Top

Minori –aplicare pedeapsa cu suspendarea sub supraveghere

În baza art 208 alin 1 raportat la art 209 alin 1 lit e cod penal cu aplicarea art 99 alin 3 cod penal, raportat la art 109 cu retinerea art 74 lit c cod penal raportat la art 76 lit c cod penal, a fost condamanta inculpata ML la pedeapsa închisorii, pentru savârsîrea infractiunii de furt calificat .

În baza art. 110 si 110 indice 1 raportata la 86? C.pen. s-a suspendat executarea pedepsei sub supraveghere pe un termen de încercare si s-a incredintat supravegherea inculpatei SERVICIULUI DE PROBATIUNE impunându-se în baza dispozitiilor art 86? alin.2 C.pen., pe durata termenului de încercare, masuri de supraveghere.

Pentru a se pronunta astfel instanta a retinut analizând materialul probator administrat în cauza în raport de dispozitiile legale în vigoare ca inculpata se face vinovata de savârsirea faptei de furt calificat in forma circumstantiata retinuta prevazuta de art.208 alin 1 raportat la art 209 alin 1 lit e Cod penal.

Este indubitabila vinovatia inculpatei in savarsirea infractiunii, si in raport de conditiile concrete ale savarsirii faptelor, de atitudinea manifestata de acesta pe tot parcursul urmaririi penale si a cercetarii judecatoresti, având o atitudine sincera de recunoastere.

În drept, fapta inculpatei L de a lua fara violenta si amenintare de la urechea victimei o pereche de cercei persoana ce se afla in loc public întruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat in forma prevazuta de art. 209 alin 1 lit e cod penal.

Elementul material al infractiunii de furt in varianta prevazuta de lit e a adr 209 cod penal, consta în acea actiunea de sustragere de deposedare a victimei de un obiect personal , infractiunea fiind savârsita pe timp de zi in loc public.

Sub aspectul laturii subiective, fapta a fost savârsita de inculpatei cu intentie directa, în conditiile art. 19 alin. 1 pct. 1 lit. a C.pen., acesta prevazând rezultatul faptei sale si urmarind producerea lui prin savârsirea acelei fapte.

Instanta, in baza dispozitiilor art 345 cod procedura penala va dispune condamnarea acesteia la pedeapsa inchisorii deoarece luarea masurii educative a mustrarii fata de minora care are un comportament necorespunzator, desi nu este cunoscuta cu antecedente penale a mai fost sanctionata administartiv pentru infractiuni de furt si este autoarea unei tâlharii savârsite ziua, în public, si in prezent este cercetata pentru savarsîrea infractiunii de furt calificat, nu corespunde criteriilor mentionate în art. 100 alin. (1) C. pen.

Etichete: