Top

Art. 215, 290 C.p.

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

DOSAR NR. 4283/270 /2009

Înreg. 08.07.2009 art. 215, 290 Cod penal

SENTINTA PENALA Nr. 299

Sedinta publica din data de 06.05.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte LILIANA MIRELA PUSCASU

Grefier ENACHE GABRIEL

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror Vicentiu Craciunel Antohi

Pe rol judecarea actiunii penale pusa in miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatilor ….. si ……. trimis in judecata pentru savârsirea infractiunilor prevazute de art. 215, 290 Cod penal.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns av. din oficiu … pentru inculpata … si av. ….. pentru inculpatul …..

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care învedereaza instantei comunicarea raportului de expertiza medico-legala si atasarea sentintei penale nr. 1020/2006, pronuntata de Judecatoria Onesti in dosarul nr. 2603/2006, dupa care;

Avocat …. solicita refacerea raportului de expertiza întrucât nu s-a raspuns obiectivului privind legatura de cauzalitate dintre antecedentele psihiatrice ale inculpatei si faptele comise.

Procurorul, nu se opune refacerii expertizei.

Instanta respinge cererea privind refacerea expertizei, aceasta raspunzând obiectivelor stabilite.

Reprezentantul Parchetului si aparatorii inculpatilor au precizat ca nu au alte cereri.

Nemaifiind cereri de formulat si probe de administrat instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul in dezbateri.

Procurorul, prezentând situatia de fapt retinuta prin actul de sesizare, apreciaza ca cu probatoriul administrat in cauza au fost dovedite vinovatia si faptele inculpatilor motive pentru care solicita condamnarea inculpatei …. la pedeapsa închisorii, cu executare in regim privativ de libertate. În ceea ce priveste pe inculpatul ……. a solicitat condamnarea acestuia la pedeapsa închisorii, cu suspendarea conditionata a executarii acesteia. I se va aplica si pedeapsa accesorie a interzicerii exercitiului drepturilor civile prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal, executare ce va fi suspendata in conditiile art. 71 alin. 5 Cod penal. Vor fi obligati inculpatii la despagubiri civile conform adreselor si la cheltuieli judiciare catre stat.

Avocat …, pentru inculpata …… , arata ca aceasta a fost trimisa in judecata pentru o fapta pe care nu a comis-o. Ea a recunoscut ca a lucrat la o societate comerciala al carui contabil era coinculpatul ….., i-a solicitat acestuia adeverinta de salariat pentru a obtinerea unui împrumut bancar si prin plata ratelor lunare apreciaza ca lipseste intentia de a frauda societatea bancara si nu exista prejudiciu. Mai mult inculpata are probleme psihice, tulburari de personalitate si desi pastreaza discernamântul faptelor. Pentru toate aceste considerente solicita achitarea inculpatei, iar in cazul in care se va retine vinovatia solicita aplicarea unei pedepsei orientate spre minim, lasând la aprecierea instantei modalitatea de individualizare. Cu onorariu din fondurile Ministerului Justitiei.

Av. ….., pentru inculpatul …… a solicitat instantei sa aiba in vedere ca faptele au fost dovedite si recunoscute, ca inculpatul a avut doar intentia de a o ajuta pe inculpata ……., astfel ca se va face aplicarea dispozitiilor art. 81 Cod penal. Se va constata ca prejudiciul este recuperat, urmând ca onorariul sa fie achitat din fondurile Ministerului Justitiei.

INSTANTA ,

Deliberând asupra cererii de fata, constata ca:

Prin rechizitoriul nr. 286/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti au fost trimisi în judecata ,în stare de libertate , inculpata …., fiica lui ….., nascuta la data de .. in ……, jud. Bacau, domiciliata in ……, jud. Bacau …. , recidivista, CNP- …….. , cercetata pentru comiterea infractiunii de înselaciune în forma continuata prev. si ped. de art. 215 alin. 1 ,2,3 Cod Penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod Penal si art. 37 lit. a Cod Penal si ……., fiul lui ….., nascut la data de …….. in …, jud. Bacau, domiciliat in ……, jud. Bacau,, si fara forme legale in …….., jud. Bacau, studii medii ….. fara antecedente penale, CNP- ……. , cercetat pentru comiterea infractiunilor de complicitate la înselaciune în forma continuata prev. si ped. de art.26 rap. la 215 alin. 1 ,2,3 Cod Penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod Penal si fals în înscrisuri sub semnatura privata prev. si ped. de art. 290 Cod Penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod Penal .

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca inculpata ….., la data de 19.04.2007 a obtinut un credit de la Citi Bank România in suma de 10.500 lei, iar la data de 10.12.2008 a mai încercat sa obtina o refinantare in suma de 9.000 lei, inducând in eroare, prin prezentarea unor acte false, iar inculpatul ….., in luna aprilie 2007 si decembrie 2008 a întocmit in fals contracte de munca, adeverinte de salariat, fisa fiscala, pentru coinculpata ………

În faza de urmarire penala si în faza de judecata a fost administrat urmatorul probatoriu : sesizare parte vatamata , acte false, raport constatare tehnico-stiintifica grafica, angajament de plata, contracte de vânzare-cumparare cu plata în rate, ,contract de munca , adrese banci , declaratii martori, declaratii învinuiti, declaratie inculpata.

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea probelor administrate în faza de urmarire penala , materializate în: declaratiile invinuitilor, declaratii martori, înscrisuri false , procesele verbale de constatare.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauza în ambele faze ale procesului penal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 19.04.2007 inculpata .. a solicitat, iar ulterior a obtinut un credit pentru nevoi personale, in suma de 10.500 lei de la CITI BANK ROMANIA S.A. – Agentia Onesti.

În prealabil i s-au solicitat urmatoarele acte: copie de pe cartea de identitate, completarea cererii de credit, adeverinta de salariat copie certificata de pe contractul de munca, copie factura utilitati, copie dupa decizia si talonul de pensie.

Inculpata era pensionara dar având o pensie mica nu a putut obtine creditul.

În aceasta situatie a apelat la complicitatea inculpatului …., contabil la SC ….SRL …., care a întocmit in fals contractul de munca adeverinta de salariat si un act aditional la contractul de munca ( filele 45, 44, 43 dosar).

Din actele false rezulta ca in mod nereal ca …… ar fi salariata la SC …… SRL …. Actele false au fost prezentate de ……. functionarilor bancii, care indusi în eroare i-au acordat creditul.

La data de 11.11.2008 …. a solicitat refinantarea creditului initial cu suma de 9.000 lei.

Din nou a beneficiat de complicitatea inculpatului ………, care i-a întocmit in fals un contract de munca certificat de angajator, adeverinta de salariat si copie fiscala.

Efectuând verificari, banca a constatat ca …. nu avea calitatea de salariat, refuzând astfel refinantarea creditului si a sesizat organele de politie.

Prin adresa nr. 380 din 29.06.2009 Citi Bank România SA se constituie parte civila cu suma de 7.327,60 lei din care 6525,22 lei împrumut nerestituit, diferenta reprezentând dobânda, penalizarile si comisioanele.

Situatia de fapt retinuta a fost confirmata prin probele administrate nemijlocit în fata instantei, respectiv declaratia inculpatei , ,declaratiile martorilor, etc.,

În raport cu aceasta situatie de fapt, in ceea ce priveste incadrarea juridica, instanta a retinut urmatoarele:

În drept, fapta inculpatei …… de a induce in eroare unitatea bancara CITI BANK ROMANIA S.A. prin prezentarea unor adeverinte de venit false in vederea incheierii unor contracte de credit si obtinerii unor sume de bani, actiune care a fost dusa pana la capat intruneste elementele constitutive ale infractiunii de inselaciune prev. de art. 215 alin.1 Cp.

Sub aspectul laturii obiective exista o actiune de inducere in eroare a partii vatamate prin prezentarea ca adevarata a unor imprejurari false, respectiv veniturile inculpatei care solicita creditul, locul de munca si situatia financiara a acesteia .

Sub aspectul laturii subiective, inculpata a actionat cu intentie directa urmarind si scopul special prevazut de lege, respectiv obtinerea unui folos material injust pentru sine .

În ceea ce priveste rezultatul pagubitor, instanta apreciaza ca acesta se produce la momentul in care persoana care contracteaza creditul fara a indeplini conditiile legale primeste suma de bani convenita. În speta, acest rezultat s-a produs atunci când inculpate a primit sumele de bani solicitate.

Instanta constata ca actiunea inculpatei se circumscrie si alineatului 2 ,al infractiunii , pentru savarsirea inselaciunii fiind folosite mijloace frauduloase – respectiv utilizarea unor inscrisuri false. De asemenea, sunt indeplinite si conditiile prevazute de al. 3, inducerea in eroare fiind utilizata la incheierea unui contract de credit.

De asemenea, în ceea ce-l priveste pe inculpatul …… în drept, fapta acestuia de a înlesni cu intentie, savarsirea infractiunii de înselaciune de catre inculpata …….. , intruneste elementele constitutive ale infractiunii de complicitate la inselaciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 al. 1,2,3 Cp, iar fapta acestuia de a întocmi în fals , contracte de munca, adeverinte de salariat , fisa fiscala pentru coinculpata …….., intruneste elementele constitutive ale infractiunii de “ fals fals în înscrisuri sub semnatura privata prev. si ped. de art. 290 Cod Penal .

Sub aspectul laturii obiective, exista o actiune de falsificare a unor inscrisuri sub semnatura privata – respectiv cereri acordare credit, adeverintele de venit ,etc.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul …… au actionat cu intentie directa, fiind indeplinita si conditia referitoare la existenta scopului producerii de consecinte juridice.

De asemenea, instanta va retine ca inculpatii Frangulea George au savârsit faptele si în forma continuata , facându-se aplicarea art. 41 al. 2 Cp.

Identificata si interogata în conformitate cu dispozitiile art. 323 Cod procedura penala, inculpata ….. , asistata de catre un aparator din oficiu , a avut o pozitie sincera. Astfel, aceasta a recunoscut comiterea faptei, precizând ca este cu plata ratelor la zi si ca a solicitat creditul în vederea efectuarii unei operatii medicale.

Desi a fost legal citat si s-au emis si mandate de aducere ,inculpatul ….. nu a putut fi identificat si audiat în cauza , din procesele-verbale de executare a mandatelor de aducere rezultând ca acesta nu mai locuieste la adresele indicate în faza de urmarire penala de circa . Din acest motiv, instanta a dispus în conf. cu dispoz. Art. 177 alin. 4 C.P.P. citarea inculpatului si prin afisare la sediul Consiliului Local …….. De asemenea , inculpatul a fost reprezentat de un aparator din oficiu, asigurându-i-se toate garantiile procesuale.

Fiind administrate probe concludente si pertinente în cauza din care rezulta vinovatia inculpatilor în comiterea infractiunilor deduse judecatii, se va dispune condamnarea acestora.

La individualizarea judiciara a pedepselor ce vor fi aplicate inculpatilor ……. si …. instanta va tine seama de criteriile legale de individualizare prev. de art.72 c.p., respectiv limitele de pedeapsa prevazute în partea speciala , gradul de pericol social al faptelor savarsite, persoana inculpatei, imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

Faptele inculpatei ……. prezinta pericol social deoarece aceasta , prin actele ei a adus atingere relatiilor sociale cu caracter patrimonial care implica încrederea si buna-credinta a celor ce intra în aceste relatii.

La stabilirea pedepsei aplicate ,instanta va lua în considerare si persoana inculpatei , care a avut o atitudine sincera , s-a prezentat în instanta si a achitat o parte din ratele de la banca, si ca a comis fapta în timpul termenului de încercare . Astfel, din fisa de cazier judiciar a inculpatei rezulta ca aceasta a fost condamnata prin sentinta penala nr. 1020/13.09.2006 a Judecatoriei Onesti, ramasa definitiva prin neapelare la o pedeapsa 2 ( doi) ani închisoare , motiv pentru care la aplicarea pedepsei se va retine si starea de recidiva postcondamnatorie prev. de art. 37 alin. a Cod Penal.

În cauza a fost solicitata de catre inculpata ……. si admisa de catre instanta si o expertiza medico-legala psihiatrica . Potrivit raportului de expertiza medico-legala psihiatrica ( fila 61 dosar) inculpata prezinta diagnosticul “ tulburare de personalitate de tip conversiv si pastreaza discernamântul asupra faptelor si consecintelor acestora.

Instanta apreciaza ,pentru motivele aratate în alin.precedent ca , în vederea atingerii scopului pedepsei , asa cum acesta este stabilit prin dispoz. Art. 52 C.P., este necesara aplicarea unei pedepse cu închisoarea, pentru atingerea scopului sanctionator ,preventiv si de reeducare.

Astfel, pentru savârsirea infractiunii de înselaciune în forma continuata prev. de art. 215 alin. 1,2,3 Cod Penal , cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal urmeaza a condamna inculpata …….. la o pedeapsa de 1(un) an închisoare , coborând pedeapsa sub minimul prev. de lege, prin retinerea recidivei prev. de art. 37 lit.a Cod Penal si a circumstantelor atenuante prev. de art. 74 alin. 1 lit c si art. 76 alin. 1 lit. c Cod Penal , respectiv pozitia sincera , prezentarea în fata instantei si achitarea unei parti din prejudiciu.

Având în vedere faptul ca inculpata a comis fapta din prezentul dosar în perioada termenului de încercare de 4 ani , termen stabilit prin sentinta penala nr. 1020/13.09.2006 a Judecatoriei Onesti, ramasa definitiva prin neapelare , instanta va dispune revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii de 2 (doi) ani închisoare aplicata inculpatei …… prin sentinta penala sus aratata, urmând ca inculpata sa execute în întregime aceasta pedeapsa. Se va adauga aceasta pedeapsa la pedeapsa de 1( un) an închisoare, aplicata prin prezenta hotarâre , potrivit dispozitiilor art.83 Cod Penal ,urmând ca inculpata sa execute pedeapsa rezultanta de 3(trei) ani închisoare în regim de detentie.

În ceea ce îl priveste pe inculpatul …… , faptele comise de acesta prezinta pericol social deoarece inculpatul , prin actele lui a adus atingere relatiilor sociale cu caracter patrimonial care implica încrederea si buna-credinta a celor ce intra în aceste relatii.

La stabilirea pedepselor aplicate instanta va lua în considerare si persoana inculpatului , care nu a mai fost condamnat anterior ( asa cum rezulta din fisa de cazier judiciar) si a avut o atitudine sincera în faza de urmarire penala , recunoscând ca a falsificat documente si a înlesnit savarsirea infractiunii de înselaciune de catre inculpata … .

Instanta apreciaza ,pentru motivele aratate în alin.precedent ca , în vederea atingerii scopului pedepsei , asa cum acesta este stabilit prin dispoz. Art. 52 C.P., este necesara aplicarea unor pedepse cu închisoarea, pentru atingerea scopului sanctionator ,preventiv si de reeducare.

Astfel, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la înselaciune în forma continuata prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1,2,3 Cod Penal , cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal urmeaza a condamna inculpatul ……… la o pedeapsa de 2(doi) ani închisoare , coborând pedeapsa sub minimul prev. de lege, prin retinerea circumstantelor atenuante prev. de art. 74 alin. 1 lit a si art. 76 alin. 1 lit. c Cod Penal , respectiv lipsa antecedentelor penale ale inculpatului .

De asemenea, pentru savârsirea infractiunii de fals material in inscrisuri sub semnatura privata în forma continuata prev. de art. 290 Cp cu aplicarea art.41. al.2 Cod Penal urmeaza a condamna aceeasi inculpata la o pedeapsa de 2 (doua) luni închisoare , pornind de la minimul special prev. de lege si coborând pedeapsa sub minimul prev. de lege, prin retinerea circumstantelor atenuante prev. de art. 74 alin. 1 lit a si art. 76 alin. 1 lit. c Cod Penal , respectiv lipsa antecedentelor penale ale inculpatului .

Având în vedere ca infractiunile deduse judecatii au fost comise de catre inculpat înainte de a fi fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, se constata ca sunt aplicabile dispozitiile art. 33 lit. a C.p. ce reglementeaza concursul real de infractiuni.

În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b C. pen., vor fi contopite pedepsele mai sus aplicate inculpatului in pedeapsa cea mai grea aceea de 2( doi) ani inchisoare, ce va fi si pedeapsa rezultanta ce urmeaza a fi executata de catre inculpat.

În ceea ce priveste individualizarea executarii pedepsei, instanta retine ca, în cauza, sunt îndeplinite conditiile pentru incidenta institutiei suspendarii conditionate a executarii pedepsei, prevazute la art. 81 C.pen. Astfel, pedeapsa aplicata de instanta este mai mica de 3 ani închisoare, inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, asa cum rezulta din cazierul judiciar depus la dosar si, tinând cont de circumstantele savârsirii faptei, precum si de circumstantele personale ale inculpatului, analizate mai sus, instanta apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins chiar fara executarea acesteia.

În consecinta, în temeiul art. 81 raportat la art. 82 C.pen., va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe perioada unui termen de încercare de 4 ani .

În baza art. 359 C.proc.pen., raportat la art. 83 C.pen., va atrage atentia celui condamnat asupra dispozitiilor a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

În ceea ce îi priveste pe ambii inculpati ,se va face aplicarea art. 64 lit. a, teza II si lit. b Cod penal, pe durata prev. de art. 71 Cod penal. Astfel, în ceea ce priveste pedeapsa accesorie, instanta apreciaza având în vedere cauza “Sabou si Pîrcalab contra României “ca pentru a se interzice drepturile accesorii prevazute de lege trebuie sa existe o nedemnitate în exercitarea acestor drepturi. Instanta retine ca natura faptelor savârsite, reflectând o atitudine de sfidare de catre inculpat a unor valori sociale importante, releva existenta unei nedemnitati în exercitarea drepturilor de natura electorala prevazute de art.71 Cp- 64 lit. a teza a II-a lit.b. Prin urmare, dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functii elective publice sau de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat vor fi interzise pe durata executarii pedepsei. În ceea ce priveste dreptul de a alege, având în vedere cauza Hirst contra Marii Britanii, prin care Curtea Europeana a statuat ca interzicerea automata a dreptului de a participa la alegeri, aplicabila tuturor detinutilor condamnati la executarea unei pedepse cu închisoarea, desi urmareste un scop legitim, nu respecta principiul proportionalitatii, reprezentând, astfel, o încalcarea a art. 3 Protocolul 1 din Conventie, instanta apreciind ca, în raport de natura infractiunilor savârsite de inculpati, acestia nu sunt nedemni sa exercite dreptul de a alege, motiv pentru care nu le va interzice exercitiul acestui drept. Totodata, în temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. în ceea ce îl priveste pe inculpatul ……….. va suspenda executarea pedepselor accesorii prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si b din C. pen pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei principale.

Sub aspectul laturii civile , se va constata ca partea vatamata CITI BANK ROMANIA S.A BUCURESTI, prin reprezentant legal , s-a constituit parte civila împotriva inculpatilor cu suma de 7327,60 lei reprezentând împrumut nerestituit si vazând ca sunt întrunite conditiile raspunderii civile delictuale prevazute de art. 998-999 Cod civil (fapta ilicita a inculpatei si legatura de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu), in baza art. 14 si art. 346 C.pr.pen. si având si angajamentul inculpatei în sensul de a achita prejudiciul cauzat, instanta va admite actiunea civila si va obliga inculpatii la plata în solidar a despagubirilor civile catre aceasta parte civila , în cuantumul solicitat.

Totodata, în baza art. 14 alin.3 lit. a Cod Procedura Penala si art. 346 Cod Procedura Penala va desfiinta în totalitate adeverinta de salariu ,contractul individual de munca si actul aditional la contractul de munca întocmite de catre inculpatul …….. ( filele 43, 44, 45 dosar u.p.).

Se va dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a onorariilor pentru avocatii desemnati din oficiu .

Ca o consecinta a condamnarii, inculpatii vor fi obligati si la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala si în faza de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii

HOTARSTE

1. În baza art. 215 alin. 1,2,3 Cod Penal ,cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal si art. 37 lit. a Cod Penal raportat la art. 74 alin. 1 lit. c Cod Penal , cu aplicarea art. 76 alin. 1 lit. c Cod Penal condamna pe inculpata …. , fiica lui …., nascuta la data de …. in .., jud. Bacau, domiciliata in ……, jud. Bacau necasatorita, pensionara , recidivista, CNP- ……. la o pedeapsa de :

* — 1 (un) an închisoare, pentru savârsirea infractiunii de „înselaciune în forma continuata”.

În temeiul art.83 Cod Penal dispune revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii de 2 (doi) ani închisoare aplicata inculpatei …….. prin sentinta penala nr. 1020/13.09.2006 a Judecatoriei Onesti, dosar nr. 2603/2006, ramasa definitiva prin neapelare ,urmând ca inculpata …… sa execute în întregime aceasta pedeapsa. Adauga aceasta pedeapsa la pedeapsa de 1 ( un ) an închisoare, aplicata prin prezenta hotarâre.

Inculpata ….. va executa pedeapsa rezultanta de:

* 3 (trei) ani închisoare , în regim de detentie.

În baza art. 71 alin.2 Cod Penal aplica inculpatei ….. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a si lit.b Cod Penal.

2. În baza art. 26 rap. la art. 215 alin. 1,2,3 Cod Penal ,cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal raportat la art. 74 alin. 1 lit. a Cod Penal , cu aplicarea art. 76 alin. 1 lit. c Cod Penal condamna pe inculpatul …, fiul lui ., nascut la data de ….. in …., jud. Bacau, domiciliat in ……, jud. Bacau,, si fara forme legale in ….. jud. Bacau, studii medii contabil fara antecedente penale, CNP- ……… la o pedeapsa de :

* — 2 (doi) ani închisoare, pentru savârsirea infractiunii de „complicitate la înselaciune în forma continuata”.

În baza art. 290 Cod Penal ,cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal raportat la art. 74 alin. 1 lit. a Cod Penal , cu aplicarea art. 76 alin. 1 lit. e Cod Penal condamna pe acelasi inculpat la o pedeapsa de :

* — 2 ( doua) luni , pentru savârsirea infractiunii de „fals în înscrisuri sub semnatura privata”.

În baza art. 33 lit. a Cod Penal si art.34 lit. b Cod Penal contopeste pedepsele aplicate si inculpatul …….. executa pedeapsa cea mai grea de :

— 2 (doi) ani închisoare .

În baza art. 71 alin.2 Cod Penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a si lit.b Cod Penal.

În baza art. 81 Cod Penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 4(patru) ani reprezentând termen de încercare, potrivit art. 82 Cod Penal.

În baza art. 71 alin.5 Cod Penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei suspenda inculpatului …… si executarea pedepselor accesorii.

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83 Cod Penal în conditiile art. 359 Cod procedura penala privind revocarea suspendarii.

În baza art. 14 alin.3 lit. a Cod Procedura Penala si art. 346 Cod Procedura Penala se vor desfiinta în totalitate adeverinta de salariu ,contractul individual de munca si actul aditional la contractul de munca întocmite de catre inculpatul ….. ( filele 43, 44, 45 dosar u.p.)

În temeiul art. 14 alin.3 litera b si art.346 alin. 1 Cod procedura penala raportat la art.998 si 1003 Cod Civil admite actiunea civila formulata de catre partea civila CITI BANK ROMANIA S.A. BUCURESTI ,prin reprezentant si obliga inculpatii la plata în solidar a sumei de 7327,60 lei reprezentând împrumut nerestituit .

În temeiul art. 189 Cod procedura penala dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 600 lei reprezentand onorarii pentru avocatii desemnati din oficiu (…… -300 lei si ……-300 lei).

În temeiul art. 191 alin 2 Cod Procedura Penala obliga inculpata ……. la plata sumei de 716 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala( 80 lei) si în faza de judecata (636 lei) din care suma de 136 lei , contravaloarea expertizei medico-legale se va vira în contul RO 92TREZ0615041XXX000436 deschis la Trezoreria Bacau, pentru Spitalul Judetean de Urgenta Bacau.

În temeiul art. 191 alin 2 Cod Procedura Penala obliga inculpatul …… la plata sumei de 580 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala( 80 lei) si în faza de judecata (500 lei).

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 06.05.2010

PRESEDINTE GREFIER

Etichete: ,