Top

Asistenţă juridică potrivit disp. art. 74 din Cod proc.civ.

Prin decizia civilă nr. 973/R din 25 noiembrie 2005 a Curţii de Apel Galaţi a fost admis recursul reclamantei S.M.D., a fost casată decizia civilă nr. 1049/A din 5 iulie 2004 a Curţii de Apel Galaţi şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Vrancea.

Pentru a decide astfel, Curtea a reţinut următoarele :

Potrivit art. 74 Cod procedură civilă, cel care nu poate face faţă cheltuielilor unei judecăţi poate cere instanţei să-i încuviinţeze asistenţa juridică.

Competentă să soluţioneze cererea este instanţa investită cu soluţionarea cererii de chemare în judecată.

În cauză, deşi reclamanta a formulat cerere de acordare de asistenţă juridică sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru, motivat de faptul că este soţie de veteran de război, nici instanţa de fond şi nici cea de apel nu au soluţionat această cerere anulând în mod nelegal ca netimbrată acţiunea, respectiv, cererea de apel.

Etichete: