Top

Art. 3859 Cod proc. penală. Cazurile în care se poate face recurs. Potrivit art. . 3859 pct. 9 Cod proc. penală, hotărârea este supusă casării când nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluţia.

Prin sentinţa penală nr. 2250/18.12.2007 a Judecătoriei Galaţi, inculpatul V.I.C. a fost condamnat la:

– o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă prev. de art. 178 alin.1, 2 Cod penal;

– o pedeapsă de 6 (sase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă prev. de art. 184 alin.1,3 Cod penal.

În baza art. 33 lit. b şi 34 lit. b Cod penal s-a contopit pedeapsa de 2 ani închisoare cu pedeapsa de 6 luni închisoare şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 2 ani închisoare.

În temeiul art. 81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare prevăzut de art. 82 Cod penal, respectiv pe o durată de 5 ani.

Pe latură civilă, inculpatul a fost obligat la:

– 4.000 lei daune materiale si la 6.000 lei daune morale către partea civilă P.E., cu dobânda legală din ziua plăţii;

– 2.000 lei daune materiale şi la 3.000 lei daune morale către partea civilă C.C.M., cu dobânda legală din ziua plăţii;

– 244,37 lei către Spitalul „S. I.”, cu dobânda legală;.

– 198,11 lei către Spitalul „S. A. A. ”, cu dobânda legală.

Pentru a pronunţa această soluţie , instanţa de fond a reţinut în fapt că, în ziua de 06.11.2004, în timp ce conducea autoturismul, inculpatul a produs un accident de circulaţie în urma căruia victima M.P.M. a decedat, iar partea vătămată C.C.M. a suferit leziuni traumatice pentru a căror vindecare au fost necesare 17 – 19 zile de îngrijiri medicale.

S-a reţinut că asigurătorul SC A. nu poate fi obligat alături de inculpat la plata despăgubirilor civile, deoarece răspunderea penală este personală.

Împotriva sentinţei penale nr. 2250/18.12.2007 a Judecătoriei Galaţi a declarat apel, în termen legal, Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi, criticând-o pe motive de nelegalitate şi netemeinicie, invocând următoarele aspecte:

– termenul de încercare de 5 ani este greşit, fiind încălcate dispoziţiile art. 82 Cod penal;

– au fost încălcate dispoziţiile art. 71 alin. 2 Cod penal, deoarece inculpatul nu a fost condamnat şi la pedeapsa accesorie a interzicerii unor drepturi;

– în mod greşit asigurătorul SC A nu a fost obligat, alături de inculpat, la plata despăgubirilor civile, fiind încălcate dispoziţiile art. 49 şi 50 din Legea nr. 136/1995.

Prin decizia penală nr. 247/30.04.2008 a Tribunalului Galaţi, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi a fost admis.

S-a desfiinţat în parte sentinţa penală nr. 2250/18.12.2007 a Judecătoriei Galaţi şi în rejudecare :

În baza art. 81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare prevăzut de art. 82 Cod penal, respectiv pe o durată de 4 ani.

În temeiul art. 71 alin. 2 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a – c Cod penal , iar conform art. 71 alin. 5 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare al suspendării.

Au fost modificate dispoziţiile prin care inculpatul V.I.C. a fost obligat la plata daunelor materiale şi a daunelor morale către părţile civile P.E. şi C.C.M., în sensul că inculpatul a fost obligat în solidar cu partea responsabilă civilmente SC A. la plata aceloraşi sume către părţile civile, cu dobânda legală din ziua plăţii.

Pentru a pronunţa această decizie, instanţa de control judiciar a reţinut următoarele :

„În consecinţă, potrivit art. 379 pct. 2 litera a din Codul de procedură penală se va admite apelul declarat, se va desfiinţa sentinţa penală nr. 2250/18.12.2007 a Judecătoriei Galaţi, iar în rejudecare:

Se va înlătura din sentinţa penală apelată dispoziţia prin care în conformitate cu disp. art. 81-82 din Codul penal s-a dispus suspendarea executării pedepselor pe durata termenului de încercare de 5 (cinci) ani.

Conform art. 81-82 din Codul penal se va dispune suspendarea executării pedepselor pe durata termenului de încercare de 4 ani .

Conform art .71 al 2 din Codul penal se va interzice inculpatului drepturile prev . de art .64 alin 1 literele a – c din Codul penal , iar conform art. 71 alin 5 din Codul penal se va dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare.

Se va modifica şi dispoziţia prin care inculpatul Vulpe Iulian – Claudiu a fost obligat la plata de daune materiale şi daune morale către părţile civile P. E. şi C. C. M., în sensul că inculpatul va fi obligat în solidar cu partea responsabilă civilmente SC A. –la plata aceloraşi sume către părţile civile cu dobânda legală din ziua plăţii” .

Împotriva deciziei penale nr. 247/30.04.2008 a Tribunalului Galaţi a declarat recurs, în termen legal asiguratorul SC A. , criticând-o pe motive de nelegalitate.

În motivarea recursului a susţinut că în mod greşit s-a reţinut că are calitate de parte responsabilă civilmente şi a fost obligată în solidar cu inculpatul la plata despăgubirilor civile , deoarece nu sunt incidente dispoziţiile art. 16 Cod proc. penală.

De asemenea, a susţinut că în mod greşit a fost obligată în solidar cu inculpatul şi la plata dobânzilor aferente sumelor acordate părţilor civile cu titlul de despăgubiri , deoarece prin obligarea la plata acestor despăgubiri se depăşeşte plafonul maxim stabilit prin Ordinul nr. 3113/2003 pentru anul 2004.

Recursul este fondat.

Potrivit art. 3859 pct. 9 Cod proc. penală, hotărârea este supusă casării când nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluţia , ori motivarea soluţiei contrazice dispozitivul hotărârii sau acesta nu se înţelege.

Conform art. 383 alin. 1 Cod proc. penală, decizia instanţei de apel trebuie să cuprindă în expunere temeiurile de fapt şi de drept care au dus, după caz, la respingerea sau admiterea apelului, precum şi temeiurile care au dus la adoptarea oricăreia dintre soluţiile prevăzute în art. 379 pct. 2 Cod proc. penală.

Analizând decizia penală recurată, se constată că aceasta nu este motivată, deoarece după ce a prezentat motivele de apel invocate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi, fără să analizeze temeiurile de fapt şi de drept care au dus la adoptarea soluţiei, instanţa de apel a concluzionat că „În consecinţă, potrivit art. 379 pct. 2 litera a din Codul de procedură penală se va admite apelul declarat, se va desfiinţa sentinţa penală nr. 2250/18.12.2007 a Judecătoriei Galaţi, iar în rejudecare …”.

Pentru aceste motive, prin decizia nr. 136/R/04.09.2008 a Curţii de Apel Galaţi, recursul declarat de asigurătorul SC A. a fost admis. S-a casat decizia penală nr. 247/30.04.2008 a Tribunalului Galaţi şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Etichete: