Top

Liberare conditionata

Dosar nr. 5745/327/2008

SENTINŢA PENALĂ Nr.

J U D E C A T A

Prin cererea adresată la această instanţă şi înregistrată sub nr. 5745/327

din 27.11.2008, petentul-condamnat (…) a solicitat liberarea sa condiţionată.

În motivarea cererii, petentul arată că în interiorul locului de detenţie a participat la activităţi cu caracter gospodăresc, cultural-educative şi a urmat timp de 8 luni cursuri de tâmplărie şi agronomie.

La dosarul cauzei s-au depus relaţii privind caracterizarea petentului şi procesul-verbal nr. 27 din 21.11.2008 emise de Penitenciarul Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr. 129/2006 a Tribunalului Tulcea, petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art. 211 Cod penal.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 28.08.2005, urmând ca aceasta să expire la data de 27.08.2010, iar transformată în zile reprezintă 1826 zile.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute 2/3 din pedeapsă, respectiv 1217 zile.

De la data de 28.08.20058 până la 21.11.2008 condamnatul a executat un număr de 1182 zile, la care se adaugă 36 zile ca urmare a muncii prestate, rezultând 1218 zile.

Se mai menţionează că în timpul detenţiei condamnatul a fost sancţionat disciplinar, a participat la două cursuri de calificare pentru meseria de tâmplar şi lucrător în cultura plantelor. De asemenea, a fost recompensat de două ori şi execută pedeapsa în regim semideschis.

Pentru a putea beneficia de liberare condiţionată este necesară îndeplinirea cumulative a trei condiţii, respectiv: executarea unei părţi din pedeapsă, care este diferită în funcţie de pedeapsa aplicată de instanţă, vârsta condamnatului şi forma de vinovăţie cu care s-a săvârşit infracţiunea, stăruinţa în muncă şi disciplină a condamnatului, iar o a treia condiţie priveşte dovezile temeinice de îndreptare de care trebuie să dea dovadă.

Având în vedere cele arătate mai sus şi că petentul a fost amânat până la data de 20.11.2009 pentru abateri disciplinare grave, pentru rapoartele neridicate, instanţa urmează a respinge cererea petentului ca nefondată.

Urmează a fixa termen pentru reiterarea cererii la data de 02.02.2009.

În baza art. 192 alin.2 cod procedură penală va obliga petentul-condamnat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 120 lei, onorariului apărătorului din oficiu (avocat (…)) în sumă de 100 lei urmând a fi avansat către Baroul de Avocaţi Tulcea din fondurile Ministerului Justiţiei.

Etichete: