Top

Obligata parata sa inscrie in carnetul de munca al petentului salariul cuvenit acestuia pentru categoria a 7-a

R O M A N I A

INSTANTA

Prin plangerea inregistrata la instanta cu nr. 189 din 13.08.2009, petentul CM a chemat in judecata parata SC „R” SA B, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa fie obligata parata sa inscrie in carnetul de munca al petentului salariul cuvenit acestuia pentru categoria a 7-a (1.306 lei) in perioada 1.09.1968-1.07.1969 in care petentul a urmat cursurile scolii de maistri.

In motivarea plangerii, precizata in cursul judecatii, petentul a aratat ca, la data de 30.11.1953, el a fost angajat la SC „R”, ca strungar, la sectia strungarie I, unde a lucrat pana in anul 1955, cand a fost promovat ca reglor cu categoria de incadrare 2-7. In perioada 1.09.1968-1.07.1969, el a urmat cursurile Scolii de maistri, patronata de Uzina „1 Mai” Ploiesti, iar dupa terminarea acestei scoli a lucrat ca maistru la sectia strungarie 1, pana la data de 1.12.1990, cand a fost pensionat. In carnetul sau de munca nu a fost inscris salariul cuvenit acestuia, de 1.306 lei, asa cum s-a inscris in carnetul de munca al unui alt coleg al sau, care a urmat, de asemenea, cursurile Scolii de maistri.

La termenul din 11 nov.2009, petentul a precizat plangerea, aratand ca solicita si obligarea paratei SC „R” SA B sa elibereze petentului o adeverinta din care sa rezulte ca in perioada 1.09.1968-1.07.1969 el a avut un salariu tarifar de incadrare de 1.306 lei, corespunzator categoriei de incadrare a 7-a.

In dovedirea plangerii, petentul a folosit proba cu inscrisuri, depunand, in copie, diploma de absolvire a Scolii de maistri seria C nr. 1700, carnetul de munca seria O.g. nr. 124097, buletinul de calcul privind evaluarea pensiei pentru limita de varsta intocmit de Casa Judeteana de Pensii Vaslui – Oficiul B; proba cu martori.

Parata SC „R” SA B a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea plangerii deoarece niciuna dintre persoanele care au urmat cursurile scolii de maistri in aceeasi perioada la care se refera petentul, nu are inscrisa in carnetul sau de munca salariul de 1306 lei. Parata a mai aratat ca situatia salarizarii pe perioada scolii de maistri nu a fost inscrisa in carnetul de munca al petentului si nici nu apare in statele de plata ale SC R B. Mentiunile in statele de plata in cazul tuturor salariatilor care au urmat scoala de maistri apar doar pentru perioada anterioara si cea subsecventa urmarii scolii, astfel ca salarizarea nu putea fi consemnata in carnetul de munca.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

Petentul CM este titularul carnetului de munca seria O.g. nr. 124097. Din datele inscrise in carnetul de munca, rezulta ca la data de 1.03.1968, petentul era angajat la Fabrica de R (actuala SC „R” SA ) B, in meseria de reglor cu categoria de salarizare a 7-a, cu un salariu tarifar lunar de 1306 lei (pag. 17 pozitia 8 din carnetul de munca).

La pozitia 9 a carnetului de munca, s-a consemnat ca la data de 1.09.1968, petentul a fost trimis la Scoala de maistri, cursuri de zi, fara sa fi fost insa completate rubricile „meseria sau functia” si „salariul tarifar lunar” de la pozitia 9 din carnetul de munca.

La pozitia 10 a carnetului de munca al petentului s-a consemnat ca la data de 1.07.1969 petentul a absolvit cursurile Scolii de maistri si a fost angajat in meseria de reglor, de categoria a 8-a, cu un salariu tarifar lunar de 1499 lei.

La data de 1.12.1990, petentul a fost propus pentru pensionare.

Din buletinul de calcul nr. 27961/30.05.2005 privind evaluarea pensiei pentru limita de varsta, intocmit de Casa Judeteana de Pensii Vaslui – Oficiul B, rezulta ca, pentru determinarea punctajului mediu anual si a stagiului de cotizare, pentru perioada 1.09.1968 -1.07.1969 a fost avut in vedere salariul minim pe economie.

Din declaratia martorului S I, audiat in instanta la propunerea petentului, rezulta ca martorul a urmat cursurile Scolii de Maistri in aceeasi perioada in care si petentul a urmat aceleasi cursuri si ca, anterior inceperii acestor cursuri, martorul si petentul au fost colegi de serviciu la SC R SA B. Pe toata durata cursurilor Scolii de maistri si martorul si petentul au primit salarii lunare care le-au fost platite de catre casieria SC R B, pana la terminarea cursurilor acestei scoli.

Petentul a absolvit cursurile Scolii de maistri de pe langa Uzina „1 Mai” Ploiesti in sesiunea iunie 1969, fiindu-i eliberata diploma seria C nr. 1700 din 20.09.1971 de catre Ministerul Industriei Constructiilor de Masini.

Potrivit pct. 2 lit. d din Anexa nr.2 la Decretul nr. 335 din 30 august 1978 pentru aducerea la indeplinire a unor prevederi din Legea nr. 6/1977 privind rolul si atributiile maistrului in productie:

„Elevii din invatamantul de zi al scolilor de maistri beneficiaza pe timpul studiilor de o indemnizatie lunara egala cu retributia tarifara de incadrare pe care au avut-o la data trimiterii la scoala, precum si sporul pentru vechime neintrerupta in aceeasi unitate, beneficiaza de majorarile generale ale retributiei tarifare aplicate in ramura respectiva in timpul scolarizarii. Plata integrala a acestei indemnizatii se face numai cu conditia promovarii semestrelor scolare; in caz contrar, se vor aplica prevederile Legii nr. 57/1974, privind diminuarea retributiei pentru neindeplinirea sarcinilor proprii”.

La data trimiterii sale la Scoala de maistri petentul C M avea un salariu tarifar de incadrare de 1.306 lei, astfel ca se impunea ca aceste salariu sa fie inscris in carnetul de munca al petentului si pentru perioada in care el a urmat cursurile Scolii de maistri, adica pentru perioada 1.09.1968-1.07.1969.

Pentru aceste considerente, plangerea formulata de petent este intemeiata, urmand sa fie admisa.

In consecinta, potrivit art. 8 alin.2 din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de munca, se va dispune obligarea paratei SC „R” SA B, sa completeze corespunzator rubricile „meseria sau functia” si „salariul tarifar lunar” de la pozitia 9 din carnetul de munca seria O.g. nr. 124097, in sensul ca, in perioada 1.09.1968-1.07.1969, petentul CM era angajat la SC R SA B in meseria de reglor, cu categoria de salarizare a 7-a, cu un salariu tarifar lunar de 1.306 lei.

Totodata, parata SC R SA B va fi obligata sa elibereze petentului o adeverinta care sa ateste ca, in perioada 1.09.1968-1.07.1969, petentul CM a fost angajat la SC „R” SA B in meseria de reglor, cu categoria de salarizare a 7-a, cu un salariu tarifar lunar de 1.306 lei.

.jude.I.T./12.11.2009

Etichete: