Top

RECURS PENAL.Infractiunea de lovire. Daune morale. Criterii de apreciere a prejudiciului afectiv

Asupra prezentului recurs :

Prin sentinţa penală nr.653/6.07.2010 Judecătoria Buzău a dispus :în baza art. 180 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 63 alin. 3 teza a II-a Cod penal, condamnarea inculpatului …, la pedeapsa de 1500 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de lovire în dauna părţii vătămate …, ( faptă din data de 29.07.2009).

A atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor prevăzute de art. 631 Cod penal.

În baza art. 346 Cod procedură penală raportat la art. 14 Cod procedură penală, cu referire la art. 998 Cod civil, a obligat inculpatul la plata către partea vătămată, constituită parte civilă, … a sumei de 83,12 lei cu titlu de despăgubiri pentru daune materiale şi a sumei de 2500 lei cu titlu de despăgubiri pentru daune morale şi la plata către partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău a sumei de 916,59 lei cu titlu de despăgubiri materiale, reprezentate de cheltuielile de spitalizare privind pe partea vătămată.

În baza art. 191 alin. 1 Cod procedură penală, a obligat inculpatul la 900 lei, cheltuieli judiciare.

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut în fapt următoarele :

La data de 29.07.2009, în jurul orei 19.30, între partea vătămată şi inculpat, aflaţi în grădiniţa blocului unde acesta locuieşte, a avut loc o discuţie contradictorie, pe fondul unei stări conflictuale preexistente, legată de copiii părţilor, discuţie urmată de aplicarea unei lovituri în zona feţei, inculpatul lovind-o pe partea vătămată.

Din certificatul medico-legal nr. 1055/3.08.2009 eliberat de SJML Buzău reiese că partea vătămată a prezentat la examinare leziunile descrise în actul medical ce au necesitat pentru vindecare 17-18 zile de îngrijiri medicale.

Inculpatul a recunoscut fapta, însă a susţinut că a fost provocat de partea vătămată, care l-a insultat şi lovit.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs partea civilă … criticând-o pentru netemeinicie sub aspectul cuantumului daunelor morale la care a fost obligat inculpatul.

A solicitat majorarea acestora la 10.000 euro avându-se în vedere natura leziunilor suferite,faptul că infracţiunea a fost comisă într-o împrejurare în care la faţa locului era prezent şi fiul părţii vătămate.

Tribunalul,verificând sentinţa recurată pe baza materialului si lucrărilor din dosar,motivelor de recurs invocate,precum si sub toate aspectele de fapt si de drept,potrivit art.3856 cod pr.penală va reţine că recursul este nefondat pentru considerentele ce se vor arăta în continuare .

Instanţa de fond a reţinut în mod corect vinovăţia inculpatului cu privire la infracţiunea de lovire prev.de art.180 alin.2 cod penal pe baza mijloacelor de probă administrate,respectiv declaraţiile părtii vătămate …,certificatul medico legal,declaratiile martorilor …

Inculpatul a recunoscut comiterea faptei susţinând însă că a fost provocat de către partea vătămată care l-a lovit si insultat.

Inculpatul nu a criticat sentinţa în latura penală prin recursul declarat solicitând,aşa cum s-a reţinut majorarea daunelor morale.

Pentru a stabili suma de 2500 lei cu titlu de daune morale,instanţa de fond a reţinut atât numărul de zile de îngrijiri medicale stabilit prin certificatul medico-legal pentru vindecarea părtii vătămate,cât si împrejurarea că incidentul dintre părţi a avut loc în public,fiind de natură să-i producă părţii vătămate o suferinţă morală.

Din continutul certificatului medico legal (fila 10 dosar de urmărire penală) rezultă că partea vătămată a fost internată în Spitalul judeţean Buzău la 29.07.2009,Secţia ORL cu diagnosticul „fractură cu deplasare oase proprii nazale,epistaxis anterior oprit spontan;contuzie abdominală-agresiune”.Partea vătămată a fost supusă unei intervenţii chirurgicale practicându-se reducerea fracturii priramidei nazale cu contenţie internă şi externă.

Faţă de aceste menţiuni din actul medico-legal se va reţine că prejudiciul moral cauzat părţii vătămate a rezultat din suferinţele fizice la care a fost supus ca urmare a acţiunii de lovire săvârşită de către inculpat.

Intensitatea acestor suferinţe,faptul că partea vătămată a fost supusă unei intervenţii chirurgicale au fost corect apreciate de către instanţa de fond care a obligat inculpatul la plata sumei de 2500 lei cu titlu de daune morale.

Nu a rezultat din mijloacele de probă administrate că incidentul a ajuns la cunostinţa mai multor persoane de natură să-i provoace părţii vătămate o suferinţă psihică mai intensă decât cea reţinută de către instanţa de fond. În plus,martorul … a declarat că a văzut părţile înbrâncindu-se reciproc. Aceste aspecte,coroborat cu faptul că incidentul dintre părţi a avut loc pe fondul unor discutii conflictuale anterioare,impun concluzia că suma stabilită cu titlu de daune morale este proporţională cu prejudiciul suferit si de natură a asigura repararea acestuia.

Faţă de aceste considerente,având în vedere că motivele de recurs sunt neîntemeiate urmează ca recursul să fie respins ca nefundat,în conformitate cu art.38515pct.1 lit.b cod pr.penală.

În baza art.192 alin.2 cod pr.penală recurentul va fi obligat la 50 lei cheltuieli judiciare către stat.

Tags: