Top

Interpretarea disp.art.297 alin.1 cod procedură civilă Situaţii în care se poate dispune trimiterea cauzei spre rejudecare.

Decizia civilă nr. 82/R din 26 ianuarie 2006 a Curţii de Apel Galaţi

Tribunalul Vrancea, prin decizia civilă nr. 372/2005 a desfiinţat sentinţa civilă nr. 2260/2005 a Judecătoriei Focşani şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, motivat de faptul că anumite bunuri evaluate prin expertiză au fost atribuite fără să fi fost solicitate şi fără a li se stabili natura juridică.

Ca urmare a recursului declarat de reclamantă, Curtea de Apel Galaţi a reţinut că în mod nelegal s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond prin interpretarea eronată a disp.art.297 cod procedură civilă.

Potrivit disp.art.297 alin.1 cod procedură civilă astfel cum a fost modificat prin Legea nr.219/2005, în cazul în care se constată că, în mod greşit, prima instanţă a rezolvat procesul fără a intra în cercetarea fondului, ori judecata s-a făcut în lipsa părţii care nu a fost legal citată, instanţa de apel va desfiinţa hotărârea atacată şi va trimite cauza spre rejudecare primei instanţe.

În speţă, nu s-au îndeplinit aceste condiţii pentru trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond, instanţa de apel reţinând în motivarea deciziei aspecte de netemeinicie care puteau fi analizate în apel, potrivit disp.art.292 şi 295 cod procedură civilă.

Etichete: