, buletinul de identitate şi un card B.C.R. .

La data de 15.08.2007, inculpaţii minori Ş M şi T C-D împreună cu numitul P V au pătruns în interiorul boxei aparţinând părţii vătămate R C după ce inculpatul Ş M a spart lacătul cu un levier şi din interior au sustras o bicicletă pe care inculpatul T C-D a vândut-o cumpărătorului de bună credinţă R R iar acesta cumpărătorului de bună credinţă S M.

În noaptea de 19/20.08.2009 inculpatul Ş M împreună cu numitul Ş D, prin forţarea sistemului de închidere, au pătruns în două barăci aparţinând S.C. … S.A. şi S.C. … S.R.L. sustrăgând din interior din prima un flex, două anvelope, două arcuri, un amortizor iar din a doua un aparat de sudură cu 30 ml. de cablu, arcurile si amortizorul fiind vândute de inculpatul Ş M cumpărătorului de bună credinţă B M.

La data de 11.09.2007, inculpatul Ş M, în timp ce se afla în zona rondului 23 August, s-a apropiat de partea vătămată C A-N şi i-a sustras din ambele buzunare suma de 13 lei şi un telefon mobil în valoare de 1.500 lei, telefon pe care l-a vândut cumpărătorului de bună credinţă C O.

În seara zilei de 16.09.2007 inculpatul Ş M împreună cu numitul N A, au acostat-o pe partea vătămată H A pe care inculpatul Ş M a lovit-o cu pumnul în umăr, trântind-o iar numitul N A i-a sustras telefonul mobil din buzunarul stâng al pantalonilor, telefon pe care inculpatul Ş M l-a vândut cumpărătorului de bună credinţă C O.

În seara zilei de 24.09.2007 inculpatul Ş M împreună cu numitul Ş D l-au acostat pe S M-A căruia i-au sustras telefonul mobil, inculpatul Ş M ameninţându-l cu acte de violentă pentru a-şi asigura păstrarea bunului sustras.

La data de 24.09.2007 inculpatul Ş M împreună cu numitul Ş D l-au acostat pe S G-M care era însoţit de martorul C P şi în timp ce Ş D l-a imobilizat pe S G-M, ţinându-l de mâini, inculpatul Ş M i-a sustras telefonul mobil în valoare de 200 lei.

În seara zilei de 03.10.2007 inculpatul Ş M, la ieşirea din magazinul aparţinând S.C. … S.R.L. în care intrase împreună cu martorii S M, P V, M M şi Ba E, a întrebat-o pe partea vătămată P A cât e ceasul, în acest timp smulgându-i de la gât un lănţişor din aur.

În seara zilei de 05.10.2007 inculpatul Ş M împreună cu numiţii S M, R A-M, B C şi B E au acostat-o pe partea vătămată D V pe care inculpatul Ş M a lovit-o cu pumnul în zona feţei şi după ce a căzut i-a sustras telefonul mobil, suma de 15 lei şi un pachet de ţigări.

În drept,instanţa a stabilit că faptele celor doi inculpaţi reţinute anterior ( de a sustrage împreună cu alte persoane în locuri publice pe timp de noapte,prin efracţie sau escaladare,în realizarea aceleiasi rezoluţii infracţionale,bunuri aparţinând persoanelor fizice sau juridice întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev.de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,e,g,i cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal şi art.99 si următoarele cod penal.

În ceea ce-l prveste pe S M,s-a stabilit că el se face vinovat şi de conducere pe drumurile publice a unui autoturism fără a poseda permis de conducere,furt de folosinţă si tâlhărie,fapte prevăzute de art.208 alin.4 cod penal,art.86 alin.1 din OUG nr.195/2002 şi art.211 lin.2 lit.b,c cod penal si alin.21 lit.a cod penal ,aceasta din urmă cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal.

Împotriva acestei hotărâri judecătoresti au declarat apel inculpaţii criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

Astfel,inculpatul Ş M a declarat în faţa instanţei de control judiciar că a apelat sentinţa deoarece nu cunoaste dacă i s-a făcut în mod corect si complet contopirea pedepselor,dacă i s-a dedus ceea ce a executat pînă în prezent,în timp ce inculpatul T C D solicită o reducere a pedepsei rezultante pe care o are de executat.

Niciunul din cei doi inculpaţi nu au fost de acord să dea declaraţii în faţa instanţei de control judiciar.

Tribunalul,analizând apelurile declarate, constată că acestea sunt nefondate în ceea ce priveşte motivele invocate.

Astfel, pentru infracţiunea de furt calificat textul de lege prevede sancţiunea închisorii de la un an si 6 luni la 7 ani şi 6 luni;pentru infractiunea de talharie- inchisoarea de la 3 ani si 6 luni pana la 10 ani, iar pentru infractiunea de conducere pe drumurile publice textul prevede inchisoarea de la 6 luni la 2 ani si 6 luni ( pedepse pentru minori).

In aceasta situatie, fata de limitele de pedeapsa aratate mai sus, pedepsele ce le-au fost aplicate celor doi inculpati sunt bine individualizate, fiind orientate către minimele prevazute de textele de lege.In nici un caz nu se impune o reducere a acestora, avand in vedere numeroasele fapte pe care le-au savarsit dar si imprejurarea ca nu sunt la prima incalcare a legii penale.În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Şerban Marius instanţa a procedat la contopirea tuturor pedepselor pe care acesta le avea de executat şi i-a dedus în mod corect perioada arestului preventiv.

Este însă admisibil apelul declarat apelul declarat de T C D întrucât acesta a executat din pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare (în executarea căreia s-a aflat în baza sentinţei penale nr.416/2008 perioada cuprinsă între 14 septembrie 2008-23 decembrie 2009 când s-a liberat –conform datelor furnizate de Biroul de Executări Penale din cadrul judecătoriei …).

În această situaţie nu se mai impune emiterea unui nou mandat de executare întrucât pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin prezenta sentinţă a fost contopită cu cea de doi ani ce i-a fost aplicată prin sentinţa penală nr.416/2008,fără nici un spor care să determine emiterea unui nou mandat.

În concluzie,pentru cele arătate,în baza art.379 pct.1 b cod pr.penală va respinge ca nefundat apelul declarat de inculpatul Ş M iar în baza art.379 pct.2 lit.a cod pr.penală va admite apelul declarat de inculpatul T C D doar în sensul înlăturării menţiunii privind emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei ,menţinându-se celelalte dispoziţii.

Văzând si disp.art.192 alin.2 cod pr.penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul Ş M ,împotriva sentinţei penale nr.735/6.10.2009 pronunţată de Judecătoria … în dosarul penal nr.1423/200/2009.

Admite apelul declarat de inculpatul T C D, împotriva sentinţei penale nr.735/6.10.2009 pronunţată de Judecătoria … în dosarul penal nr.1423/200/2009.

Modifică în parte,în latură penală sentinţa în sensul că înlătură mentiunea privind emiterea unui nou mandat de executare,acesta liberându-se conditionat din executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare la 23.12.2009 conform sentintei penale nr.2065/2009 a Judecătoriei Brăila.

Menţine celelalte dispozitii.

Obligă pe apelantul Ş M în solidar cu Ş Z la 400 lei cheltuieli judiciare către stat din care 300 lei onorariu apărător din oficiu.

Cheltuielile judiciare privind pe T C D rămân în sarcina statului.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente si de la comunicare pentru părţile lipsă .

Pronunţată în şedinţă publică astăzi …

Etichete: