Top

Pedeapsa principala corect individualizata

Drept Penal Pedeapsa principala corect individualizata

Dosar nr 12104/233/2008

Prin decizia penală nr. 455/ 23.11.2009 a T r i b u n a l u l ui Galati,

definitiva la 15.12.2009

S-a hotarat:

Respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul N L D, recidivist, cetăţean român,

căsătorit, domiciliat în Galaţi, împotriva sentinţei penale nr 1273 din 02.07.2009 a Judecătoriei

Galaţi.

Conform art 192 alin 2 din Codul de procedură penală, obligă pe inculpatul – apelant la

plata sumei de 260 lei RON, cu titlu de cheltuieli judiciare în apel din care suma de 200 lei

RON, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu va fi avansată din fondurile

Ministerului Justiţiei către Baroul Galaţi

In motivarea deciziei s-au retinut urmatoarele:

Prin sentinţa penală nr 1273 din 18.06.2009, a Judecătoriei Galaţi (dosar fond nr 12104/233/2008)

inculpatul N L D a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii

prev. de art 86 al 1 din OUG 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, cu aplicarea art

37 litera a din Codul penal.

În baza art 61 al 1 din Codul penal s-a revocat restul de pedeapsă de 553 zile închisoare

şi s-a contopit cu pedeapsa aplicată dispunându-se ca inculpatul N L D să execute pedeapsa mai

grea respectiv 553 zile închisoare.

A fost aplicată pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art 64 litera a teza

II şi litera b din Codul penal.

Conform art 189 şi 191 din Codul de procedură penală, inculpatul a fost obligat la plata

de cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele:

La data de 06.05.2008, inculpatul Năastase L Da se afla în compania prietenului său G

C şi ia solicitat acestuia să îi dea autoturismul pentru al conduce pe străzile din municipiul

Galaţi , spunându-i martorului G C că este posesor de permis de conducere.

Martorul a crezut pe cuvânt inculpatul că are permis de conducere şi i-a încredinţat

autoturismul , inculpatul deplasându-se cu autoturismul în zona străzii Mihai Bravu din Galaţi.

La un control de rutină efectuat de organele de poliţie s-a constatat că inculpatul N L D,

conducea un autoturism fără să posede permis de conducere.

Inculpatul a recunoscut fapta comisă iar situaţia de fapt şi vinovăţia acestuia a fost

dovedită şi cu declaraţiile martorilor audiaţi, relaţiile comunicate de Poliţia Rutieră Galaţi,

coroborate cu procesul – verbal de constatare şi celelalte probe administrate în cauză.

Împotriva sentinţei penale nr 1273 din 18.06.2009, a Judecătoriei Galaţi, în termen legal

a declarat apel inculpatul N L D arătând generic în cererea scrisă de apel că hotărârea instanţei

de fond este nelegală şi netemeinică.

La termenul de judecată din 11.11.2009, apărătorul inculpatului a solicitat redozarea

pedepsei aplicate inculpatului cu reţinerea de circumstanţe atenuante conform art 74-76 din

Codul penal, iar reprezentantul parchetului solicitat respingerea apelului declarat de inculpat,

deoarece hotărârea instanţei de fond este legală şi temeinică sub toate aspectele:

Apelul declarat de inculpatul N L D este nefondat.

Verificând sentinţa penală apelată prin prisma aspectelor invocate de apărătorul

inculpatului, dar şi din oficiu conform art 371 al 2 din Codul de procedură penală, tribunalul

constată că Judecătoria Galaţi a pronunţat o hotărâre legală şi temeinică sub toate aspectele din

următoarele considerente,

Instanţa de fond a manifestat rol activ în soluţionarea cauzei, a administrat toate

probele necesare stabilirii corecte a situaţiei de fapt , a stabilit indubitabil vinovăţia

inculpatului N L D, iar la aplicarea pedepsei principale şi a modalităţii de executare au fost

respectate cerinţele prev. de art 72 din Codul penal.

Astfel Judecătoria Galaţi a luat în considerare gradul de pericol social al faptei

împrejurările în care s-a comis antecedentele penale ale inculpatului Năastase L , dar şi persoana

acestuia , considerăm că nu pot fi reţinute circumstanţe atenuante în favoarea inculpatului –

apelant, deoarece acesta este cunoscut cu mai multe antecedente penale este recidivist , ceea ce

denotă ă stăruinţă în încălcarea normelor de drept penal şi o periculozitate crescută a

inculpatului.

Din fişa de cazier judiciar aflată la dosarul de urmărire penală ( fila 14) rezultă că

apelantul inculpat a fost condamnat anterior în alte 9 cauze penale pentru comiterea mai

multor infracţiuni , în special infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice ceea ce atestă

faptul că acest inculpat stăruie în general în comiterea unui gen de infracţiuni.

Instanţa de fond a manifestat clemenţă maximă faţă de inculpat orientând pedeapsa

către limita minimă prevăzută de lege având în vedere în principal faptul că inculpatul a dat

dovadă de sinceritate recunoscând că a condus un autovehicul pe drumurile publice fără a

poseda permis de conducere.

Inculpatul s-a sustras judecăţii la fond şi în apel, motive în plus care conduc la

concluzia că pedeapsa aplicată de Judecătoria Galaţi şi pedeapsa rezultantă nu pot fi redozate în

prezentul apel.

Etichete: