Top

Contraventii la Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protectia persoanelor

Domeniu: Contraventii

Tip: sentinta

Nr. 321/09.04.2008

Autor: Judecatoria Adjud, complet civil

Contraventii la Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protectia persoanelor

Petenta B. F. a contestat procesul verbal emis de Politia mun. Adjud, prin care a fost amendata cu suma de 2000 lei, pe motiv ca la data de 27.02.2008, orele 0830 , cu ocazia controlului efectuat la societatea al carei administrator este petenta, s-a constatat ca aceasta nu a luat masuri de asigurare cu paza societatii, pentru punctul de lucru al societatii din Adjud, fapta ce constituie contraventie conform art. 3 alin. 1 din Legea nr.333/2003.

In motivarea plangerii petenta a aratat ca la data de 05.02.2008 agentul de politie i-a pus in vedere ca trebuie sa isi puna alarma, astfel ca si-a cumparat un sistem de alarma de la Metro Bacau, aratand ca nu poate asigura paza fizica deoarece costurile sunt prea mari comparativ cu lucrurile lipsite de valoare care le are in obiectiv, acesta fiind asigurat totodata cu doua randuri de gratii la fereastra si usi, fiind prevazute din constructie si cu obloane de sus pana jos, pe care le incuie.

Plangerea petentei a fost admisa, cu consecinta anularii procesului verbal de contraventie si exonerarea petentei de plata amenzii, retinandu-se ca potrivit art. 3 alin. 1 din Legea nr.333/2003, in functie de importanta, specificul si valoarea bunurilor pe care le detin, conducatorii unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al politiei, pentru sistemele civile de paza, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalitati concrete de organizare si de executare a pazei, dupa caz, cu efective de jandarmi, paza cu gardieni publici, paza proprie sau paza prin societati specializate.

Astfel, legea stabileste modalitatea de organizare a pazei in functie de specificul si valoarea bunurilor detinute.

Totodata, la aliniatul 3 din acelasi articol se specifica faptul ca la unitatile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducatorii acestora sunt obligati sa execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei si integritatii bunurilor.

Din depozitiile martorilor audiati in cauza, a rezultat ca petenta are asigurat atelierul societatii al carei administrator este cu gratii si obloane si ca bunurile din atelier sunt de valoare redusa.

A mai rezultat din factura depusa la dosar ca petenta si-a achizitionat si un sistem electronic de alarma.

Astfel, instanta a constatat ca sanctiunea a fost aplicata fara a fi avuta in vedere valoarea bunurilor din firma petentei, raportat la elementele de securitate existente, in conformitate cu dispozitiile legale mai sus mentionate, stabilindu-se ca petenta nu se face vinovata de savarsirea contraventiei.

Etichete: