Top

CONT.ADM.Contravenţie silvică. Neintroducerea în proces a Direcţiei Silvice Buzău.Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 10 pct. 1 lit. a ) din Legea nr. 31/2000. Casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr.X/X/2009 din 26.08.2009 , petentul C.C. a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictor cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria X nr.X din X/X/2009 în baza căruia a fost sancţionat cu 1000 lei amendă pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzute la art.1 alin.1 lit.c) din Legea nr.31/2000.

În motivarea plângerii, petentul a invocat, prescripţia aplicării sancţiunii contravenţionale, susţinând că deşi se pretinde comiterea faptei în luna noiembrie 2008 , procesul verbal a fost încheiat la data de 14.07.2009. Pe fond, petentul a învederat că intimatul nu a dovedit situaţia în fapt reţinută prin procesul verbal , astfel că orice îndoială asupra acesteia îi profită, în calitate de persoană acuzată.

Intimatul a formulat întâmpinare în condiţiile art.115- 118 din Codul de procedură civilă solicitând motivat respingerea plângerii ca neîntemeiată.

Prin sentinţa civilă nr.X/2009 s-au respins ca neîntemeiate atât excepţia prescripţiei cât şi plângerea formulată de petent.

Respingând excepţia prescripţiei , instanţa a reţinut în raport de prevederile art.13 alin.3 din OG nr.2/2001, că deşi fapta contravenţională a fost săvârşită la data de 13.11.2008, cursul prescripţiei aplicării sancţiunii a fost întrerupt pe perioada cercetărilor penale efectuate în cadrul dosarului penal nr.X/X/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău rezoluţionat la data de 19.06.2009 prin confirmarea propunerii de neîncepere a urmăririi penale , astfel că procesul verbal de contravenţie a fost încheiat în termen legal , la data de 14.07.2009.

Pe fond, instanţa a reţinut în baza probatoriului administrat, că petentul se face vinovat de săvârşirea contravenţiei prevăzute la art.1 alin.1 lit.c) din Legea nr.31/2000 întrucât, la data de 13.11.2008 a tăiat fără drept trei arbori esenţă fag din pădurea Breaza punctul Releu, judeţul Buzău.

Împotriva sentinţei a declarat recurs petentul în termen legal, conform art.34 alin.2 din OG nr.2/2001, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs invocate în scris şi oral, la termenul de judecată din 22.03.2010.

În expunerea motivelor de recurs, petentul a invocat soluţionarea cauzei fără citarea intimatului Direcţia Silvică Buzău – Ocolul Silvic Tisău care a stabilit sancţiunea aplicată. Pe fond, a invocat neexercitarea rolului activ al instanţei în sensul administrării probei testimoniale în condiţiile în care a susţinut în mod constant că nu a săvârşit contravenţia reţinută în sarcina sa.

Solicită, prin consecinţă casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleeaşi instanţe , iar în caz de neprimire a motivelor de critică , solicită modificarea sentinţei în sensul înlocuirii cu avertisment a amenzii aplicate.

Prin decizia nr. X/2010 s-a admis ca întemeiat recursuldeclarat de petent , dispunându-se casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

În acest sens s-a avut în vedere :

Conform dispoziţiilor art.21 alin.2 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor: „ Dacă, potrivit actului normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei, agentul constatator nu are dreptul să aplice şi sancţiunea, procesul verbal de constatare se trimite de îndată organului sau persoanei competente să aplice sancţiunea. În acest caz sancţiunea se aplică prin rezoluţie scrisă pe procesul verbal”.

La art.8 alin.1 şi 2 din Legea nr.31/2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice se dispune în sensul că alături de personalul de specialitate din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi protecţia Mediului , Regiei Naţionale a Pădurilor contravenţiile silvice se constată şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Rutiere Române.

Potrivit art.10 alin.-1 lit.a) din aceeaşi lege, referitor la aplicarea sancţiunii în cazul contravenţiilor silvice , se prevede că „ amenda şi valoarea pagubei se stabilesc prin rezoluţia şefului ocolului silvic în a cărui rază teritorială s-a săvârşit contravenţia, la propunerea organului constatator”.

În cauza dedusă judecăţii, deşi procesul verbal de contravenţie contestat a fost încheiat de Poliţia comunei Breaza, amenda aplicată de 1.000 lei fiind stabilită prin rezoluţia şefului Ocolului Silvic Tisău, pendinte de Direcţia Silvică Buzău, instanţa nu a introdus în proces această autoritate, în raport de prevederile legale invocate anterior.

În contextul expus, reţinându-se că judecata s-a făcut în lipsa intimatului Direcţia Silvică Buzău – Ocolul Silvic Tisău care nu a fost regulat citată , în baza art.312 alin.5 din Codul de procedură civilă s-a admis recursul ca întemeiat şi s-a casat sentinţa atacată dispunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare aceleeaşi instanţe .

Etichete: