Top

Reabiliatre (de drept sau judecătorească)

JUDECĂTORIA BACĂU

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 1037 din 19 Mai 2009

Cerere de reabilitare judecătorească

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Bacău sub nr. 3411/180/2009, petentul NC, domiciliat in com……, jud.Bacau, a solicitat pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care instanţa să constate reabilitarea judecătorească pentru pedepsele de 2ani închisoare aplicata prin sentinţa penală nr.2435/31.08.1993 pronunţata de Judecătoria Bacău rămasă definitivă prin decizia penală nr. 44/25.01.1994 a Tribunalului Bacău; de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1833/1994 a Judecătoriei Arad; de 2 ani şi 2 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 4519/11.12.1997 a Judecătoriei Bacău , definitivă prin decizia penală nr. 493/A/07.04.1994 a Tribunalului Bacău şi de 9 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 323/09.06.1998 a Judecătoriei Oraviţa.

În motivarea cererii, petentul arată ca a fost condamnat la pedepsele de 2ani închisoare aplicata prin sentinţa penală nr.2435/31.08.1993 pronunţata de Judecătoria Bacău rămasă definitivă prin decizia penală nr. 44/25.01.1994 a Tribunalului Bacău; de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1833/1994 a Judecătoriei Arad; de 2 ani şi 2 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 4519/11.12.1997 a Judecătoriei Bacău , definitivă prin decizia penală nr. 493/A/07.04.1994 a Tribunalului Bacău şi de 9 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 323/09.06.1998 a Judecătoriei Oraviţa.

In acest sens a depus la dosarul cauzei copie după dispozitivul sentinţei penale nr.451911.12.1997 pronunţata de Judecătoria Bacau rămasă definitivă prin decizia penală nr. 493/A/07.04.1994 a Tribunalului Bacău (fl.6-11 dosar), decizia penală nr. 44/A/1994 a Tribunalului Bacău( fl. 14-17), decizia penală nr. 493/A/1998 a Tribunalului Bacău ( fl. 18-20), fişa de cazier judiciar ( fl. 28-29).

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa constata următoarele:

Petentul a fost condamnat la pedepsele de 2ani închisoare aplicata prin sentinţa penală nr.2435/31.08.1993 pronunţata de Judecătoria Bacău rămasă definitivă prin decizia penală nr. 44/25.01.1994 a Tribunalului Bacău; de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1833/1994 a Judecătoriei Arad; de 2 ani şi 2 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 4519/11.12.1997 a Judecătoriei Bacău , definitivă prin decizia penală nr. 493/A/07.04.1994 a Tribunalului Bacău şi de 9 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 323/09.06.1998 a Judecătoriei Oraviţa.

Prin sentinţa penală nr. 2451/27.09.2005 a Judecătoriei Bacău s-a constatat prescripţia executării pedepsei de 2 ani şi 2luni închisoare din sentinţa penală nr. 4519/1997 a Judecătoriei Bacău.

Termenul prescriptiei executarii insa s-a implinit pe data 04.06.2004, astfel ca termenul de reabilitare de 5ani si 3luni, calculat cf art.135 alin.1 lit.a Cod proc penala -raportat la pedeapsa cea mai mare de 2ani si 6luni aplicata prin sp.1833/04.09.1996 a Judecatoriei Arad- (in cazul condamnarilor succesive termenul de reabilitare se calculeaza in functie de pedeapsa cea mai grea, care a atrage deci cel mai lung termen de reabiliater, si care va curge de la data cind a luat sfirsit execuatarea ultimei pedepse)-se implineste la 03.09.2009.

Fata de aceasta situaţie, instanţa apreciază cererea petentului ca fiind prematură .

In baza art.192 alin.2 Cod proc. Penala, fiind in culpa procesula, va obliga petentul la plata sumei de 50 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Etichete: