Top

PENAL CU ARESTAŢI-DEDUCEREA DIN PEDEAPSĂ A UNEI PERIOADE EXECUTATE ÎN STRĂINĂTATE, CA URMARE A EMITERII MANDATELOR EUROPENE DE ARESTARE

Asupra prezentului proces penal:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău nr./P/2005 din 16.03.2009 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului DI pentru săvârşirea infracţiunilor de fals privind identitatea, trecere frauduloasă a frontierei de stat a României şi a unui stat străin prevăzute de art.293 al.1 C.penal, art.70 al.1 din OUG nr.105/2001 modificată şi art.1 al.1 din OUG nr.112/2001 cu aplicarea art.41 al.2 C.penal, toate cu aplicarea art.37 lit.a C.penal şi a inculpatului DC pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în declaraţii şi trecere frauduloasă a frontierei de stat a României prevăzută de art.292 C.penal şi art.70 al.1 din OUG nr.105/2001 modificată.

Prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că, inculpatul DI s-a prezentat la data de 15.09.2005 la punctul de frontieră Vârşand cu paşaportul nr….. aparţinând fratelui său DC după care a trecut fraudulos frontiera Ungariei, Austriei şi Italiei iar la data de 08.07.2006 cu ocazia arestării de către autorităţile italiene s-a prezentat ca fiind fratele său; s-a mai reţinut că, inculpatul Constantin a declarat la data de 22.11.2005 lucrătorilor de la SPCEEPS Buzău că, a pierdut paşaportul nr. ….după care la data de 13.08.2006 a revenit în România prezentând la frontieră paşaportul declarat pierdut la data de 22.11.2005.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, respectiv declaraţiile inculpaţilor, declaraţiile martorilor CR, DV, CI şi DA, procesele-verbale privind intrările şi ieşirile din ţară a celor doi inculpaţi, paşaportul nr. …..,actele care au stat la baza eliberării paşaportului nr….., copie de pe procesul-verbal de confruntare din dosarul nr.77/D/P/2006 al DIICOT – Biroul Teritorial Buzău, înscrisuri privind amprentarea inculpatului DI, raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr….. /2009, adresele nr.1…/RRC/16.12.2009 şi nr…. /09/PM/17.12.2009 ale Biroului Naţional Interpol, instanţa va reţine următoarele:

Inculpaţii DI şi DC sunt fraţi şi au domiciliile în comuna …, jud.Buzău.

La data de 02.12.2005 organele de poliţie s-au sesizat din oficiu în legătură cu faptul că, inculpatul DI la data de 15.09.2005 a părăsit teritoriul României cu paşaportul fratelui său inculpatul DC.

La data de 21.08.2006 organele de poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 27.01.2006 inculpatul DC a părăsit teritoriul României cu paşaportul nr. ….., iar la data de 13.08.2006 a intrat în România cu paşaportul nr…..pe care îl declarase pierdut la data de 22.11.2005.

Din actele dosarului rezultă că, la data de 15.09.2005 inculpatul DI a trecut frontiera de stat a României prin punctul Vârşand cu autoturismul cu nr. de înmatriculare GL-06-CVY folosind paşaportul fratelui său DC.

La data de 22.11.2005 inculpatul DC s-a prezentat la SPCEEPS Buzău unde a solicitat eliberarea unui nou paşaport deoarece a pierdut vechiul paşaport cu nr. …deşi din procesele-verbale privind intrările şi ieşirile din ţară precum şi din copiile paşaportului respectiv rezultă că, la data de 15.09.2005 paşaportul declarat pierdut a fost folosit la ieşirea din ţară din aceeaşi dată.

Ulterior, la data de 27.01.2006 inculpatul DC a ieşit din ţară cu autovehiculul cu nr. de înmatriculare SB-…. prin punctul Vârşand având asupra sa paşaportul cu nr. ….destinaţia fiind Italia unde se afla fratele său DI.

La data de 06.07.2006 inculpatul DI a fost reţinut de autorităţile italiene prezentându-se însă în faţa acestora ca fiind DC.

Din raportul de constatare tehnico – ştiinţifică nr…. /2009 rezultă că, persoana reţinută şi amprentată de autorităţile italiene la data de 06.07.2006 a fost inculpatul DI.

S-a mai reţinut că, inculpatul DI a fost arestat până la data de 03.02.2007 când s-a luat faţă de acesta o altă măsură de siguranţă fiind obligat să se prezinte în fiecare zi la organele de poliţie pentru a semna într-un registru.

La data de 13.08.2006 inculpatul DC a revenit în România ocazie cu care a prezentat autorităţilor vamale paşaportul nr. ….care fusese declarat pierdut la data de 22.11.2005.

La data de 21.08.2006 inculpatul DC s-a prezentat la DIICOT – Biroul Teritorial Buzău pentru a fi audiat în cauza cu nr… /D/P/2006 ocazie cu care i s-a ridicat paşaportul cu nr….., la acea dată efectuându-se şi o confruntare între inculpat şi ML.

În drept, faptele inculpatului DI constând în aceea că, s-a prezentat la data de 15.09.2005 la punctul de frontieră Vârşand cu paşaportul nr….. aparţinând fratelui său DC după care a trecut fraudulos frontiera Ungariei, Austriei şi Italiei iar la data de 08.07.2006 cu ocazia arestării de către autorităţile italiene s-a prezentat ca fiind fratele său, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art.293 al.1 C.penal (două fapte), art.70 al.1 din OUG nr.105/2001 modificată şi art.1 al.1 din OUG nr.112/2001 cu aplicarea art.41 al.2 C.penal.

Faptele inculpatului DC constând în aceea că, a declarat la data de 22.11.2005 lucrătorilor de la SPCEEPS Buzău că, a pierdut paşaportul nr. ……după care la data de 13.08.2006 a revenit în România prezentând la frontieră paşaportul declarat pierdut la data de 22.11.2005, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art.292 C.penal şi art.70 al.1 din OUG nr.105/2001 modificată.

Reţinând vinovăţia inculpaţilor, instanţa îi va condamna în baza situaţiei de fapt şi a textelor incriminatorii, la stabilirea şi dozarea pedepselor având în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 C.pen. şi anume: împrejurările săvârşirii faptelor, gradul de pericol social concret al acestora, limitele de pedeapsă prevăzute de legea penală şi persoana inculpaţilor care nu se află la prima încălcare a legii penale şi au adoptat pe parcursul întregului proces penal o atitudine nesinceră, negând săvârşirea faptelor reţinute în sarcina lor.

Susţinerile inculpaţilor însă sunt contrazise în mod evident de întregul material probator administrat în cauză, în special actele care au stat la baza eliberării celui de-al doilea paşaport al lui DC, evidenţierea ieşirilor şi intrărilor din ţară ale celor doi inculpaţi precum şi raportul de constatare tehnico-ştiinţifică menţionat anterior.

Deşi, în rechizitoriul procurorului s-a reţinut incidenţa dispoziţiilor art.37 lit.a C.penal privind starea de recidivă postcondamnatorie faţă de toate infracţiunile săvârşite de inculpatul DI instanţa apreciază că, aceste dispoziţii nu sunt aplicabile în condiţiile în care prin sentinţa penală nr….. /2006 a Judecătoria Buzău a fost anulată suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 4 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr…./2005 a Judecătoriei Buzău, această pedeapsă fiind contopită cu pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr…. /2006 în final rezultând o pedeapsă de 4 ani închisoare cu executare efectivă. Dacă ar fi rămas de sine stătătoare această ultimă pedeapsă ar fi atras starea de recidivă prevăzută de art.37 lit.a C.penal ceea ce nu mai este cazul pentru faptele deduse prezentei judecăţi.

Aşa fiind, în contextul elementelor de fapt şi de drept reţinute instanţa în baza art.293 al.1 C.penal va condamna inculpatul DI la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals privind identitatea (faptă din 15.09.2005).

În baza art.293 al.1 C.penal va condamna inculpatul DI la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals privind identitatea (faptă din 08.07.2006).

În baza art.70 al.1 din OUG nr.105/2001 va condamna inculpatul DI la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat a României (faptă din 15.09.2005).

În baza art.1 al.1 din OUG nr.112/2001 cu aplicarea art.41 al.2 C.penal va condamna inculpatul DI la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei unui stat străin (faptă din septembrie 2005).

Va constata că infracţiunile deduse prezentei judecăţi sunt concurente cu infracţiunea prev.de art.329 al.1 C.penal cu aplicarea art.41 al.2 C.penal pentru care inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 4 ani închisoare prin sentinţa penală nr….. /23.05.2006 a Judecătoriei Buzău, definitivă la data de 15.03.2007.

Va descontopi pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare menţionată anterior în pedepsele componente, respectiv 4 ani închisoare pentru infracţiunea prev.de art.329 al.1 C.penal cu aplicarea art.41 al.2 C.penal şi 4 ani închisoare pentru infracţiunea prev.de art.329 al.1 C.penal cu aplicarea art.41 al.2 C.penal pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr…./11.01.2005 a Judecătoriei Buzău, a cărei executare fusese suspendată condiţionat în baza art.81 C.penal.

Va menţine anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei stabilită prin sentinţa penală nr…/2005 a Judecătoriei Buzău, anulare dispusă prin sentinţa penală nr…./2006 a Judecătoriei Buzău.

În baza art.36 al.1 C.penal în referire la art.34 lit.b C.penal va contopi cele şase pedepse, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 4 ani închisoare.

În baza art.36 al.3 C.penal va scade din pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare o zi reţinere (29.02.2004) şi perioada executată începând cu 01.06.2008, la zi.

Reţinerea a fost dispusă în cauza în care s-a pronunţat sentinţa penală nr…. /2006 a Judecătoriei Buzău, iar perioada executată a început în Penitenciarul Focşani la data de 17.10.2008 însă inculpatul a fost arestat provizoriu începând cu data de 01.06.2008 de către autorităţile italiene în vederea extrădării, arestarea fiind dispusă ca urmare a executării mandatului nr…./16.03.2007 în urma emiterii mandatului de arestare european. Informaţiile cu privire la data arestării în Italia sunt conţinute în adresa din data de 16.12.2009 înaintată la dosar de Biroul Naţional Interpol.

Va descontopi pedeapsa complementară aplicată prin sentinţa penală nr…. /2006 a Judecătoriei Buzău în pedepsele complementare aplicate prin sentinţa penală nr…./2005 a Judecătoriei Buzău şi sentinţa penală nr…. /2006 a Judecătoriei Buzău, respectiv cele prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a, lit.b,e C.penal pe o perioadă de 2 ani respectiv 3 ani cu începere după executarea pedepsei închisorii.

În baza art.35 al.3 C.penal va contopi cele două pedepse complementare urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea prev.de art.64 al.1 lit.a, teza a II-a, lit.b,e C.penal pe o perioadă de 3 ani cu începere după executarea pedepsei închisorii.

În baza art.71 C.pen. va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, b C.pen. cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la terminarea executării pedepsei.

În ceea ce priveşte pedepsele accesorii instanţa apreciază că nu se impune interzicerea în totalitate a dispoziţiilor art.64 lit.a C.penal, în condiţiile în care dreptul de a alege este consfinţit şi prin art.3 din Protocolul nr.1 la CEDO, iar faptele săvârşite de inculpat nu sunt de o gravitate deosebită astfel încât să conducă la interzicerea acestui drept. La aplicarea pedepselor accesorii s-a ţinut cont de criteriile de apreciere prevăzute în art.71 al.2 C.pen. (Hotarărea CEDO, Hirst Vs GB şi Decizia I.C.C.J. nr. 74 din 5.11.2007).

Va anula mandatul de executare nr.2016/16.03.2007 emis de Judecătoria Buzău în baza sentinţei penale nr…../2006 a Judecătoriei Buzău şi va dispune emiterea unui nou mandat de executare în baza dispoziţiilor prezentei sentinţe penale.

În baza art.292 C.penal va condamna inculpatul DC la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii (faptă din 22.11.2005).

În baza art.70 al.1 din OUG nr.105/2001 va condamna inculpatul DC la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat a României (faptă din 13.08.2006).

Va constata că infracţiunile deduse prezentei judecăţi sunt concurente cu infracţiunea prev.de art.180 al.2 C.penal pentru care inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare prin sentinţa penală nr…./28.01.2009 a Judecătoriei Pătârlagele, definitivă la data de 17.02.2009.

Va descontopi pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare menţionată anterior în pedepsele componente, respectiv 1 an închisoare pentru infracţiunea prev.de art.180 al.2 C.penal, 3 ani închisoare pentru infracţiunea prev.de art.8 din Legea nr.39/2003, 3 ani închisoare pentru infracţiunea prev.de art.215 al.1,2,3 C.penal cu aplicarea art.41 al.2 C.penal, 3 luni închisoare pentru infracţiunea prev.de art.291 C.penal cu aplicarea art.41 al.2 C.penal, 3 luni închisoare pentru infracţiunea prev.de art.26 C.penal raportat la art.290 C.penal cu aplicarea art.41 al.2 C.penal, 3 luni închisoare pentru infracţiunea prev.de art.26 C.penal raportat la art.288 al.1 C.penal cu aplicarea art.41 al.2 C.penal, 3 luni închisoare pentru infracţiunea prev.de art.26 C.penal raportat la art.291 C.penal cu aplicarea art.41 al.2 C.penal, 3 ani închisoare pentru infracţiunea prev.de art.26 C.penal raportat la art.215 al.1,2,3 C.penal cu aplicarea art.41 al.2 C.penal, 3 luni închisoare pentru infracţiunea prev.de art.293 C.penal cu aplicarea art.41 al.2 C.penal, 3 ani şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea prev.de art.329 al.1 C.penal cu aplicarea art.41 al.2 C.penal pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr…../2006 a Judecătoriei Buzău, a cărei executare fusese suspendată sub supraveghere în baza art.861 C.penal şi 10 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art.11 al.1 pct.1 din Legea nr.61/1991, pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr……/23.11.2006 a Judecătoriei Buzău, a cărei executare fusese suspendată condiţionat în baza art.81 C.penal.

Va menţine anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani şi 6 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr…../2006 a Judecătoriei Buzău şi anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 10 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr….. /2006 a Judecătoriei Buzău, anulări dispuse prin sentinţa penală nr…../12.02.2008 a Judecătoriei Buzău, definitivă la data de 09.01.2009.

În baza art.36 al.1 în referire la art.34 lit.b C.penal va contopi pedepsele descontopite cu pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă penală, inculpatul având de executat pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 3 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art.36 al.3 C.penal va scade din pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare perioada executată începând cu data de 01.09.2009, la zi.

Perioada executată a început la data de 18.09.2009 în România când inculpatul a fost introdus în Arestul DGPMB, iar în perioada 01.09-2009-18.09.2009 a fost arestat în Italia în vederea predării către România atât în baza mandatului de executare a pedepsei nr…..2009 şi a mandatului european de arestare din 26.01.2009 emise de Judecătoria Buzău cât şi în baza mandatului de executare nr…./2009 şi a mandatului european de arestare din 02.03.2009 emise de Judecătoria Pătârlagele. Informaţiile cu privire la arestarea în Italia a inculpatului au fost comunicate prin adresa din data de 17.12.2009 de către Biroul Naţional Interpol.

Va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b,e C.penal pe o perioadă de 2 ani cu începere după executarea pedepsei închisorii.

În baza art.71 C.pen. va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, b C.pen. cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la terminarea executării pedepsei.

În ceea ce priveşte pedepsele accesorii instanţa apreciază că nu se impune interzicerea în totalitate a dispoziţiilor art.64 lit.a C.penal, în condiţiile în care dreptul de a alege este consfinţit şi prin art.3 din Protocolul nr.1 la CEDO, iar faptele săvârşite de inculpat nu sunt de o gravitate deosebită astfel încât să conducă la interzicerea acestui drept. La aplicarea pedepselor accesorii s-a ţinut cont de criteriile de apreciere prevăzute în art.71 al.2 C.pen. (Hotarărea CEDO, Hirst Vs GB şi Decizia I.C.C.J. nr. 74 din 5.11.2007).

Va anula mandatul de executare nr…./12.01.2009 emis de Judecătoria Buzău în baza sentinţei penale nr….. /12.02.2008 a Judecătoriei Buzău şi mandatul de executare nr.36/2009 emis de Judecătoria Pătârlagele în baza sentinţei penale nr…./20.01.2009 a Judecătoriei Pătârlagele şi va dispune emiterea unui nou mandat de executare în baza dispoziţiilor prezentei sentinţe penale.

Va anula paşaportul nr….. emis pe numele inculpatului DC.

În baza art.191 C.pr.penală va obliga inculpatul DI la 600 lei cheltuieli judiciare din care 200 lei onorariu apărător din oficiu şi inculpatul DC la 400 lei cheltuieli judiciare.

Asupra prezentului proces penal:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău nr./P/2005 din 16.03.2009 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului DI pentru săvârşirea infracţiunilor de fals privind identitatea, trecere frauduloasă a frontierei de stat a României şi a unui stat străin prevăzute de art.293 al.1 C.penal, art.70 al.1 din OUG nr.105/2001 modificată şi art.1 al.1 din OUG nr.112/2001 cu aplicarea art.41 al.2 C.penal, toate cu aplicarea art.37 lit.a C.penal şi a inculpatului DC pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în declaraţii şi trecere frauduloasă a frontierei de stat a României prevăzută de art.292 C.penal şi art.70 al.1 din OUG nr.105/2001 modificată.

Prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că, inculpatul DI s-a prezentat la data de 15.09.2005 la punctul de frontieră Vârşand cu paşaportul nr….. aparţinând fratelui său DC după care a trecut fraudulos frontiera Ungariei, Austriei şi Italiei iar la data de 08.07.2006 cu ocazia arestării de către autorităţile italiene s-a prezentat ca fiind fratele său; s-a mai reţinut că, inculpatul Constantin a declarat la data de 22.11.2005 lucrătorilor de la SPCEEPS Buzău că, a pierdut paşaportul nr. ….după care la data de 13.08.2006 a revenit în România prezentând la frontieră paşaportul declarat pierdut la data de 22.11.2005.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, respectiv declaraţiile inculpaţilor, declaraţiile martorilor CR, DV, CI şi DA, procesele-verbale privind intrările şi ieşirile din ţară a celor doi inculpaţi, paşaportul nr. …..,actele care au stat la baza eliberării paşaportului nr….., copie de pe procesul-verbal de confruntare din dosarul nr.77/D/P/2006 al DIICOT – Biroul Teritorial Buzău, înscrisuri privind amprentarea inculpatului DI, raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr….. /2009, adresele nr.1…/RRC/16.12.2009 şi nr…. /09/PM/17.12.2009 ale Biroului Naţional Interpol, instanţa va reţine următoarele:

Inculpaţii DI şi DC sunt fraţi şi au domiciliile în comuna …, jud.Buzău.

La data de 02.12.2005 organele de poliţie s-au sesizat din oficiu în legătură cu faptul că, inculpatul DI la data de 15.09.2005 a părăsit teritoriul României cu paşaportul fratelui său inculpatul DC.

La data de 21.08.2006 organele de poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 27.01.2006 inculpatul DC a părăsit teritoriul României cu paşaportul nr. ….., iar la data de 13.08.2006 a intrat în România cu paşaportul nr…..pe care îl declarase pierdut la data de 22.11.2005.

Din actele dosarului rezultă că, la data de 15.09.2005 inculpatul DI a trecut frontiera de stat a României prin punctul Vârşand cu autoturismul cu nr. de înmatriculare GL-06-CVY folosind paşaportul fratelui său DC.

La data de 22.11.2005 inculpatul DC s-a prezentat la SPCEEPS Buzău unde a solicitat eliberarea unui nou paşaport deoarece a pierdut vechiul paşaport cu nr. …deşi din procesele-verbale privind intrările şi ieşirile din ţară precum şi din copiile paşaportului respectiv rezultă că, la data de 15.09.2005 paşaportul declarat pierdut a fost folosit la ieşirea din ţară din aceeaşi dată.

Ulterior, la data de 27.01.2006 inculpatul DC a ieşit din ţară cu autovehiculul cu nr. de înmatriculare SB-…. prin punctul Vârşand având asupra sa paşaportul cu nr. ….destinaţia fiind Italia unde se afla fratele său DI.

La data de 06.07.2006 inculpatul DI a fost reţinut de autorităţile italiene prezentându-se însă în faţa acestora ca fiind DC.

Din raportul de constatare tehnico – ştiinţifică nr…. /2009 rezultă că, persoana reţinută şi amprentată de autorităţile italiene la data de 06.07.2006 a fost inculpatul DI.

S-a mai reţinut că, inculpatul DI a fost arestat până la data de 03.02.2007 când s-a luat faţă de acesta o altă măsură de siguranţă fiind obligat să se prezinte în fiecare zi la organele de poliţie pentru a semna într-un registru.

La data de 13.08.2006 inculpatul DC a revenit în România ocazie cu care a prezentat autorităţilor vamale paşaportul nr. ….care fusese declarat pierdut la data de 22.11.2005.

La data de 21.08.2006 inculpatul DC s-a prezentat la DIICOT – Biroul Teritorial Buzău pentru a fi audiat în cauza cu nr… /D/P/2006 ocazie cu care i s-a ridicat paşaportul cu nr….., la acea dată efectuându-se şi o confruntare între inculpat şi ML.

În drept, faptele inculpatului DI constând în aceea că, s-a prezentat la data de 15.09.2005 la punctul de frontieră Vârşand cu paşaportul nr….. aparţinând fratelui său DC după care a trecut fraudulos frontiera Ungariei, Austriei şi Italiei iar la data de 08.07.2006 cu ocazia arestării de către autorităţile italiene s-a prezentat ca fiind fratele său, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art.293 al.1 C.penal (două fapte), art.70 al.1 din OUG nr.105/2001 modificată şi art.1 al.1 din OUG nr.112/2001 cu aplicarea art.41 al.2 C.penal.

Faptele inculpatului DC constând în aceea că, a declarat la data de 22.11.2005 lucrătorilor de la SPCEEPS Buzău că, a pierdut paşaportul nr. ……după care la data de 13.08.2006 a revenit în România prezentând la frontieră paşaportul declarat pierdut la data de 22.11.2005, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art.292 C.penal şi art.70 al.1 din OUG nr.105/2001 modificată.

Reţinând vinovăţia inculpaţilor, instanţa îi va condamna în baza situaţiei de fapt şi a textelor incriminatorii, la stabilirea şi dozarea pedepselor având în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 C.pen. şi anume: împrejurările săvârşirii faptelor, gradul de pericol social concret al acestora, limitele de pedeapsă prevăzute de legea penală şi persoana inculpaţilor care nu se află la prima încălcare a legii penale şi au adoptat pe parcursul întregului proces penal o atitudine nesinceră, negând săvârşirea faptelor reţinute în sarcina lor.

Susţinerile inculpaţilor însă sunt contrazise în mod evident de întregul material probator administrat în cauză, în special actele care au stat la baza eliberării celui de-al doilea paşaport al lui DC, evidenţierea ieşirilor şi intrărilor din ţară ale celor doi inculpaţi precum şi raportul de constatare tehnico-ştiinţifică menţionat anterior.

Deşi, în rechizitoriul procurorului s-a reţinut incidenţa dispoziţiilor art.37 lit.a C.penal privind starea de recidivă postcondamnatorie faţă de toate infracţiunile săvârşite de inculpatul DI instanţa apreciază că, aceste dispoziţii nu sunt aplicabile în condiţiile în care prin sentinţa penală nr….. /2006 a Judecătoria Buzău a fost anulată suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 4 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr…./2005 a Judecătoriei Buzău, această pedeapsă fiind contopită cu pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr…. /2006 în final rezultând o pedeapsă de 4 ani închisoare cu executare efectivă. Dacă ar fi rămas de sine stătătoare această ultimă pedeapsă ar fi atras starea de recidivă prevăzută de art.37 lit.a C.penal ceea ce nu mai este cazul pentru faptele deduse prezentei judecăţi.

Aşa fiind, în contextul elementelor de fapt şi de drept reţinute instanţa în baza art.293 al.1 C.penal va condamna inculpatul DI la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals privind identitatea (faptă din 15.09.2005).

În baza art.293 al.1 C.penal va condamna inculpatul DI la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals privind identitatea (faptă din 08.07.2006).

În baza art.70 al.1 din OUG nr.105/2001 va condamna inculpatul DI la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat a României (faptă din 15.09.2005).

În baza art.1 al.1 din OUG nr.112/2001 cu aplicarea art.41 al.2 C.penal va condamna inculpatul DI la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei unui stat străin (faptă din septembrie 2005).

Va constata că infracţiunile deduse prezentei judecăţi sunt concurente cu infracţiunea prev.de art.329 al.1 C.penal cu aplicarea art.41 al.2 C.penal pentru care inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 4 ani închisoare prin sentinţa penală nr….. /23.05.2006 a Judecătoriei Buzău, definitivă la data de 15.03.2007.

Va descontopi pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare menţionată anterior în pedepsele componente, respectiv 4 ani închisoare pentru infracţiunea prev.de art.329 al.1 C.penal cu aplicarea art.41 al.2 C.penal şi 4 ani închisoare pentru infracţiunea prev.de art.329 al.1 C.penal cu aplicarea art.41 al.2 C.penal pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr…./11.01.2005 a Judecătoriei Buzău, a cărei executare fusese suspendată condiţionat în baza art.81 C.penal.

Va menţine anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei stabilită prin sentinţa penală nr…/2005 a Judecătoriei Buzău, anulare dispusă prin sentinţa penală nr…./2006 a Judecătoriei Buzău.

În baza art.36 al.1 C.penal în referire la art.34 lit.b C.penal va contopi cele şase pedepse, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 4 ani închisoare.

În baza art.36 al.3 C.penal va scade din pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare o zi reţinere (29.02.2004) şi perioada executată începând cu 01.06.2008, la zi.

Reţinerea a fost dispusă în cauza în care s-a pronunţat sentinţa penală nr…. /2006 a Judecătoriei Buzău, iar perioada executată a început în Penitenciarul Focşani la data de 17.10.2008 însă inculpatul a fost arestat provizoriu începând cu data de 01.06.2008 de către autorităţile italiene în vederea extrădării, arestarea fiind dispusă ca urmare a executării mandatului nr…./16.03.2007 în urma emiterii mandatului de arestare european. Informaţiile cu privire la data arestării în Italia sunt conţinute în adresa din data de 16.12.2009 înaintată la dosar de Biroul Naţional Interpol.

Va descontopi pedeapsa complementară aplicată prin sentinţa penală nr…. /2006 a Judecătoriei Buzău în pedepsele complementare aplicate prin sentinţa penală nr…./2005 a Judecătoriei Buzău şi sentinţa penală nr…. /2006 a Judecătoriei Buzău, respectiv cele prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a, lit.b,e C.penal pe o perioadă de 2 ani respectiv 3 ani cu începere după executarea pedepsei închisorii.

În baza art.35 al.3 C.penal va contopi cele două pedepse complementare urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea prev.de art.64 al.1 lit.a, teza a II-a, lit.b,e C.penal pe o perioadă de 3 ani cu începere după executarea pedepsei închisorii.

În baza art.71 C.pen. va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, b C.pen. cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la terminarea executării pedepsei.

În ceea ce priveşte pedepsele accesorii instanţa apreciază că nu se impune interzicerea în totalitate a dispoziţiilor art.64 lit.a C.penal, în condiţiile în care dreptul de a alege este consfinţit şi prin art.3 din Protocolul nr.1 la CEDO, iar faptele săvârşite de inculpat nu sunt de o gravitate deosebită astfel încât să conducă la interzicerea acestui drept. La aplicarea pedepselor accesorii s-a ţinut cont de criteriile de apreciere prevăzute în art.71 al.2 C.pen. (Hotarărea CEDO, Hirst Vs GB şi Decizia I.C.C.J. nr. 74 din 5.11.2007).

Va anula mandatul de executare nr.2016/16.03.2007 emis de Judecătoria Buzău în baza sentinţei penale nr…../2006 a Judecătoriei Buzău şi va dispune emiterea unui nou mandat de executare în baza dispoziţiilor prezentei sentinţe penale.

În baza art.292 C.penal va condamna inculpatul DC la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii (faptă din 22.11.2005).

În baza art.70 al.1 din OUG nr.105/2001 va condamna inculpatul DC la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat a României (faptă din 13.08.2006).

Va constata că infracţiunile deduse prezentei judecăţi sunt concurente cu infracţiunea prev.de art.180 al.2 C.penal pentru care inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare prin sentinţa penală nr…./28.01.2009 a Judecătoriei Pătârlagele, definitivă la data de 17.02.2009.

Va descontopi pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare menţionată anterior în pedepsele componente, respectiv 1 an închisoare pentru infracţiunea prev.de art.180 al.2 C.penal, 3 ani închisoare pentru infracţiunea prev.de art.8 din Legea nr.39/2003, 3 ani închisoare pentru infracţiunea prev.de art.215 al.1,2,3 C.penal cu aplicarea art.41 al.2 C.penal, 3 luni închisoare pentru infracţiunea prev.de art.291 C.penal cu aplicarea art.41 al.2 C.penal, 3 luni închisoare pentru infracţiunea prev.de art.26 C.penal raportat la art.290 C.penal cu aplicarea art.41 al.2 C.penal, 3 luni închisoare pentru infracţiunea prev.de art.26 C.penal raportat la art.288 al.1 C.penal cu aplicarea art.41 al.2 C.penal, 3 luni închisoare pentru infracţiunea prev.de art.26 C.penal raportat la art.291 C.penal cu aplicarea art.41 al.2 C.penal, 3 ani închisoare pentru infracţiunea prev.de art.26 C.penal raportat la art.215 al.1,2,3 C.penal cu aplicarea art.41 al.2 C.penal, 3 luni închisoare pentru infracţiunea prev.de art.293 C.penal cu aplicarea art.41 al.2 C.penal, 3 ani şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea prev.de art.329 al.1 C.penal cu aplicarea art.41 al.2 C.penal pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr…../2006 a Judecătoriei Buzău, a cărei executare fusese suspendată sub supraveghere în baza art.861 C.penal şi 10 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art.11 al.1 pct.1 din Legea nr.61/1991, pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr……/23.11.2006 a Judecătoriei Buzău, a cărei executare fusese suspendată condiţionat în baza art.81 C.penal.

Va menţine anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani şi 6 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr…../2006 a Judecătoriei Buzău şi anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 10 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr….. /2006 a Judecătoriei Buzău, anulări dispuse prin sentinţa penală nr…../12.02.2008 a Judecătoriei Buzău, definitivă la data de 09.01.2009.

În baza art.36 al.1 în referire la art.34 lit.b C.penal va contopi pedepsele descontopite cu pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă penală, inculpatul având de executat pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 3 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art.36 al.3 C.penal va scade din pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare perioada executată începând cu data de 01.09.2009, la zi.

Perioada executată a început la data de 18.09.2009 în România când inculpatul a fost introdus în Arestul DGPMB, iar în perioada 01.09-2009-18.09.2009 a fost arestat în Italia în vederea predării către România atât în baza mandatului de executare a pedepsei nr…..2009 şi a mandatului european de arestare din 26.01.2009 emise de Judecătoria Buzău cât şi în baza mandatului de executare nr…./2009 şi a mandatului european de arestare din 02.03.2009 emise de Judecătoria Pătârlagele. Informaţiile cu privire la arestarea în Italia a inculpatului au fost comunicate prin adresa din data de 17.12.2009 de către Biroul Naţional Interpol.

Va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b,e C.penal pe o perioadă de 2 ani cu începere după executarea pedepsei închisorii.

În baza art.71 C.pen. va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, b C.pen. cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la terminarea executării pedepsei.

În ceea ce priveşte pedepsele accesorii instanţa apreciază că nu se impune interzicerea în totalitate a dispoziţiilor art.64 lit.a C.penal, în condiţiile în care dreptul de a alege este consfinţit şi prin art.3 din Protocolul nr.1 la CEDO, iar faptele săvârşite de inculpat nu sunt de o gravitate deosebită astfel încât să conducă la interzicerea acestui drept. La aplicarea pedepselor accesorii s-a ţinut cont de criteriile de apreciere prevăzute în art.71 al.2 C.pen. (Hotarărea CEDO, Hirst Vs GB şi Decizia I.C.C.J. nr. 74 din 5.11.2007).

Va anula mandatul de executare nr…./12.01.2009 emis de Judecătoria Buzău în baza sentinţei penale nr….. /12.02.2008 a Judecătoriei Buzău şi mandatul de executare nr.36/2009 emis de Judecătoria Pătârlagele în baza sentinţei penale nr…./20.01.2009 a Judecătoriei Pătârlagele şi va dispune emiterea unui nou mandat de executare în baza dispoziţiilor prezentei sentinţe penale.

Va anula paşaportul nr….. emis pe numele inculpatului DC.

În baza art.191 C.pr.penală va obliga inculpatul DI la 600 lei cheltuieli judiciare din care 200 lei onorariu apărător din oficiu şi inculpatul DC la 400 lei cheltuieli judiciare.

Etichete: