Top

Învestire cu formulă executorie. Lipsa calităţii procesuale active a beneficiarului unui bilet la ordin în situaţia în care acesta a girat biletul la ordin. – Legea nr.58/1934

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Slobozia societatea petenta A.B a solicitat învestirea cu formula executorie a biletului la ordin BRDE3AM 0120189 emis de societatea C.D. la data de 30.03.2009 în favoarea petentei pentru suma de 268,94 lei scadenta fiind la data de 11.05.2009.

În motivarea cererii petenta a aratat ca biletul la ordin a fost refuzat la plata pentru lipsa totala de disponibil.

Prin încheierea din data de 14.08.2009 Judecatoria Slobozia a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentei, invocata de catre instanta din oficiu si a respins cererea ca fiind introdusa de o persoana fara calitate. Încheierea a ramas irevocabila prin nerecurare.

Pentru a hotarî astfel instanta a retinut ca potrivit mentiunilor înscrise pe biletul la ordin la rubrica „girat de …, catre …”, biletul la ordin a fost girat catre societatea E.F. la data de 05.05.2009, aceasta din urma dobândind calitatea de giratar. Instanta a constatat ca girul îndeplineste conditiile de forma cerute de lege. Astfel, acesta este înscris pe însusi titlul cambial, cuprinde o formula prin care se exprima neechivoc transmiterea drepturilor cambiale („girat de A.B, catre E.F., la data de 05.05.2009”), alaturi de semnatura girantului.

Girul reprezinta o modalitate specifica de circulatie a titlurilor de valoare, având ca efect transmiterea drepturilor izvorâte din cambie potrivit art.6 din Legea nr.58/1934 privind cambia si biletul la ordin (prevederi aplicabile si biletului la ordin în temeiul art.106 din acelasi act normativ). Ca atare, prin gir se transmite dreptul asupra sumei din titlu si, pe cale de consecinta si dreptul de a prezenta biletul la ordin la plata, precum si acela de a recurge la executarea silita împotriva emitentului.

Transmiterea unui bilet la ordin prin gir presupune o conventie prealabila între girant si giratar, a carei realizare se produce prin gir si traditiune. Cele doua operatii, din care girul este principala si traditiunea accesorie sunt absolut necesare pentru transmiterea titlului de valoare cu toate efectele ce-i sunt proprii. Din comunicarea depusa la dosar (fila nr.8), rezulta ca biletul la ordin a fost remis societatii giratare iar apoi, ca urmare a refuzului la plata emis de banca, acesta a fost restituit petentei. Totodata societatea giratara recunoaste achitarea de catre petenta a debitului de 268,94 lei, datorie pentru care s-a realizat girul. Fata de aceasta împrejurare, petenta arata ca se subroga în drepturile giratarei, fiind astfel îndreptatita sa solicite învestirea cu formula executorie a biletului la ordin. Instanta nu a retinut aceste sustineri întrucât simpla remitere a titlului catre petenta de catre societatea giratara nu are ca efect retransmiterea drepturilor asupra creantei constatate în titlu, petenta nemaifiind titulara drepturilor cambiale ce rezulta din biletul la ordin.

Fata de aceste considerente, instanta a constatat ca nu exista identitate între petenta si titularul dreptului afirmat si, pe cale de consecinta, petenta nu are calitate procesuala activa pentru formularea cererii de învestire cu formula executorie.

Etichete: