Top

Art. 1101 Cod penal. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Calculul termenului de încercare în cazul inculpatului minor. În cazul inculpatului minor, termenul de încercare al suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Prin sentinţa penală nr. 665/20.12.2007 a Tribunalului Galaţi, inculpatul minor P. D.I. a fost condamnat la:

– o pedeapsă de 2 (doi) ani şi 6 (şase ) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de viol, prev. de art. 197 alin .1 şi 3 Cod penal, cu aplicarea art. 99, art. 109 alin. 1 art. 74 alin. 1 lit. a şi art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal;

– o pedeapsă de 2 (doi) ani şi 10 (zece ) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de viol , prev. de art. 197 alin.1 şi 3 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 99, art. 109 alin.1, art. 74 alin. 1 lit. a şi art. 76 alin.1 lit. b Cod penal.

În baza art. 33 lit. a în ref. la art. 34 lit. b Cod penal, s-a contopit pedeapsa de 2 (doi ) ani şi 6 (şase ) luni închisoare cu pedeapsa de 2 ( doi ) ani şi 10 (zece ) luni închisoare şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea , respectiv pedeapsa de 2 (doi ) ani şi 10 ( zece ) luni închisoare, sporită la 3 (trei) ani închisoare.

În temeiul art. 86 1 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei rezultante de 3 ( trei) ani închisoare sub supraveghere , pe durata termenului de încercare de 6 (şase ) ani , stabilit în condiţiile art. 86 2 Cod penal.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut în fapt că, în ziua de 17.05.2006, inculpatul a întreţinut relaţii sexuale orale cu partea vătămată C.A., în vârstă de 11 ani, iar în zilele de 18 şi 19.05.2006, în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, a întreţinut relaţii sexuale orale cu partea vătămată D,M,, în vârstă de 9 ani.

Împotriva sentinţei penale nr. 665/20.12.2007 a Tribunalului Galaţi a declarat apel, în termen legal, inculpatul P. D.I. , criticând-o pe motive de nelegalitate şi netemeinicie.

Ca motiv de nelegalitate s-a invocat că în mod greşit la stabilirea termenului de încercare au fost aplicate dispoziţiile art. 862 Cod penal şi s-a stabilit un termen de încercare de 6 ani, în loc să se facă aplicarea art. 1101 în referire la art. 110 Cod penal şi să se stabilească un termen de încercare care nu poate depăşi 5 ani.

Critica este fondată.

Se constată că în mod greşit instanţa de fond a făcut aplicarea art. 862 Cod penal şi pentru pedeapsa de 3 ani închisoare a stabilit un termen de încercare de 6 ani.

În cazul infractorilor minori, legiuitorul a prevăzut un regim juridic sancţionator diferenţiat de cel al inculpaţilor majori, regim sancţionator care să fie adecvat dezvoltării lor fizice şi psihice . Avem în vedere prevederile art. 100 din Codul penal, potrivit cărora , faţă de minorul care răspunde penal se poate lua o măsură educativă, ori i se poate aplica o pedeapsă şi dispoziţiile art. 109 Cod penal, conform cărora, în cazul infractorilor minori limitele pedepselor se reduc la jumătate. Un astfel de regim juridic sancţionator se aplică şi în procesul de individualizare judiciară a pedepselor, când se apreciază că scopul pedepselor şi reeducarea inculpatului se pot realiza şi fără executarea efectivă a pedepsei, dar cu obligaţia pentru acesta de a se supune unor măsuri de control şi supraveghere.

Dacă în cazul infractorilor majori, în cazul suspendării condiţionate a executării pedepsei, potrivit art. 82 Cod penal, termenul de încercare se compune din cuantumul pedepsei , la care se adaugă un interval de timp de 2 ani, în cazul infractorilor minori, potrivit art. 110 Cod penal, termenul de încercare se compune din durata pedepsei închisorii la care se adaugă un interval de timp de la 6 luni la 2 ani, fixat de instanţă.

Faptul că în art. 1101 Cod penal, care reglementează suspendarea executării sub supraveghere în cazul infractorilor minori, nu s-a prevăzut un termen special, nu înseamnă că se aplică termenul general prevăzut de art. 862 alin. 1 Cod penal, cât timp acest termen nu răspunde cerinţei de diferenţiere pe care o impune tratamentul penal specific pentru minori, astfel că, şi în cazul suspendării executării sub supraveghere, termenul de încercare se calculează potrivit art. 110 Cod penal.

Pentru aceste motive, apelul declarat de inculpat a fost admis şi s-a desfiinţat în parte sentinţa penală nr. 665/20.12.2007 a Tribunalului Galaţi. Au fost înlăturate dispoziţiile art. 862 Cod penal şi, aplicând art. 110 Cod penal , s-a redus termenul de încercare de la 6 ani la 5 ani.

Tags: